Gå til
tilmelding

Program

Verdensmålsugen 2023 – det danske pre-event til COP28


Se programmet fra Verdensmålsugen 2023 herunder

Debat 09:00-10:00

Menneskerettigheder – nøglen til at indfri Verdensmålene

FN’s Global Compact Network Denmark

 

Tilmeld

Med Guiden til Menneskerettigheder og Verdensmål har Institut for Menneskerettigheder slået fast, at mere end 90 % af de 169 mål for bæredygtig udvikling afspejler centrale internationale menneskerettigheder og arbejdsstandarder. F.eks. er mål 5 om ligestilling mellem kønnene tydeligt forankret i verdenserklæringen om menneskerettighederne. Stiller en virksomhed skarpt på at sikre mænd og kvinder lige løn og muligheder for at accelerere deres karriere, så bidrager den altså til at opnå verdensmål 5, og at sikre menneskerettighederne på samme tid.

2030-dagsordenen er altså i høj grad en menneskerettighedsdagsorden, og virksomheder vil yde deres væsentligste bidrag til målene gennem respekt for menneskerettighederne. I denne paneldebat vil repræsentanter fra virksomheder og en brancheorganisationer, dele ud af hvordan de konkret arbejder med menneskerettigheder.

Deltagere:

 • Stinne Hjulmann, Sustainability Specialist, Haldor Topsoe
 • Marie Enemark Olsen, Director Responsible Child Engagement, LEGO
 • Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef, Dansk Mode & Tekstil
 • Gry Saul, Lead Business & Human Rigths Advisor, Group Sustainability, Grundfos

Moderator:

 • Lene Westergaard, Head of Programmes, Global Compact Network Denmark

 

Debat 10:00-11:00

Nye dimensioner på madspild gennem smarte stregkoder

GS1 Denmark

 

Tilmeld

Nogle gange skal store udfordringer klares med små, enkle løsninger. Madspild er en udfordring så stor, at den har fået sit eget delmål blandt FN’s verdensmål. Den står for otte procent af den menneskeskabte CO2-udledning. Der findes naturligvis ikke en enkel snuptagsløsning på så stor en udfordring. Men der er en lille, enkel løsning, der kan løse en stor del af udfordringerne med madspild. Den enkle løsning er en ny, smart stregkode (en såkaldt 2D-stregkode/QR-kode), der kan indeholde meget mere information end den nuværende stregkode, som alle danskere kender fra turen i supermarkedet. Eksempelvis kan den indeholde holdbarhedsinformationer. Men kan en lille, firkantet stregkode virkelig bidrage til at løse problemet med madspild? Hvis den kan, hvorfor har vi ikke for længst taget den i brug? Og hvordan kommer vi i gang med det i Danmark?

Læs allerede nu mere i hvidbogen ”Mindre madspild gennem stregkoder”

Deltagere:

 • Signe Didde Frese, CSR-direktør i Coop
 • Laura Have Hoffmann, udviklingsdirektør i Tænketanken Frej
 • Henrik Lund, CEO for Naturli’ Foods
 • Mads Kibsgaard, Head of Standards & Sustainability hos GS1 Denmark

Moderator:

 • Martin Vith Ankerstjerne, direktør i Decisions

 

 

 

Debat 11:00-13:00

Virksomhedernes klimaønskeliste

UN Global Compact Network Denmark

 

Tilmeld

Vi inviterer repræsentanter fra fire danske virksomheder på scenen for at give deres ønsker til eksterne ændringer, som de mener vil gøre det nemmere for deres virksomheder at nå i mål med deres klimaambitioner og styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft i den globale, grønne omstilling. Derefter inviterer vi Klimaordførere fra udvalgte Folketingspartier til at kommentere på ønskerne/refleksionerne.

Virksomhedsrepræsentanter:

 • Lene Serpa, Director, Head of Corporate Sustainability & ESG, A.P. Møller – Mærsk
 • Malene Thiele, Director of Global ESG and Sustainability, Nilfisk
 • Louise Askær-Hune, Head of Sustainability, STARK Group
 • Peter S. Andersen, Senior Director, Head of Sustainability, TDC NET

KLimaordførere:

 • Steffen W. Frølund, Liberal Alliance
 • Lea Wermelin, Socialdemokratiet
 • Sascha Faxe, Alternativet

Moderator:

 • Joachim Marc Christensen, Head of Programmes, UN Global Compact Network Denmark

 

