Forsker: Vi mangler viden, før vi kan lempe restriktioner i dagtilbud og skoler

CORONA: Selvom tal fra både Danmark og udlandet viser, at børn smitter og smittes mindre, er det fornuftigt at fastholde retningslinjerne for skoler og dagtilbud, mener ekspert. Mere håndfast viden kan føre til fremtidige lempelser af restriktionerne.

Foto: Preben Madsen/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Flere studier peger på, at børn både smitter og smittes i mindre grad end voksne. Men vi ved det reelt set ikke. Og indtil vi har den afgørende viden, er det fornuftigt at holde fast i de retningslinjer, der er sat op for børnene i landets skoler og dagtilbud.

Det vil også være fantastisk, hvis vi vidste, at børnene smittes i meget lavere grad, så de på den måde udgør en lille smittetrussel blandt hinanden. Det ville betyde, at vi kunne tillade meget mere børnene imellem, end vi gør lige nu.

Thea Kølsen Fischer, Forskningschef på Nordsjællands hospital og professor på SDU

Sådan lyder budskabet fra Thea Kølsen Fischer, der er forskningschef på Nordsjællands Hospital og professor på Syddansk Universitet med ekspertise i virus og epidemier.

”Så længe vi ikke har forstået børnenes rolle i pandemien til fulde, så vil man til enhver tid hellere gå med livrem og seler. Hellere det end at basere sine retningslinjer på nogle antagelser, der er for lette, så vi risikerer en uheldig effekt, der ellers kunne være undgået,” siger Thea Kølsen Fischer.

Data peger på milde sygdomsforløb
En lang række undersøgelser og rapporter fra ind- og udland har den seneste måned peget i retning af, at børn rammes mindre hårdt end andre aldersgrupper.

På Island har massetest ifølge fagmediet Ingeniøren vist, at børn har en fjerdedel lavere risiko for både at blive smittet og videregive smitten. I Norge har forskere fra Folkehelseinstituttet gennemgået den eksisterende forskning på området og konkluderer, at børn ikke udgør en væsentlig kilde til smittespredning. Samtidig begrunder nordmændene deres genåbning af landets dagtilbud med henvisning til, at man i Sverige ikke har haft udbrud af coronavirus af symptomgivende karakter, mens svenskernes dagtilbud har været holdt åbne. Også tal fra en WHO-rapport om smittespredningen blandt børn i Kina bekræfter, at børn kun i mindre grad rammes af covid-19.

Tendensen med lavere smitte blandt børn gør sig også gældende i Danmark. Ifølge en rapport fra Statens Serum Institut har der været 175 bekræftede tilfælde af covid-19 blandt børn. Det svarer til lidt over to procent af det samlede antal smittede. Læg dertil, at halvdelen af de smittede børn udgøres af teenagere, og at 18 procent var under to år. Det efterlader meget få kendte positive tilfælde blandt børn i dagtilbuds- og skolealderen.

Eksisterende tal ikke nok
Men den eksisterende viden er ifølge Thea Kølsen Fischer ikke helt så simpel at fortolke, som det umiddelbart ser ud.

”Hvis man skal sige, hvad der skal til, før man sundhedsfagligt lemper restriktionerne yderligere, vil det være betryggende at få børns rolle som mulige covid-19 smittebærere afklaret. Det kan udelukke de mange forstyrrende faktorer som ændrede testkriterier og testmetoden,” siger Thea Kølsen Fischer.

Ifølge forskningschefen skal der yderligere studier til, før der kan skabes et godt nok sundhedsfagligt grundlag, der kan begrunde en lempelse af de eksisterende restriktioner. Eller sågar helt at ophæve de eksisterende restriktioner.

”Vi ved jo ikke med sikkerhed, om børn smittes i lavere grad. Det er noget fra Island, der tyder på det. Men er det metodebias, eller er det sandheden? Vi har ikke de underliggende blodprøver, så det kan godt være, at børn smittes i samme grad, men bare ikke bliver lige så syge. Det ville være fantastisk.”

Hvilken betydning vil det få for retningslinjerne?

”Det vil betyde, at vi i højere grad kan hæve nogle af restriktionerne, når børnene er i daginstitutionerne eller skolen. Det vil også være fantastisk, hvis vi vidste, at børnene smittes i meget lavere grad, så de på den måde udgør en lille smittetrussel blandt hinanden. Det ville betyde, at vi kunne tillade meget mere kontakt børnene imellem, end vi gør lige nu. Den viden er ekstremt vigtig set i forhold til, hvor hurtigt man kan lempe på forsigtighedsreglerne,” siger Thea Kølsen Fischer.

Hvis man ender med en viden, der tilsiger, at børnene internt mellem hinanden smitter meget mindre, men at risikoen for at ramme de voksne er større. Hvordan indretter man så retningslinjerne i dagtilbud i skoler og dagtilbud med den viden?

”Så kunne man godt forestille sig, at man kunne gå roligt tilbage til den gamle hestesko eller gruppeborde, men at der i små klasselokaler fortsat opretholdes distance til læreren. Det kan nok bedre lade sig gøre i skoler end i børnehaver.”

Du kan læse hele artiklen på Altinget Børn. Her får du endnu mere baggrund om, hvilke studier der skal til for at sige noget mere endeligt om børns rolle som smittebærere, og hvorfor man ifølge forskningschefen bør rette fokus på, at det i højere grad er lærere og pædagoger, der skal skærmes mod smitten, hvis det viser sig, at børnene bliver mindre ramt af covid-19 og smitter hinanden mindre.

Dokumentation

Sådan er skoler og dagtilbud åbne i Norden

Island: 4. maj lempes det islandske forsamlingsforbud fra maks. 20 til maks. 50 personer. Samme dag genåbner skoler og børnehaver med fuld kapacitet. Organiserede sportsaktiviteter for børn vil også genåbne med maks. 50 deltagere. Dog skal børnene så vidt muligt fortsat overholde reglen om 2 meters afstand. Især de ældre børn.

Norge: Børnehaverne åbnede 20. april. Det begrundes med, at tal fra Kina og andre lande tyder på, at børn ”ikke er en vigtig gruppe for spredning af coronavirussen”. Samtidig begrunder de norske myndigheder det også med, at der i Sverige, hvor børnehaverne har været åbne, ikke har været smitteudbrud ”af symptomgivende sygdom” blandt disse grupper. Nordmændene har ligeledes gjort det klart, at de i forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene vil teste både børn og pædagoger i forbindelse med udvidelsen af landets testkapacitet.

Fritidsordninger og skoler fra 1.-4. klassetrin åbner 27. april.

Sverige: Skoler og institutioner er fortsat åbne i Sverige.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thea Kølsen Fischer

Forskningschef, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital, klinisk professor, Københavns Universitet, fhv. overlæge, Statens Serum Institut
dr.med (University of Bergen 2002), master i offentlig ledelse (CBS 2017)

0:000:00