SF bevarer revolutionen

27. april 2009 kl. 9:40
BAGGRUND: Der står fortsat "revolutionær proces" i SF's principprogram, men det vil fremover stå i skyggen af partiets nye "reformprogram".
| Flere

Da SF's landsmøde i weekenden vedtog et nyt reformprogram, opnåede partiledelsen to mål.

Partiet fik et opdateret program, der i højere grad forholder sig til, at SF for første gang har reelle muligheder for at komme i regering efter næste valg. Men man fik  samtidig et nyt program, der kan skydes ind som en bufferzone foran partiets mere "70'er-agtige" principprogram fra 2003.

I principprogrammet står noget svulstige vendinger om "en revolutionær proces" og "afskaffelse af kapitalismen". Det er vendinger, som Villy Søvndal har lagt afstand til, og SF's næstformand Jakob Nørhøj lagde så sent som for få måneder siden op til at revidere principprogrammet. Men det bliver først på længere sigt.

Der er ganske vist ingen tvivl om, at de gamle revolutionære vendinger konsekvent vil blive kastet i hovedet på Villy Søvndal og Ole Sohn af partiets modstandere på VKO-siden. Men vurderingen blandt SF's strateger er, at der er grænser for, hvor meget, det vil skade. Her tvivler man meget på, at vælgerne lader sig forskrække af gamle revolutionære fraser i principprogrammet.

Reformprogrammet overtrumfer
Med vedtagelsen af reformprogrammet kan SF-ledelsen henvise til, at der ganske vist står revolutionær proces og afskaffelse af kapitalismen i principprogrammet - men at disse ting er luget ud i reformprogrammet, der er "det senest vedtagne og det mest præcise".

Det nye reformprogram koncentrerer sig om gamle SF-mærkesager som grøn vækst, forsvar for velfærdssamfundet, et bedre sundhedsvæsen og højere ulandsbistand. Eneste lidt kontroversielle element er partiets forslag om at genoplive idéen om økonomisk demokrati, men sammenlignet med 2003-programmet er weekendens reformprogram helt anderledes mainstream.

Taktiske hensyn
Der er en ganske enkel grund til, at Villy Søvndal ikke allerede nu gik efter at få skrottet de revolutionære vendinger i principprogrammet. Nemlig at partiledelsen kunne forudse hårde slagsmål på landsmødet om sådanne ændringer, og at Søvndal havde mere brug for andre korrektioner af SF's politik, f.eks. på retsområdet.

Derfor overlever enkelte marxistiske termer i principprogrammet denne gang, men der er ingen tvivl om, at de lever på lånt tid.   

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK