Professor: Fusion af Kora og SFI nedtoner forskning

LOVFORSLAG: Sammenlægningen af Kora og SFI skal først og fremmest sikre mere ”anvendelig” og ”praksisnær” viden. Det ligner en nedprioritering af forskningen, lyder det fra professor.

Regeringens ambition om at smelte SFI og Kora sammen til et nyt ’Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd’ vil nedprioritere forskningen.

Det mener Peter Munk Christiansen, der professor i Statskundskab på Aarhus Universitet og formand for Det Frie Forskningsråd.

Af regeringens udkast til det lovforslag, som skal udmønte fusionen, fremgår det, at SFI i praksis lægges ind under en lettere justeret udgave af lovgrundlaget bag Kora.

Dermed vil det nye analyse- og forskningscenter ikke længere være underlagt lovgivningen for sektorforskningsinstitutioner, ligesom SFI er.

Det indebærer blandt andet, at bestyrelsen for det nye analyse- og forskningscenter kan bemandes af række ministerielle embedsmænd og repræsentanter for interesseorganisationerne KL og Danske Regioner fremfor udelukkende uafhængige fagpersoner.

”Det er klart, at det ikke er en tilfældig konstruktion, man har besluttet. Det vil i et eller andet omfang indebære en nedtoning af det forskningsmæssige til fordel for det praksisnære,” siger Peter Munk Christiansen.

Viden der kan bruges
Peter Munk Christiansen peger på, at det af lovgivningen bag sektorforskningsinstitutioner klart fremgår, at den primære hensigt er at drive forskning af ’højeste internationale niveau’, og at dette skal ske uafhængigt af den ressortansvarlige minister.

Lovgivningen bag Kora og dermed også det nye analyse- og forskningscenter indeholder godt nok en stadfæstelse af, at der skal værnes om videnskabsetikken.

Men med embedsmænd under ministerinstruktion i bestyrelsen er afstanden til det politiske niveau knapt så klart.

Af regeringens lovforslag fremgår det da også, at det i højere grad er ønsket om at skabe direkte anvendelig viden, som skal være afgørende for det nye centers virke.

”Hovedfokus bør (…) være på analyse- og forskningsresultater, som er praksisnære og anvendelsesorienterede, og som kan indgå direkte i den offentlige sektors beslutningsprocesser,” lyder det blandt andet.

Lov med plads til både SFI og Kora
SFI's direktør Agi Csonka er ikke bekymret for, at regeringens lovforslag vil sætte en stopper for den forskning, instituttet bedriver.

”Jeg mener godt, at SFI kan rummes i det her lovforslag. Vi har jo altid været anvendelsesorienteret, som loven også understreger, at vi skal være fremadrettet,” siger hun.

Læs hele artiklen på Altinget: kommunal (kræver abonnement). Få gratis prøveabonnement her.

,

Forrige artikel Roald Als laver Lykketoft-portræt Roald Als laver Lykketoft-portræt Næste artikel Eliteatleter får nemmere ved at tage en erhvervsuddannelse Eliteatleter får nemmere ved at tage en erhvervsuddannelse