KADK: Design bygger bro mellem fremtidens teknologi og mennesker

DEBAT: Uddannelse og forskning i design og arkitektur er nødvendig for, at fremtidens teknologi kommer i øjenhøjde med mennesket. Det skriver Lene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 

Af Lene Dammand Lund
Rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

I disse dage afholdes det årlige Uddannelsesmøde, arrangeret af Uddannelses- og forskningsministeriet.
”Er vi klar til fremtiden” er titlen på mødet, der blandt andet har den eksponentielt hastige udvikling af teknologi som tema.

I en ny rapport fra McKinsey Global Institute fremgår det, at om bare 20-30 år vil robotter og kunstig intelligens erstatte halvdelen af de jobs, vi kender i dag. Det handler om alt fra offentlige services til fremstilling af fysiske og immaterielle produkter.

Betydningen for fremtidens arbejdsmarked vil være enorm, og ny teknologi er også nøglen til mange af de globale udfordringer, vi står over for, og som blandt andet kommer til udtryk i FN's verdensmål.

Det er derfor yderst oplagt og vigtigt, at vi i Danmark fokuserer på, hvordan vi ruster vores nuværende og kommende studerende til at udvikle, forstå og anvende de teknologiske kompetencer.

Kløften mellem den accelererende teknologi på den ene side og menneskets evne til at forstå teknologien og tilpasse sig den på den anden bliver stadig større, og denne udvikling vil fortsætte, hvis ikke vi aktivt gør noget ved den.

Konsekvenserne vil være, at store grupper af borgere bliver hægtet af udviklingen, og at muligheden for at skabe nye arbejdspladser og et bedre velfærdssamfund går tabt.

Design og teknologi skal gå hånd i hånd
Det er altså vigtigt, når der i de kommende år foretages uddannelses– og forskningsmæssige prioriteringer, for eksempel en ny globaliseringspulje som foreslået af DI, at omdrejningspunktet for den bliver den svære opgave med at bygge bro mellem ny teknologi og menneskers behov.

Netop den opgave er kernen i KADK's design- og arkitektuddannelser, men det er ikke en opgave nogen uddannelse – eller forskningsinstitution kan løse alene. Der skal tværfagligt samarbejde til.

Til gengæld – hvis vi magter at løse opgaven at få teknologi og design, der er brugernes foretrukne valg, til at gå hånd i hånd, vil det ikke bare forbedre det danske velfærdssamfund, men også give os en enestående mulighed for at bidrage internationalt med gode løsninger.

Robotten får først betydning, hvis den er håndterbar for mennesket, og det bliver den først, når den er designet af og til mennesket, som også lader sine valg styre af æstetik, følelser og sanselighed.

For at nå dette mål skal vi turde slå de skæve streger, eksperimentere og vove os ud på fremmed land, der hvor det, vi ikke vidste, vi kunne skabe, tager form.

Håndgribelig teknologi på KADK
Det er blandt andet her, professionelt kreative og kunstneriske kandidater fra KADK spiller en vigtig rolle. De kommer med nye og overraskende bud på, hvordan vi kan få folk til at bruge teknologien. 

Et eksempel er 3D-print i byggeriet, som er et centralt forskningsområde på KADK. Forskningen peger på, at vi på sigt med hjælp af digitale redskaber kan designe vores bygninger til helt specifikke menneskelige behov og skabe funktions-specifikke materialer, hvor det er os som mennesker, der bruger teknologien til vores formål og dermed på en naturlig måde øger vores egen evne til at optage ny teknologi.

Robotteknologien kender vi allerede fra den intelligente bolig. Her kan du via fjernbetjeningen indstille funktionerne i dit hjem, så kaffen er parat, når du kommer hjem, og støvsugerrobotten har taget sig af rengøringen.

Men for at funktionerne fra brugerflader til maskiner skal vinde indpas og blive noget, vi tager til os, skal de jo være designet til og af mennesker. Ellers vil der opstå en træghed i at tage dem til sig, hvilket vi som samfund ikke har gavn af.

I de kommende tre år vil en bred vifte af studerende og forskere på KADK arbejde med afsæt i FN's verdensmål. Det er hensigten at skabe designmæssige løsninger, der højner menneskets evne til tilpasning til de teknologiske landvindinger på en måde, som ikke fremkalder ubehag og angst, men som derimod bidrager til et bedre liv for alle.

Teknologiske nyvindinger bør ikke stå alene. Den skal gå hånd i hånd med udforskning af spørgsmål om, hvordan teknologien kommer i øjenhøjde med os mennesker og bliver håndgribelig.

Og her er uddannelse og forskning i design og arkitektur en nødvendig brobygger. Vi er klar til fremtiden. 

Forrige artikel Ny debat: Skal danskerne arbejde længere? Ny debat: Skal danskerne arbejde længere? Næste artikel Debat: Benyt frivilligt arbejde til at få flere i beskæftigelse Debat: Benyt frivilligt arbejde til at få flere i beskæftigelse