Kronik

Professionshøjskoler: Efteruddannelse kan være med til at løse velfærdsfagenes rekrutteringsproblemer

Efter- og videreuddannelse er et overset værktøj til rekruttering og fortsat tilknytning til velfærdsfag. Men lige nu bruges kun halvden procent af finansieringen af de videregående uddannelser til netop efter- og videreuddannelse. Det skal gøre gratis for alle, skriver seks uddannelsesinstitutioner.

Hvis færre skal forlade professionerne, så skal udviklingsmuligheder og dertil hørende tydelige karriereveje have et gevaldigt løft, skriver seks professionshøjskoler.
Hvis færre skal forlade professionerne, så skal udviklingsmuligheder og dertil hørende tydelige karriereveje have et gevaldigt løft, skriver seks professionshøjskoler.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I de senere år er det blevet vanskeligere at tiltrække og fastholde sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre centrale fagprofessionelle, som er vitale for det danske samfund.

Det er et stort samfundsproblem, der allerede nu betyder, at kommuner og regioner har svært ved at besætte ledige stillinger.

Afsendere
  • Daniel S. Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering, Absalon
  • Poul Skov Dahl, direktør, UCL
  • Bjarne Grøn, direktør for efter- og videreuddannelse og digitalisering, VIA
  • Mathilde Nyvang Hostrup, områdeleder, pædagogiske efter- og videreuddannelser, UC Nord
  • Anette Nicolaisen, direktør for samfund og sundhed, UC Syddanmark
  • Tove Hvid Persson, direktør for videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole

Samtidig mener vi, at man har overset efter- og videreuddannelse (EVU) som værktøj til at løse udfordringerne. Udover at højne kvaliteten i kernevelfærden er gode efter- og videreuddannelsesmuligheder med til at skabe attraktive arbejdspladser og job gennem gode muligheder for faglig udvikling. Det gør også arbejdet mere tillokkende for den enkelte medarbejder, der i højere grad kan se sig tilknyttet professionen gennem et langt arbejdsliv.  

Flere studier har vist, at rigtig mange pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere forlader deres profession efter nogle år på arbejdsmarkedet. Mangel på faglig udvikling nævnes som én af årsagerne. Det gør det svært at levere velfærd til borgeren, og det er dyrt for samfundet.   

Hvis færre skal forlade professionerne, så skal udviklingsmuligheder og dertil hørende tydelige karriereveje have et gevaldigt løft. Vi taler ikke om veje, der fører væk fra den borgernære velfærd. Vi taler om faglige udviklingsmuligheder i jobbet som ramme for faglig vækst, motivation og muligheder for specialisering.

Det giver mere lyst til at blive i jobbet for den enkelte, og det giver bedre velfærd til borgerne. Desuden sikrer det, at samfundet får mere ud af de mange penge investeret i uddannelser, som ellers bliver spildt, når veluddannede velfærdsprofessionelle forlader deres job før tid. 

Læs også

Efteruddannelse kan tiltrække unge til velfærdsuddannelserne

Det er vigtigt, at lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og de mange andre velfærdsprofessionelle har adgang til livslang læring og kontinuerlig efteruddannelse af flere årsager.

Gode muligheder for efter- og videreuddannelse kan være et svar til de mange unge, som frygter, at de havner i en blindgyde, hvis de vælger en professionsuddannelse.

Daniel S. Bojsen, Mathilde Nyvang Hostrup m.fl. (se afsendere i boks)

Opdatering af viden og færdigheder, øget kvalitet i velfærdsydelserne, tilpasning til skiftende behov i opgaveløsningen, professionel udvikling, erfaringsudveksling og forbedring af faglige standarder, individuel trivsel og større jobtilfredshed. Dette gavner både de professionelle selv og det samfund, som de tjener.

Andre faggrupper som eksempelvis læger, advokater og revisorer har ret og pligt til at deltage i løbende kompetenceudvikling for at kunne opretholde deres faglighed, og man kan undre sig over, at det ikke gælder for så vitale professioner som pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker.

Bare fordi man har uddannet sig én gang, er det ikke ensbetydende med, at man ikke skal uddanne sig igen. Hvis man som ung tager en professionsuddannelse, vil man kunne forvente at skulle bidrage på arbejdsmarkedet i op mod 50 år. Ingen unge kan se så langt ud i fremtiden, og derfor søger mange unge mod uddannelser, hvor der er gode udviklingsmuligheder.

Gode efter- og videreuddannelsesmuligheder kan være et svar til de mange unge, der i dag skal vælge uddannelse, og som frygter, at de havner i en blindgyde, hvis de vælger en professionsuddannelse.

Desværre er den offentlige finansiering af formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse mere end halveret over en 10-årig periode. Det betyder, at det kun er omtrent halvanden procent af den offentlige finansiering af videregående uddannelser bruges på livslang læring. Tal fra Tænketanken DEA har belyst dette. 

Læs også

Vi skal nok gøre vores - for vi har ikke råd til at lade være

Vi mener, at livslang læring og kontinuerlig efteruddannelse skal være gratis og tilgængelig for alle. Det skaber bedre muligheder for faglig vækst, øget innovation og ikke mindst hurtigere imødekommelse af samfundets behov.

Efteruddannelse kan bruges som langt mere aktivt værktøj til at løse velfærdssamfundets udfordringer. Vi har ikke råd til at lade være.

Daniel S. Bojsen, Mathilde Nyvang Hostrup m.fl. (se afsendere i boks)

Lige adgang for alle til livslang læring med tydelige karriereveje kan med andre ord effektivt bidrage til at løse vores velfærdsudfordringer og sikre, at der også er kvalificerede fagfolk til rådighed i årene fremover.

Som uddannelsesudbydere har vi en kæmpe forpligtelse til at bidrage, så flere efteruddannes ind i fagene – ikke ud af dem. Vi har praksisforankring i vores dna, og det vil vi fortsat udvikle gennem nye og efterspurgte formater – blandt andet gennem fokus på: mikrolæring, digitale løsninger, lettere tilgængelighed, fleksibilitet og meget mere uddannelse, der finder sted på de lokale arbejdspladser.

Vi er allerede trukket i arbejdstøjet og står nationalt sammen på tværs af landets professionshøjskoler for at tage vores del af ansvaret. Vi inviterer til, at andre – arbejdsgivere, politikere og faglige organisationer – er klar til at bidrage sammen med os. Efteruddannelse kan bruges som langt mere aktivt værktøj til at løse velfærdssamfundets udfordringer. Vi har ikke råd til at lade være. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Poul Skov Dahl

Direktør, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ph.d, Political Science (SDU 2005)

Bjarne Grøn

Digital direktør, VIA University College, fhv. Kommunaldirektør, Jammerbugt Kommune, fhv. direktør, Nordjyllands Beredskab
cand. oecon (Aarhus Universitet)

Anette Nicolaisen

Direktør for Samfund og Sundhed, UC Syd
master i offentlig ledelse (SDU 2016), socialrådgiver (Den sociale højskole 1985)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024