Debat

Vive til 3F og HK: Vores analyse viser en lønforskel, men vurderer ikke omfanget af diskrimination

REPLIK: 3F og HK skyder forbi skiven, når de beskylder Vive for at forvrænge billedet af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Vives formål er nemlig ikke at dømme, hvorvidt forskelle er retfærdige eller ej, skriver Mona Larsen og Lisbeth Pedersen. 

Kvindefag er lavtlønsfag. Jo større kvindeandelen er inden for et fag, jo lavere er lønnen i gennemsnit - for både mænd og kvinder, skriver Vive i en replik til 3F og HK.
Kvindefag er lavtlønsfag. Jo større kvindeandelen er inden for et fag, jo lavere er lønnen i gennemsnit - for både mænd og kvinder, skriver Vive i en replik til 3F og HK. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mona Larsen og Lisbeth Pedersen
Hhv. seniorforsker og forsknings- og analysechef i Vive

3F og HK mener, at Vive underdriver omfanget af løndiskrimination mellem mænd og kvinder.

Men kritikken er forfejlet, da den bygger på en grundlæggende misforståelse af formålet med Vives analyser og begrebet 'uforklaret' lønforskel. Med denne replik ønsker vi at rette denne misforståelse.

Vives analyser af lønforskelle mellem mænd og kvinder kortlægger, hvor lønforskelle mellem mænd og kvinder findes. Analyserne hverken skal eller kan vurdere omfanget af løndiskrimination på arbejdsmarkedet, og de kan ikke bruges i forhold til ligelønsloven.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Den seneste analyse fra Vive viser, at lønforskellen mellem mænd og kvinder er på 14,4 procent. En del af denne lønforskel betegnes som 'uforklaret'.

Et statistisk begreb
Begrebet den 'uforklarede' del kommer af sprogbrugen fra statistiske analyser. Den siger i meget høj grad noget om, hvor mange gode forklarende variabler der har været tilgængelige for analyse – altså variabler, der findes i Danmarks Statistiks registre, og som med teoretisk rimelighed kan antages at hænge sammen med lønfastsættelsen.

Vives analyser tager ikke stilling til, hvorvidt forskelle er 'retfærdige' eller 'uretfærdige'. De giver udelukkende et billede af, hvordan lønforskellen hænger sammen.

Mona Larsen og Lisbeth Pedersen, Hhv. seniorforsker og forsknings- og analysechef, Vive

Den 'uforklarede' del vil altid variere med antallet og typen af variabler, der indgår i analysen. Den 'uforklarede' del er ikke i denne nye Vive-analyse – og heller ikke i tidligere analyser – et mål for løndiskrimination.

Man skal altid overveje, hvilke variabler man medtager i en statistisk analyse. Vives variabelvalg er funderet på resultater fra forskningslitteraturen om løn og lønforskelle og på vores empiriske viden om det danske arbejdsmarked.

Vi har både tidligere og i denne analyse brugt opdelingen i sektorer, brancher og arbejdsfunktioner som mål for et kønsopdelt arbejdsmarked på de tre niveauer. I denne analyse går vi skridtet videre og kigger også på kønsopdelingen på arbejdspladsniveau. For alle mål for kønsopdeling er der en stærk sammenhæng med de lønforskelle, vi finder.

Læs også

Nøgternt billede af lønforskellen
HK og 3F har sat spørgsmålstegn ved inklusionen af variablen "kvindeandel i den enkelte jobcelle". Kvindeandelen som mål for kønsopdeling har tidligere været anvendt i analyser finansieret af BUPL og Ligelønsalliancen bestående af BUPL, Socialpædagogerne, Sundhedskartellet og FOA.

Også her fandt Vive en stærk sammenhæng: Kvindefag er lavtlønsfag. Jo større kvindeandelen er inden for et fag, jo lavere er lønnen i gennemsnit - for både mænd og kvinder. 

Vives analyser kortlægger lønforskelle. De begrunder ikke, hvorfor der findes lavere løn inden for de enkelte sektorer, brancher, arbejdsfunktioner og arbejdspladser. Disse begrundelser findes (og refereres til) både i denne og i tidligere analyser i den eksisterende forskningslitteratur på feltet.

Dybere indsigt, i hvor der eksisterer forskelle i løn, kan bruges til en politisk stillingtagen til, om, hvor og hvordan man vil forholde sig til, at kvinder og mænd i gennemsnit aflønnes forskelligt. 

Men Vives analyser tager ikke stilling til, hvorvidt forskelle er 'retfærdige' eller 'uretfærdige'. De giver udelukkende et billede af, hvordan lønforskellen hænger sammen med forskelle i, hvordan kvinder og mænd er fordelt på forskellige målbare forhold.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion