Prostitution
Konservativ Ungdom ønsker at gøre prostitution til et legalt erhverv. Som lovgivningen er nu, er det ulovligt for prostituerede at arbejde sammen og ansætte telefondamer og dørmænd. (Foto: Anne Burlund/Altinget.dk)

KU kræver flere rettigheder til prostituerede

4. oktober 2010 kl. 7:26
LANDSRÅD: Konservativ Ungdom ønsker at gøre prostitution til et legalt erhverv og indføre statslicenser til landets bordeller. Den konservative folketingsgruppe er imod, og søndag blev forslaget nedstemt af et overbevisende flertal af landsrådets delegerede.
| Flere

AALBORG: Dobbeltmoralsk og diskriminerende. Sådan betegner Konservativ Ungdom (KU) den nuværende politik på prostitutionsområdet. De hårde ord falder, fordi de prostituerede betaler skat og moms af deres indtægt, men ikke kan melde sig ind i en a-kasse, modtage dagpenge og tegne erhvervsforsikring, fordi prostitution ikke bliver anerkendt som et erhverv.

"Lovgivningen sikrer ikke alle lige rettigheder. Vi tager gerne imod de prostitueredes skattekroner, men vil ikke være med til at sikre dem lige rettigheder på arbejdsmarkedet. Her sejrer dobbeltmoralen gevaldigt," tordnede Sille Beck Hansen, næstformand i Konservativ Ungdom.

Konservativ Ungdom fremsatte derfor på weekendens Landsråd i Aalborg under overskriften "Stop diskrimination af sexarbejdere" forslag om, at moderpartiet skal arbejde på at gøre prostitution til et legalt erhverv og indføre statslicenser på landets bordeller:

"Statslicenser vil øge gennemsigtigheden og sikre, at de prostituerede lovligt kan arbejde sammen uden at blive dømt for rufferi. Ved at ændre lovgivningen kan vi sikre de prostituerede faglige rettigheder," sagde Sille Beck Hansen.

Ingen opbakning fra moderpartiet
De unge konservative står dog alene med synspunktet, der ikke bakkes op af folketingsgruppen:

"KU mener, at der er huller i den nuværende lovgivning. Men KU's indstilling leder til en række spørgsmål: Hvornår er den selvstændige sexarbejder arbejdsløs? - Når omsætningen er for lav? Hvordan skal jobcentrene henvise til et ledigt arbejde? Hvordan dokumenterer man en arbejdsskade?" lød det fra socialordfører Vivi Kier, der høstede store klapsalver og latter fra salen på grund af de sjove og lettere absurde scenarier.

Ifølge Vivi Kier bærer prostitutionsdebatten præg af myter, tabuer og fordomme, og hun afventer derfor en større undersøgelse, der skal kortlægge prostitution i Danmark, før hun vil tage stilling til en eventuel legalisering af erhvervet.

Vivi Kier inviterede KU til at deltage i formuleringen af De Konservatives nye prostitutionspolitik, når undersøgelsens resultater bliver offentliggjort i april 2011. Hun ville ikke støtte de unges indstilling, der blev nedstemt med et overbevisende flertal på landsrådet søndag.

KU: Drop syltekrukkerne
Ungdomspartiet lagde ikke skjul på, at man er "træt af, at politikerne ikke kan have en holdning til noget som helst, fordi de afventer kommissionsrapporter og undersøgelser." Sille Beck Hansen opfordrede derfor landsrådet til at handle moralsk, tænke selv og tage ansvar:

"Vi behøver ikke politiske syltekrukker i form af kommissioner og ekspertgrupper for at definere vores politik. Vi er Konservative - lad os definere den konservative politik og tage ansvar," lød det fra Sille Beck Hansen.

Hun mener ikke, der er nogle problemer forbundet med en legalisering af erhvervet:

"Alle i miljøet vil få det bedre, hvis de får flere rettigheder. Jeg kan slet ikke se, hvordan det kan skabe dårligere vilkår for de prostituerede eller stille nogen dårligere, end de står i dag," sagde Sille Beck Hansen, der synes, at man skal vende debatten på hovedet og stille spørgsmålene anderledes:

"I stedet for at konkludere, at alle har det dårligt og at prostitution er et socialt problem - som politikerne gør i dag - bør vi gå i dialog med de mennesker, det rent faktisk drejer sig om og lytte til de behov, de har."

Viden er afgørende
I Rådet for Socialt Udsatte har man ikke taget endegyldigt stilling til, hvorvidt flere rettigheder og en legalisering af erhvervet vil gavne de prostituerede:

"Vi er lige nu i en proces, hvor vi diskuterer disse ting - vi havde det faktisk oppe på et seminar i sidste uge. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, fordi vi gerne vil komme tættere på en holdning og hvad vi mener, at tilgangen til prostitution skal være," siger formand for rådet Jann Sjursen og understreger, at udgangspunktet selvfølgelig altid vil være de udsatte prostituerede.

Vivi Kiers synspunkt om, at der mangler viden på området, får opbakning fra formanden i Dansk Socialrådgiverforening, hvis medlemmer i det daglige arbejde møder mange af dem hele debatten handler om - nemlig de prostituerede.

"Når der skal træffes beslutninger om så komplekse problemstillinger er det utrolig vigtigt, at det ikke kun sker på baggrund af følelser og mavefornemmelser, men på baggrund af konkret viden om konsekvenserne - både hvis man vælger at kriminalisere yderligere eller åbne markedet helt og gøre prostitution til et erhverv på linje med andre," siger Bettina Post, der er formand i Dansk Socialrådgiverforening.

Hun maner derfor til besindighed:

"Lad os vente på den nødvendige viden, for det får konsekvenser for en gruppe mennesker, der i forvejen er udsatte og stigmatiserede i samfundet."

Dokumentaion

Det siger loven om prostitution 

Straffeloven § 228:

Den, der

1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,

2) for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller

3) holder bordel, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet.

Straffeloven § 229:

Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

Kilde: www.retsinformation.dk

 
Altinget | Social

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ:
Nyeste artikler med Jann Sjursen:
Sort pil 15/4/2020: Direktøren bag Folkemødet siger op
Sort pil 3/4/2020: Folkemødet er aflyst
Nyeste artikler med Vivi Kier:
Sort pil 12/12/2013: Bredt flertal bag nye vandplaner
Sort pil 2/10/2013: Banen er kridtet op til komplekse forhandlinger
Nyeste artikler om Dansk Socialrådgiverforening:
Sort pil 17/12/2019: Her er årets mest læste arbejdsmarkedsdebat
Sort pil 11/12/2019: Overblik: Sådan vil centrale aktører bekæmpe børnefattigdom