I december så Energistyrelsen ikke problemer med statsstøtte i åben-dør-ordning. Men to måneder senere satte styrelsen ordningen på pause

Åben dør-ordningen udgjorde umiddelbart ikke statsstøtte. Det konkluderede Energistyrelsen i december. Men efter et møde med EU-Kommissionen to måneder senere skiftede styrelsen holdning og vurderede, at der er “betydelig risiko for”, at åben-dør-ordningen udgør ulovlig statsstøtte.

Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw er "meget ærgerlig" over forløbet omkring at sætte åben-dør-ordningen på pause, lyder det i et følgebrev til en ny redegørelse fra styrelsen.
Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw er "meget ærgerlig" over forløbet omkring at sætte åben-dør-ordningen på pause, lyder det i et følgebrev til en ny redegørelse fra styrelsen.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Christoffer Lund-HansenMarie Møller Munksgaard

Umiddelbart var der ingen problemer med statsstøtte i forbindelse med åben-dør-ordningen.

Sådan lød vurderingen fra Energistyrelsen i et udkast til et notat i starten af december.

Men efter et møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Erhvervsministeriet og EU-Kommissionen to måneder senere, fik piben en anden lyd.

Her blev det nemlig vurderet, at “ordningen, navnlig først til mølle-princippet i kombination med markedsudviklingen, kunne være i strid med EU-retten".

Det fremgår af Energistyrelsens redegørelse om forløbet op til, at den 25 år gamle åben-dør-ordning blev sat på pause 1. februar.

Beslutningen om at sætte ordningen i bero har sendt chokbølger gennem dansk erhvervsliv, og flere folketingspartier har også været ude og kritisere forløbet.

I et følgebrev til den redegørelse, der nu ligger klar fra Energistyrelsen, udtaler direktør Kristoffer Böttzauw da også, at han på Energistyrelsens vegne er “meget ærgerlig over forløbet”.

Vurdering skiftede undervejs

Efter ordningen blev sat i bero i februar, bad klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) redegøre for forløbet.

Det er rigtig svært at vurdere, hvorvidt en ordning som denne er i strid med statsstøttereglerne. 

Karsten Naundrup Olesen, juraprofessor, Københavns Universitet

Af redegørelsen fremgår det, at Energistyrelsen i begyndelsen af december sendte et udkast til et notat om statsstøtteretlig vurdering af åben dør-ordningen og indførelse af betaling til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement.

“Energistyrelsen konkluderede i notatudkastet, at tildeling af vederlagsfri etableringstilladelser under åben dørordningen umiddelbart ikke udgjorde statsstøtte,” skriver Energistyrelsen i redegørelsen.

Styrelsen lagde blandt andet vægt på, at EU-Kommissionen i en anden sag konkluderede, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, da man tildelte havareal til Femern Bælt-projektet.

Efter denne vurdering i december anbefaler Erhvervsministeriet dog, at Energistyrelsens vurdering bliver undersøgt videre i Statsstøtteudvalget.

Herfra bliver det på tværs af ministeriet besluttet at tage kontakt til EU-Kommissionen. Det sker 30. januar, og efter mødet lyder konklusionen, at åben-dør-ordningen “kan være i strid med EU-retten". To dage efter bliver det på et tværministerielt møde yderligere slået fast, at der er “betydelig risiko for”, at åben-dør-ordningen udgør ulovlig statsstøtte, og på den baggrund blev ordningen sat i bero.

I et skriftligt svar til Altinget forklarer Energistyrelsen, at vurderingen af ordningen ændrede sig fra december til januar, da “dialogen med Kommissionen 30. januar bekræftede nogle bekymringer om, at tildeling af tilladelser efter åben-dør-ordningen, kunne være i strid med EU-retten.”

Energistyrelsen oplyser desuden, at "vurderingen af, at ordningen kan være i strid med EU-retten, er foretaget af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, herunder Energistyrelsen, i dialog med statsstøttesekretariatet i Erhvervsministeriet".

Altinget har kontaktet Erhvervsministeriet for at få svar på, hvorfor ministeriet ønskede at tage sagen videre, når Energistyrelsen ikke umiddelbart så problemer med statsstøtte-reglerne.

Ministeriet henviser til Energistyrelsen, som har svaret, at styrelsen ikke kan redegøre for andre myndigheders anbefalinger.

Her er forløbet

1. februar 2023 satte Energistyrelsen åben dør-ordningen på pause, og dermed blev sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter sat i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

Altinget tegner en tidslinje over forløbet:

25. juni 2022: Efter den store interesse for åben dør-ordningen beder Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement Energistyrelsen om at udarbejde en analyse af mulighederne for at indføre en betalingsmodel for havarealer, som kan benyttes til åben dør-projekter, hvis der var politisk ønske herom. Der rejses spørgsmål om ordningens forenelighed med EU's statsstøtteregler.

Ultimo oktober 2022: Energistyrelsen konkluderer, at det er muligt at indføre betaling for udnyttelsen af havarealet samt øvrige krav. Det vil kræve en lovændring. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement beder Energistyrelsen om at påbegynde arbejdet med at udvikle en betalingsmodel.

Primo december 2022: Som del af arbejdet skal Energistyrelsen levere en statsstøtteretlig vurdering af ordningen. Energistyrelsen konkluderer, at tildeling af vederlagsfri etableringstilladelser under ordningen umiddelbart ikke udgør statsstøtte. Herefter anbefaler Erhvervsministeriet, at Energistyrelsens vurdering skal drøftes nærmere i Statsstøtteudvalget.

30. januar 2023: Et uformelt møde mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement, Energistyrelsen, Erhvervsministeriet, EU-Kommissionen, DG Konkurrence, ender med den umiddelbare vurdering, at åben dør-ordningen, navnlig først til mølle-princippet i kombination med markedsudviklingen, kan være i strid med EU-retten. Ministeren orienteres første gang.

1. februar 2023: På et tværministerielt møde drøftes grundlaget for, at ordningen kan pauses. Det vurderes, at der er betydelig risiko for at udstedelse af tilladelser under ordningen kan udgøre ulovlig statsstøtte. Det vurderes, at der ikke kan meddeles tilladelser under ordningen, før tvivlen er afklaret. Energistyrelsen beslutter at sætte sagsbehandlingen i bero.

3. marts 2023: Energistyrelsen genoptager sagsbehandlingen af to projekter, da det vurderes, at projekterne ikke er i strid med EU-retten. Det drejer sig om Aflandshage Havvindmøllepark og Frederikshavn Havvindmøllepark. De resterende 31 åben dør-projekter er fortsat sat i bero.


Kilde: Energistyrelsen

Uklare regler

Ifølge Karsten Naundrup Olesen, der er juraprofessor ved Københavns Universitet, er der dog ikke nødvendigvis noget mærkeligt i, at styrelsens vurdering har ændret sig undervejs.

“Det er rigtig svært at vurdere, hvorvidt en ordning som denne er i strid med statsstøttereglerne. Reglerne er nemlig ikke særlig klare i sig selv, og så er området også præget af, at reglerne ofte finder ny anvendelse,” siger han.

Hos Green Power Denmark har afdelingschef Kristine Grunnet forståelse for, at “juraen ikke er sort/hvid”. Men efter at have læst Energistyrelsens redegørelse, mener hun, at man burde have inddraget Statsstøttesekretariatet hurtigere i processen.

"Jeg forholder mig kritisk til, hvor lang tid det har taget, fra at man første gang har en bekymring, til at man rent faktisk får håndteret situationen og involverer flere ministerier og Statsstøttesekretariatet,” siger hun og tilføjer:

“Når man nu har et Statsstøttesekretariat, så undrer det mig, at der ikke er nogen, der har handlet på det tidligere.”

Døren åbnes på klem

Da åben-dør-ordningen efter 25 år blev sat på pause i starten af februar, medførte det, at i alt 33 vindprojekter måtte ligge og samle støv i skrivebordsskufferne.

Det er ikke os, som skal løse det. Det er danskerne, for havbunden og vandressourcen er danskernes aktiver.

Margrethe Vestager, ledende næstformand, EU-Kommissionen

De i alt 33 projekter, der blev sat i bero, svarer ifølge energibranchens organisation, Green Power Denmark, til 15 gigawatt grøn strøm, som er en mangedobling af det nuværende niveau og kan forsyne millioner af husstande.

Derfor var den nyudnævnte klimaminister Lars Aagaard (M) også “dybt frustreret” over situationen, "i en tid, hvor vi har så meget brug for mere grøn energi".

"Men regler skal overholdes, og jeg respekterer, at Energistyrelsen skal handle på en risiko for strid med EU-retten," udtalte han i en pressemeddelelse.

I begyndelsen af marts var der dog fremskridt i sagen. Fredag 3. marts kunne Energistyrelsen nemlig melde ud, at to ud af de 33 projekter kunne få lov at køre videre, da de vurderer, at etableringstilladelserne ikke er i strid med EU-retten.

Det drejer sig helt konkret om Aflandshage Havvindmøllepark i Køge Bugt og Frederikshavn Havvindmøllepark.

Samtidig fastslog Energistyrelsen, at tilladelser til de parker heller ikke er i strid med EU-regler. Det betyder, at i alt syv havvindmølleparker, som allerede er blevet etableret, også kan fortsætte uden problemer.

Styrelsen oplyser til Altinget, at man nu er i gang med at “undersøge åben-dør-ordningens forhold til EU-retten nærmere for så vidt angår projekter, der endnu ikke har fået etableringstilladelse,” hvilket vedrører 31 projekter.

EU: Det er ikke os, der skal løse det

Fra EU-Kommissionen lyder meldingen højt og klart, at det er en dansk beslutning at sætte åben-dør-ordningen på pause, og derfor er det også på Danmarks skuldre at løse problemerne med den nuværende ordning.

Det slog Margrethe Vestager, der er ledende næstformand i EU-Kommissionen fast, da hun besøgte Danmark i slutningen af februar.

"Det er ikke os, som skal løse det. Det er danskerne, for havbunden og vandressourcen er danskernes aktiver,” udtalte hun til Altinget.

Vestager forklarede samtidig, at Kommissionen ikke selv havde fået øje på de mulige problemer med statsstøttereglerne, men at de står klar med forskellige råd til, hvordan man kan håndtere situationen.

“Der er forskellige modeller, som man kan blive inspireret af. Vi har nogle forskellige skuffer, som vi kan trække ud, når vi får sådan nogle spørgsmål, og en af de skuffer handler om, hvordan man laver sådan en ordning, så det ikke er statsstøtte," siger EU's danske konkurrencekommissær i EU.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagard besøger torsdag Bruxelles for at deltage i et ministerrådsmøde for alle EU's energiministre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristoffer Böttzauw

Direktør, Energistyrelsen
cand. scient. pol (Aarhus Universitet), Master of Public Governance (CBS)

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (RUC. 1994)

Kristine van het Erve Grunnet

Områdechef, Hofor
master of european studies (Aalborg Uni. 2001)

0:000:00