Lederne: Skab bedre rammer for offentlig ledelse og spar skattekroner

DEBAT: Kommunernes pressede budgetter kalder på markante offentlige ledere. Men de har ofte ikke et tilstrækkeligt ledelsesrum at agere inden for, mener Henrik Bach Mortensen fra Lederne.

Af Henrik Bach Mortensen
Direktør, Ledernes Hovedorganisation

De kommunale budgetter vil de kommende år være under pres, selvom kommunerne med økonomiaftalen, der blev indgået i sidste uge, har fået omkring to milliarder kroner mere til service næste år. 

For der bliver flere og flere ældre og flere og flere børn i Danmark, som kommunerne skal levere service til.

Det kalder på markante ledere i kommunerne – ledere, der har gode rammer for blandt andet at implementere ny teknologi, skabe bedre arbejdsmiljø og hjælpe med at nedbringe sygefraværet.

Hvis lederne i det offentlige får bedre rammer for at udøve ledelse, kan kommunerne spare skattekroner og levere bedre service. 

Omkostningsfri optimering
Et godt eksempel på det var i Jyllands-Posten. I en artikel om jordemoder Heidi Astrup Fischer kunne man læse, hvordan hun har formået at nedbringe sygefraværet fra 20 til 3,9 procent på den afdeling, som hun er chef for på Holbæk Sygehus.

Ved at arbejde målrettet med blandt andet personalesammensætningen, trivselsproblemer og kulturen omkring sygefravær er det lykkedes Heidi Astrup Fischer at løfte afdelingen til en rangering som Danmarks næstbedste på Dagens Medicins rangliste over fødesteder, samtidig med at arbejdstilfredsheden blandt afdelingens jordemødre steg med 15 procentpoint.

Det flotte resultat er opnået uden at tilføre ekstra midler til afdelingen.

Eksemplet med Heidi Astrup Fischer illustrerer rigtig godt, hvordan kommunerne kan optimere og effektivisere den daglige drift, uden at det nødvendigvis koster flere skattekroner.

Har ikke stort nok ledelsesrum
Hvis det skal kunne lade sig gøre, kræver det, at lederne i det offentlige får de mest optimale rammer og vilkår for at udøve god ledelse.

Desværre har de offentlige ledere i dag alt for ofte ikke et tilstrækkeligt ledelsesrum at agere inden for, og det er et helt centralt problem, som der er akut behov for at ændre på. 

Der er brug for, at de offentlige ledere får en helt anden status og en anden rolle end i dag, samtidig med at de organisatorisk skal være uafhængig af medarbejderne.

Mulighed for reel ledelse
Vi er hos Ledernes Hovedorganisation overbeviste om, at det vil øge produktiviteten, mindske sygefraværet og føre til øget implementering af ny teknologi, hvis kommuner og regioner gav lederne mulighed for reelt at lede, samtidig med at kommunerne indførte konkrete mål for, hvor meget og hvordan eksempelvis sygefraværet skal nedbringes i de kommende år.

Med klare mål og færre regler, mindre bureaukrati og færre proceskrav kan lederne i højere grad udnytte deres ledelsesrum. Konkrete mål vil samtidig gøre det meget let for borgere og virksomheder og ikke mindst arbejdsgiverne at følge med i, om lederne leverer de ønskede resultater.

Alle, både ledere og borgere, skal kunne følge med i, hvordan det går med opfyldelsen af målene.

Hvis vi når dertil, vil kommunerne kunne få pengene i budgettet til at række længere. Og vi kunne afskaffe en lang række af de regler, der i dag er styrende for indsatsen over for borgere og virksomheder.

Forrige artikel Brian Mikkelsen: Sikkerheden for medarbejdere i udlandet skal styrkes Brian Mikkelsen: Sikkerheden for medarbejdere i udlandet skal styrkes Næste artikel Rita Bundgaard: Skal statsadministrationen betale regningen for velfærd? Rita Bundgaard: Skal statsadministrationen betale regningen for velfærd?