Departementschef: Brug for nye kompetencer på Slotsholmen

FIK DU LÆST: Der er brug for at rekruttere flere medarbejdere med digitale kernekompetencer på Slotsholmen, siger Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet. På hans eget ressort kan det betyde færre DJØF’ere. (Bragt første gang i 2016)

Nye tider kræver nye medarbejdertyper.

Det er signalet fra Michael Dithmer, der er Slotsholmens mest erfarne departementschef.

“Hvis vi kigger 10 år frem, så kommer vi helt sikkert til at have flere medarbejdere, der har det digitale som deres udgangspunkt,” siger Michael Dithmer til Altinget.

Det vil naturligt betyde, at der vil komme færre medarbejdere med de klassiske kernekompetencer, såsom DJØF'ere.

“Ja, for vores strategi bygger på mere for mindre. Vi forestiller os ikke, at ministeriet skal udvides voldsomt. Tværtimod regner vi med, at vi skal fortsætte med at levere produktivitetsstigninger,” siger Michael Dithmer, der siden midt-1990’erne har været departementschef for det ressort, der i dag hedder Erhvervsministeriet.

2025
I Michael Dithmers ministerium og dets syv underliggende styrelser og otte virksomheder er der mange DJØF’ere, såsom jurister og økonomer, en hel del ingeniører og naturligvis HK'ere, men meget få medarbejdere, der er “stærke inden for det digitale”, fortæller departementschefen.

Men det skal der altså laves om på nu.

Baggrunden er en forventning om, at den digitale udvikling kan komme til at gå meget hurtigt i de kommende år, hvilket vil udfordre myndigheder af alle slags. I en intern 2025-strategi, som Erhvervs- og Vækstministeriet med Michael Dithmer i spidsen har udarbejdet for nylig, identificeres således en række centrale udfordringer for ministeriet: Globalisering, urbanisering og land-/by-problematikken og henholdsvis grøn og digital omstilling.

“Og den udvikling, vi tror vil gå hurtigst og påvirke os mest frem mod 2025, er den digitale omstilling,” siger Michael Dithmer.

Han henviser til, at digitaliseringen kan medføre store forandringer, også i økonomien. I den situation er det vigtigt, at virksomheder og investorer kan have tillid til, at myndighederne optræder kompetent.

“Vi skal nok være mere agile i vores opgaveløsning og processer. Vi skal bedre kunne forstå virksomhedernes udfordringer, for ellers risikerer vi, at vi sidder og regulerer den gamle økonomi, men ikke får den nye økonomi ordentlig med,” siger Michael Dithmer.

Faktisk ret vigtigt
Departementschefen er fuldt bevidst om, at digitalisering ikke er noget nyt fænomen, men i de kommende år kan det komme til at gå “meget stærkt”, vurderer han,

“Vi tror, at den digitale omstilling kan komme til at gå meget stærkt. Derfor er det vigtigt, at vi gør os klar til det, så vi har de rette kompetencer og tilstrækkeligt fleksible regler og måder at føre tilsyn på, så virksomhederne har tillid til det, vi laver, og føler, at vi er kompetente,” siger Michael Dithmer og fortsætter:

“Det er faktisk ret vigtigt for et lands konkurrenceevne. Det er meget tydeligt på det finansielle område, hvor tilsynet med den finansielle sektor under finanskrisen nogle steder nærmest brød sammen. Der kan man nærmest se på ratingbureauerne, at det, at man har effektive finansielle myndigheder, også har betydning for, hvordan man rater de danske finansielle virksomheder.”

Berører også andre ministerier
Den analyse bør altså medføre en justering af rekrutteringen af medarbejdere på Erhvervsministeriets område, mener Michael Dithmer. Dels skal der ansættes flere medarbejdere, der har det digitale som deres kernekompetence, men et sådant træk kan snildt suppleres med andre tilpasninger.

“Der er ingen tvivl om for mig, at hvis vi kigger 10 år frem, så kommer vi helt sikkert til at have flere medarbejdere, der har det digitale som deres udgangspunkt. For vi bliver nødt til at have folk, der kan forstå denne har nye virkelighed. Men det kan også være, at fremtidens økonomer og jurister også har langt større digitale færdigheder. Det kan være, at uddannelserne bliver tilpasset. Og så kan vi selvfølgelig også opkvalificere vores nuværende medarbejdere,” siger Michael Dithmer.

Han mener, at den grundlæggende analyse bør vinde bredere gehør på Slotsholmen.

“Det, jeg snakker om, er ikke noget, der kun berører Erhvervsministeriet. Det berører også en lang række andre ministerier. Vi har bare sat os for at se, hvordan vi kunne arbejde med det,” siger Michael Dithmer.

Forrige artikel Radikal Ungdom vil afskaffe overvågning i det offentlige rum Radikal Ungdom vil afskaffe overvågning i det offentlige rum Næste artikel 40 spørgsmål om dagen: Spørgelystne parlamentarikere i clinch med EU-Kommissionen 40 spørgsmål om dagen: Spørgelystne parlamentarikere i clinch med EU-Kommissionen