Debat 13:00-16:00

Fremtidens skole – fremtidens kompetencer: Et minitopmøde om folkeskolen i fremtiden

LEGO Fonden

 

Tilmeld

Minitopmødet om fremtidens skole og kompetencer afholdes som en del af Verdensmålsugen og har et fokus på Verdensmål 4, som indeholder målet om inden 2030 at sikre alle børn lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

På minitopmødet stiller vi skarpt på fremtidens folkeskole, herunder hvilke kompetencer folkeskolen skal ruste eleverne med til fremtiden, hvem der skal bidrage til at realisere fremtidens folkeskole, samt hvilke politiske visioner det nye Folketing har for den danske folkeskole.

Minitopmødet præsenterer nogle af de mest centrale aktører og stemmer i den danske skolepolitiske debat om læring og kompetencer, kvalitet og trivsel. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål fra salen til paneldeltagerne.

13:00-14:00

FREMSYN – KOMPETENCER FOR FREMTIDEN

Scene setting ved Andreas Schleicher, Direktør for OECDs Directorate for Education and Skills. Andreas Schleicher præsenterer hovedindsigterne fra OECD’s læringskompas 2030 med fokus på OECDs globale kortlægning og identifikation af kompetencer, som børn og unge skal besidde for at tage aktivt del i samfundet og præge fremtiden. Panelet debatterer, hvilke værdier og kompetencer, viden og verdenssyn, den danske folkeskole skal udruste danske børn og unge med for at hjælpe dem til at navigere kompetent i arbejdsmarkedets, samfundets og klodens krav til dem fremover - i en omskiftelig, uforudsigelig og i tiltagende grad krisepræget verden.

Deltagere:

 • Stine Bosse, professionelt bestyrelsesmedlem, fhv. koncerndirektør og kommentator
 • Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole, forfatter og debattør
 • Steen Hildebrandt, ph.d., professor emeritus ved Aarhus Universitet, forfatter og foredragsholder om bl.a. bæredygtighed og verdensmål

Moderator:

 •  Jonas Keiding Lindholm, direktør i Tænketanken Mandag Morgen

14:00-15:00

ENGAGEMENT – HVORDAN INDRETTER VI FREMTIDENS SKOLE? 

Panelet diskuterer, hvordan vi i praksis kan bygge fremtidens skole, så den bedst ruster eleverne med kompetencer til fremtidens samfund - og hvem der skal bidrage med hvilke byggesten. Panelet vil bl.a. debattere centrale spørgsmål om balancen mellem brede selvstændige kompetencer vs. snævre målbare færdigheder og viden, som de er formuleret i den nuværende lærerplansramme Fælles Mål, og om regeringens planer for frisættelse af kommunerne og fortsættelse af samarbejdet under ’Sammen om Skolen’ nu også er den rette vej for at skabe grundlaget for en stærkere folkeskole i fremtiden.

Deltagere:

 • Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg
 • Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever
 • Lise Ammitzbøll la Cour, hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen og skoleleder på Skolen på Grundtvigsvej
 • Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening
 • Thomas Skriver, erhvervsuddannelsesordfører og medlem af Børne- og Undervisningsudvalget for Socialdemokratiet

Moderator:

 •  Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget

15:00-16:00

INDSYN – HVORDAN SIKRER VI, AT ALLE BØRN TRIVES OG LÆRER I FOLKESKOLEN?

Panelet diskuterer, hvordan vi sikrer, at fremtidens skole inkluderer og løfter alle danske børn, og at vi får taget hånd om kvalitet i uddannelse for alle. Panelet vil bl.a. debattere, hvad der skal til for at skabe mere meningsfuld og motiverende undervisning i Folkeskolen, som fremmer læringslysten, robustheden og skoletrivslen for alle børn, og om regeringens ambitioner om øget praksisfaglighed og fokus på brugen af digitale virkemidler i undervisningen nu også er de rigtige greb til at sikre, at flere elever trives, lærer og finder vej til uddannelse i fremtiden.

Deltagere:

 • Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet
 • Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden og bestyrelsesformand for Lær for Livet
 • Imran Rashid, læge, forfatter og foredragsholder
 • Bo Stjerne Thomsen, Vicepræsident og formand for Learning Through Play i LEGO Fonden
 • Louise Klinge, ph.d., skoleforsker og skolekonsulent

Moderator:

 •  Jonas Keiding Lindholm, direktør i Tænketanken Mandag Morgen