Operation

Udgifter til privathospitaler sætter bundrekord

7. juli 2014 kl. 6:00
FIK DU LÆST: Med en udgift på 466 millioner kroner er regionernes udgifter til privathospitaler i 2013 faldet til det laveste niveau i regionernes levetid. Bent Hansen ser udviklingen som et sundhedstegn. Sundhedsøkonom mener regionerne går glip af besparelser. (Bragt første i april)
| Flere

For tredje år i træk falder regionernes udgifter til privathospitalerne. Regionerne brugte i 2013 466 millioner kroner på at få patienter behandlet på privathospitaler.

Det er et fald på 24 procent i forhold til året før, og det er laveste niveau, siden regionerne så dagens lys i 2007. Udgifterne til privathospitaler toppede i 2008 under VK-regeringen med en samlet udgift på 1,4 milliarder kroner, men er siden da faldet hvert år med undtagelse af et enkelt år. 

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S) er meget tilfreds.

"Det viser, at vi rundt i regionerne er blevet endnu bedre til at udnytte den offentlige kapacitet. Og samtidig bruger vi privathospitalerne langt mere målrettet, siger Bent Hansen. 

Bent Hansen forklarer, at faldet blandt andet skyldes, at man i regionerne også over årene har overtaget stadig flere af de udgiftstunge operationstyper som eksempelvis fedme-operationer. En anden årsag til udgiftsfaldet er ifølge ham også, at nogle regioner har lavet individuelle prisaftaler med privathospitaler, der er lavere end de officielt aftalte. Regionernes udgifter til fonds-ejede og andre non-profit-syghuse er ikke medregnet. Kilde: Regionernes regnskaber, årets priser. 

Kun lille fald målt i patienter
Bent Hansen glæder sig også over, at mens udgiften til privathospitaler er faldet med 24 procent fra 2012 til 2013, så er antallet af danskere, som kommer på privathospital på det offentliges regning faldet langt mindre - nemlig med tre procent fra godt 88.000 patienter i 2012 til cirka 86.000 i 2013.

Bent Hansen forventer dog ikke, at udgifterne til privathospitalerne vil forsætte med at falde.
Blandt andet på grund af, at nogle regioner har problemer med leve op til udredningsgarantien, hvor patienterne skal have en diagnose inden 30 dage. Patienterne kan ikke selv drage på privathospital, men regeringen har forpligtet regionerne til om nødvendigt at skaffe den nødvendige kapacitet hos privathospitalerne.

"Men vi kommer ikke til at se dramatiske udgiftsstigninger til privathospitalerne," siger Bent Hansen. Han forventer, at stigningen primært vil ske ved, at regionerne sætter behandlinger i udbud.

Privathospitaler advarer 
Hos Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) advarer man mod den faldende brug af privathospitaler, man har set de seneste år.

Regionerne risikerer, at privathospitalernes behandlingstilbud indskrænkes betydeligt, eller at den fleksible kapacitet helt forsvinder, advarer brancheforeningens sekretariatsleder, Rasmus Hylleberg.

"Vi kan lande i den situation, at privathospitalerne ikke kan sikre den konkurrence til det offentlige, som eksperterne efterspørger, eller at patienterne ikke kan blive behandlet, hvis de offentlige hospitaler mangler kapacitet," siger Rasmus Hylleberg.

Han forventer, ligesom Bent Hansen, at regionerne i stadig højere grad vil benytte sig af udbud.
"Men vi ser gerne, at man også tænker nyt. Mange af udbuddene er så små og priserne så lave, at privathospitalerne har svært ved at tjene penge på det," siger Rasmus Hylleberg.

Han opfordrer regionerne til at lægge hele, men mindre behandlingsområder ud til de private sygehuse. De skal så med mellemrum konkurrere om at tilbyde den laveste pris.

Samtidig foreslår han også at styrke patienternes frie valg. Det skal ske ved, at regionerne for udvalgte behandlinger, hvor privathospitalerne har lavere priser end det offentlige, tilbyder patienterne at kunne vælge privathospital fra dag ét. Altså i stedet for at patienterne skal vente på behandling på et offentligt hospital, eller at behandlingsgarantien træder i kraft efter én til to måneder.

SDU-professor: Ikke ubetinget en god nyhed
Professor i sundhedsøkonomi og centerleder ved SDU, Mickael Bech, mener, at regionerne er gået for langt i bestræbelserne på at behandle flest mulige patienter selv. Faktisk mener han, at de enkelte regioner kan spare penge, hvis de gør mere brug af at sende forskellige typer behandlinger i udbud blandt privathospitaler.

"Der ligger et betydeligt besparelsespotentiale og venter, hvis regionerne i højere grad lod privathospitalerne byde på ukomplicerede behandlinger. Og regionerne bør slå til, hvis der er privathospitaler, der vil gå ned under halv pris af den offentlige pris (DRG-takst, red.)," siger Mickael Bech.

Han peger på, at CEPOS for nyligt har lavet en analyse, der viser, at regionerne i gennemsnit har indgået aftaler via udbud med privathospitaler til 43 procent under DRG-taksten.

Professor: Brug udbud
Mickael Bech peger på, at regionerne i 2013 brugte 332 millioner på privathospitalerne, ved at patienter benyttede sig af behandlingsgarantien. Samme år brugte regionerne kun 134 millioner kroner på behandlinger på privathospitaler via udbud.

Men regionerne kunne mindske deres udgifter til privathospitalerne via behandlingsgarantien og så i stedet sende flere behandlinger i udbud, mener han.

"Det er nemlig først ved udbuddene, at regionerne sparer penge. Her konkurrerer privathospitalerne om at være billigst," påpeger Mickael Bech.

Selv om privathospitalerne har været ideologisk kampplads mellem rød og blå blok, siden udgifterne til privathospitalerne steg med rekordfart under VK-regeringen, så vurderer Mickael Bech ikke, at modstanden er idelogisk i regionerne.

"Region Syddanmark, der jo i mange år har haft et borgerligt flertal, bruger stort set ikke udbud til privathospitaler. Og det handler heller ikke om, hvorvidt det er synd, at nogle privathospitaler er lukket de seneste år. Derimod er det grundlæggende sundt, hvis man kan skabe konkurrence til det offentlige på de områder, hvor det er fagligt muligt. Og her høster regionerne ikke i tilstrækkelig grad gevinster ved at bruge privathospitaler" siger Mickael Bech.

KORA-professor:  Pas på med omfattende udbud
Forskningsprofessor i KORA, Jakob Kjellberg, er kun delvist enig med Mickael Bech.

"Det er rigtigt, at regionerne godt mere aggressivt kunne pristeste en del af de offentlige sygehuses behandlinger hos de private. Man må sige, de er ret forsigtige," siger Jakob Kjellberg, der dog samtidig har en stribe advarsler mod, at regionerne kaster sig ud i markant flere udbud eller mere omfattende og længerevarende samarbejder med privathospitalerne.

Han mener, at den enkelte region skal være særlig forsigtig, hvis den har en passende kapacitet på egne afdelinger.

"Hvis regionen så sætter behandlinger i udbud, så risikerer man at have offentlige afdelinger, der kører delvist i tomgang, fordi de ikke har nok at lave. Det er ofte en dårlig forretning," siger Jakob Kjellberg.

Han peger på, at regionen så enten bør undlade at udlicitere behandlingen eller skære ned på den offentlige kapacitet.

"Og så skal regionen tænke sig rigtigt godt om. Det tager tid for et offentligt sygehus at genansætte personale, skaffe lokaler og skrue op for kapaciteten, hvis de nu vil overtage behandlingen igen. Der er kun én ting, som er værre end offentlige monopoler, og det er monopoler i det private," siger Jakob Kjellberg.

Han peger også på, at regionerne de seneste år har haft godt styr på økonomien, at ventelisterne til operationer er faldet og nu stagneret, mens produktiviteten er steget.

"Så set i det lys, så skal man måske også passe på med at stille krav til regionerne om at benytte privathospitalerne i et bestemt omfang. Sagen havde været en anden, hvis nu regionerne generelt leverede dårlige resultater," siger Jakob Kjellberg.

Formanden for Danske Regioner Bent Hansen erklærer sig enig med de to eksperter i, at regionerne med fordel kunne lave flere pristjek ved at sætte flere behandlinger i udbud.

"Jeg tror godt, der er områder, hvor regionerne kunne være bedre til at sætte behandlinger i udbud. Her tænker jeg ikke kun på klassiske privathospitaler, man vil måske også kunne øge samarbejdet med de privatpraktiserende speciallæger," siger Bent Hansen.

Offentligt betalte patienter på privathospital

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Antal personer 92.140108.069110.58296.50488.26385.777

Kilde: Landspatientregistret 

 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK