Blå partier truer med at slukke Dybvads drøm om almene boliger

Venstre og Konservative afviser centrale dele af boligministerens boligplan. Hvis forliget om planloven respekteres, betyder det, at ændringerne først kan gennemføres efter et valg, siger ekspert.

De blå partier vil stille sig i vejen for boligministerens ønske om flere almene boliger. 
De blå partier vil stille sig i vejen for boligministerens ønske om flere almene boliger. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Det ser ualmindeligt svært ud for boligminister Kaare Dybvad Bek (S) at realisere to helt centrale dele af udspillet om flere billige boliger.

Både Venstre og Konservative vil nemlig stille sig på bagbenene i forhold til ministerens forslag om at give kommunerne mulighed for at kræve flere almene boliger, samt at de skal opføres samtidig med privat boligbyggeri.

”Vi kan ikke lokkes til truget på de to punkter overhovedet. Det kan vi ikke," siger boligordfører Mona Juul.

De to forslag kræver ændringer af planloven, der er forligsbelagt og derfor kun kan ændres, hvis der er enighed i forligskredsen, der består af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. 

Venstres boligordfører, Heidi Bank, er også modstander af regeringens to forslag om henholdsvis rækkefølgeplanlægning og mulighed for at kræve 33 procent almene boliger i lokalplaner.

”Jeg hører det ikke som en udfordring i øjeblikket. Det er klart, at kommunerne gerne vil have muligheden, men jeg synes måske, at de skulle udnytte de 25 procent, inden de beder om mere," siger hun.

Så det stejler du fuldstændig på?

"Du skal ikke skrive, at jeg stejler. Men vi synes ikke, at det er nogen god idé.”

Sådan vil regeringen sikre blandede byer
 • Fonden for blandede byer
  Den økonomiske ramme for de nye 22.000 almene boliger kan findes i den nye fond, Fonden for blandede byer, der får tilført 10 milliarder kroner fra Nybyggerifonden frem mod 2035.
 • Det forventes, at Fonden for blandede byer kan understøtte opførelsen af cirka 42.000 nye almene familieboliger frem til 2035 med en forventet nettotilvækst på cirka 22.000 nye almene boliger. De første fem milliarder kroner udmøntes frem til 2031, mens de sidste fem aftes senere.
 • Flere studieboliger
  De studerende skal også have noget at bo i og særlig manglen i storbyerne gør, at regeringen vil etablere 4.000 nye studieboliger. Det fremgår ikke specifikt hvor, men der lægges vægt på, at manglen er størst i København og Frederiksberg.
 • Mindst 33 procent almene boliger i storbyerne
  Kommunerne får et større værktøj i kassen, for at skabe blandede by-og boligområder. I udspillet vil regeringen gøre det muligt for kommuner at stille lokalplankrav på op til 33 procent almene boliger i nye boligområder.
 • Dertil etablerer regeringen en ny, statslig grundkøbslåneordning på 2,6 milliarder kroner. Ordningen skal være med til at sikre så mange nye almene boliger som muligt i de største danske byer, særligt i hovedstaden. De 1,9 milliarder skal komme fra staten og de resterende 700 millioner fra kommunal medfinansiering.
 • Nye almene boliger ved omdannelse af hoteller og private ejendomme
  Regeringen sætter 2 milliarder kroner frem mod 2031 af til ombygning af egnede og centralt beliggende erhvervs- og udlejningsejendomme til nye almene boliger. Regeringen ser det som en mulighed for at bæredygtig måde at genanvende og etablere nye boliger.
 • Nye almene boliger gennem en bedre udnyttelse af pladsen
  Et såkaldt fortætningsbidrag skal gøre det muligt at bygge nye almene boliger i eksisterende afdelinger. Bidraget bliver på 287 millioner kroner frem til 2031.
 • Nye almene boliger til anvisning
  De socialt udsatte skal også have en udstrakt hånd. Derfor vil regeringen skaffe 2.900 billige boliger til socialt udsatte. Et tilskud på 100 millioner i 2022 og 2023 skal gøre det muligt at nedsætte huslejen i 1.200 eksisterende almene boliger til 3.500 kroner om måneden.
 • Billige andelsboliger
  Regeringen vil undersøge mulighederne for at lave en ny form for andelsboliger, hvor andelspriserne bygger på anskaffelsessummen og derfor ikke vil stige så markant. De nye andelsboliger vil dermed blive relativt billigere end mange af de nuværende andelsboliger.
 • Fokus på konkrete områder
  Regeringen har i kikkerten at opfører nye almene boliger på Christiania, Nyholm, Bispebjerg og Skjolds Plads på Nørrebro. Derudover er nogle af Frederiksberg Boligfondsejendomme også noget regeringen ser ind i at omdanne til almene boliger.
 • Ældrevenlig indretning
  De ældre skal også have en plads i byrummet og regeringen afsætter 30 millioner kroner i 2023-2025 til ældrevenlig indretning af byrum for at forbedre deres muligheder for at komme rundt og deltage i aktiviteter.
 • Bæredygtige almene boliger
  De nye almene boliger skal ikke blot billige, de skal også være bæredygtige. Regeringen afsætter 30 millioner kroner i perioden 2022-2024 til at dække meromkostninger ved at opfører nye boliger efter bæredygtige principper.
 • National arkitekturpolitik
  Der nedsættes en ekspertgruppe der skal udforme en national arkitekturpolitik. Det skal sikre at de nye almene boliger er arkitektonisk gennemtænkte med fokus på kvalitet, det levede liv og klimaet. Til det afsættes der 19,5 millioner kroner.
 • Forundersøgelse af en ombygning af Nationalmuseet
  Regeringen afsætter 11,8 millioner kroner til en forundersøgelse af en gennemgribende ombygning af Nationalmuseet i København.
 • Midlertidig brug af ubenyttede områder
  Ubenyttede områder, der har ligget hen, vil regeringen give kommunerne mulighed for at lave midlertidige lokalplaner til byggeri af studieboliger og boliger til socialt udsatte i ti år med mulighed for forlængelse.
 • Flere bygge- og bofællesskaber
  Regeringen vil have flere bygge- og bofællesskaber, der skal fremme blandede boligformer og medvirker til større arkitektonisk mangfoldighed, bæredygtigt byggeri og mere fællesskab. Der afsættes 3 millioner kroner i perioden 2022-2024 til oplysning og vejledning om etablering af bygge- og bofællesskaber.  

Kilde: Tættere på II – Byer med plads til alle

Vetoret i forligskredsen

Hvis partierne holder fast i den position gennem de verserende forhandlinger om planloven, må regeringen efter alt at dømme droppe ambitionerne.

Boligminister Kaare Dybvad Bek kan nemlig ikke søge et alternativt flertal i sit parlamentariske grundlag i den anden ende af folketingssalen, fordi planloven er forligsbelagt i en aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Det giver de enkelte partier vetoret i forhold til ændringer af loven, forklarer Flemming Juul Christiansen, der er lektor i politik og forvaltning ved Roskilde Universitet og har skrevet PhD.-afhandling om det politiske forlig. 

“Kernen i det politiske forlig er, at alle partierne i forliget har vetoret, mens forliget løber. Hvis forliget respekteres betyder det, at man ikke kan gennemføre ændringer på denne side af et valg, hvis bare et af partierne ikke kan støtte ændringerne,” siger han.

K frygter, at byggeriet går i stå

Regeringens forslag om rækkefølgeplanlægning skal sikre, at almene boliger rent faktisk opføres, når kommunerne stiller krav om det i lokalplaner.

Det skal løse de problemer, man blandt andet har haft i København, hvor man siden 2015 har stillet krav om mellem 20 og 25 procent almene boliger i 23 lokalplaner. Alligevel er det kun fem procent af de boliger, der er blevet opført i lokalplanerne, der er almene. 

Men hvis kommunen får ret til at kræve, at de almene boliger opføres i takt med de private, risikerer man at afskrække investorerne, frygter boligordfører Mona Juul. 

"Det giver ikke ret meget mening for en bygherre at skulle starte med at bygge alle de almene boliger. Det er enormt dyrt, og det vil sige, at de kommer til at bygge med underskud. Det vil være for hård kost. Jeg tror simpelthen, at investorerne finder andre markeder. Det ville ikke give flere almene boliger," siger Mona Juul. 

Venstres Heidi Bank tvivler desuden på, at der overhovedet er behov for at give kommunerne mulighed for at styre, hvilken rækkefølge de forskellige boliger skal bygges i. Hun har ikke oplevet det som et problem at få opført almene boliger i Aarhus, hvor hun sidder i byrådet. 

"Det virker mest som om, at man skulle have en god salgsbillet til kommunalvalgkampen. Det her er nogle ting, som man allerede kan løse i dag. Vi må have en forklaring på, hvorfor det kan lade sig gøre nogle steder og ikke andre steder," siger hun. 

Dybvad: Vi har overbevist dem før  

Boligminister Kaare Dybvad Bek har i et svar til Folketinget svaret, at både rækkefølgeplanlægning og muligheden for at kræve 33 procent almene boliger kræver ændringer af planloven.

Alligevel er han fortrøstningsfuld i forhold til at få realiseret de to forslag. 

Kan man med rette sige, at centrale dele af dit udspil er betinget af de borgerliges nåde?

“Nej, det synes jeg jo ikke. Det er klart, at det, der handler om de 33 procent, er vores ønske, som de borgerlige ikke på noget tidspunkt har vist nogen stor interesse for. Men det er klart, at det er en forhandling om planloven, og så må vi se, hvad de andre er interesserede i," siger boligminister Kaare Dybvad Bek til Altinget. 

Hvordan vil du overbevise de borgerlige om, at de skal acceptere de her ændringer af planloven, som du foreslår? 

"Det er en forhandling, vi har, og så må vi se, hvad vi kan nå frem til. Vi havde en tilsvarende forhandling om parallelsamfundspakken, og der var der nogle af de ting, som vi spillede ud med, som de borgerlige ikke ville gå med til, og så var der andre, som de alligevel godt kunne se sig selv i, hvis de omvendt fik nogle ting ind i aftalen," siger han. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Flemming Juul Christiansen

Lektor, Roskilde Universitet, næstformand, ECPRs Standing Group on Parliaments
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2002), ph.d. (Aarhus Uni. 2008)

Heidi Bank

MF (V), valgt MF 2019-22
bank, ejendomsmægler, valuar og studier i teologi

Mona Juul

Politisk leder, Konservative, MF (K)
civiløkonom (Syddansk Uni. 1993)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024