Aftale i hus: Se de 10 nye initiativer om deleøkonomi

POLITISK AFTALE: En kampagne skal få flere danskere til at udleje deres sommerhus, et nyt råd skal rådgive om deleøkonomi, og der skal være mere skattekontrol. Her er aftalen om deleøkonomi.

Deleøkonomiske virksomheder som Airbnb og Uber har i de seneste år sat gang i både marked og politisk debat, og nu har regeringen indgået en bred politisk aftale om det omstridte område.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre er med i aftalen, som ifølge parterne selv skaber bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i deleøkonomien.

”Med denne aftale gør vi det lettere at være virksomhed i deleøkonomien og mere attraktivt for danskerne at deltage i deleøkonomien. Jeg er sikker på, at det vil skabe grundlag for flere og større deleøkonomiske virksomheder, og at vi dermed kan udnytte det vækst- og innovationspotentiale, som deleøkonomien rummer, samtidig med at der er styr på skattebetalingen,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Aftalen indeholder disse 10 initiativer:

1. Lettere for virksomheder og borgere at være aktive i deleøkonomien
Der gennemføres et eftersyn af, om der er regler, som skaber uklarhed for deleøkonomiske virksomheder, og som dermed skal justeres. I 2018 lanceres desuden en målrettet forbrugervejledning om deleøkonomi.

2. Nye bundfradrag ved deleøkonomiske indtægter
Bundfradraget for korttidsudlejning af sommerhuse øges til 40.000 kroner årligt, såfremt der sker indberetning via en tredjepart (for eksempel en digital platform).

Ved korttidsudlejning af helårsejerboliger indføres et bundfradrag på 28.000 kroner, såfremt der sker indberetning fra tredjepart.

Desuden indføres et nyt, fælles bundfradrag på 10.000 kroner for privatpersoners udlejning af biler, både og campingvogne (herunder autocampere og campletter).

3. Kampagne rettet mod at få flere danskere til at leje deres sommerhus ud

4. Digital indberetning af visse deleøkonomiske indtægter til skattevæsenet
Der udvikles en digital indberetningsløsning, så deleøkonomiske virksomheder kan indberette til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere.

5. Styrket skattekontrol og vejledning samt skærpede sanktioner
Skattemyndighederne igangsætter en vejledningsindsats målrettet deleøkonomiske virksomheder i at indberette til skattemyndighederne på vegne af deres brugere.

Endvidere styrkes skattekontrollen. Der afsættes i alt 10 milloner kroner årligt fra 2019 til indsatsen.

6. Klare rammer for korttidsboligudlejning
Borgerne får ret til – uden kommunens tilladelse – at korttidsudleje deres egen helårsbolig i op til 70 dage årligt, såfremt udlejning kun sker gennem en tredjepart, som indberetter udlejerens fulde lejeindtægter. Den enkelte kommune kan dog beslutte, at borgerne kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, med mindre de konkrete forhold på det lokale boligmarked taler imod.

Hvis udlejning ikke kun sker gennem en tredjepart, som foretager indberetning til skattemyndighederne, kan boligen kun udlejes op til 30 dage årligt.

7. Samarbejde om indsats mod ulovlig udlejning af boliger
Skattemyndighederne søger at indgå aftale med Airbnb og andre deleøkonomiske platforme om indberetning af udlejeres fulde lejeindtægter til skattemyndighederne.

8. Nedsættelse af et deleøkonomisk råd
Der nedsættes et deleøkonomisk råd med deltagelse af blandt andre arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet, der skal rådgive erhvervsministeren om deleøkonomi.

9. Bedre adgang til kapital fra Vækstfonden via online låneplatforme
Vækstfonden vil undersøge, hvordan der kan skabes bedre muligheder for at kombinere privat lånefinansiering via platforme, der formidler lån mellem to parter, med produkter fra Vækstfonden.

10. Nemmere for ledige at være aktive i deleøkonomien
Der udarbejdes en vejledning til jobcentre om reglerne for ledige, der er aktive i deleøkonomien.

Og her er aftalen mellem skattevæsnet og Airbnb
Torsdag morgen faldt en anden væsentlig aftale med betydning for danske Airbnb-udlejere på plads. Her var det de danske skattemyndigheder, som landede en såkaldt forståelsesaftale med den deleøkonomiske virksomhed Airbnb.

Aftalen skal sikre, at Airbnb-brugernes lejeindtægter automatisk bliver indberettet til det danske skattevæsen, så alle betaler den korrekte skat.

Aftalen indeholder disse to konkrete punkter:

1. Der udvikles en digital løsning, så alle lejeindtægter automatisk sendes digitalt til skattevæsenet med henblik på at sikre korrekt skattebetaling.

2. Det bliver understreget, at alle bruger- og persondata behandles fortroligt og i overensstemmelse med de nye EU-persondataregler, som træder i kraft inden længe.

Forrige artikel Forældre tvinges til at sende handicappede unge på døgninstitution Forældre tvinges til at sende handicappede unge på døgninstitution Næste artikel Alle Folketingets partier er blevet enige: Her er det nye teleforlig Alle Folketingets partier er blevet enige: Her er det nye teleforlig
Holstein: Ny post er et tveægget sværd for Messerschmidt

Holstein: Ny post er et tveægget sværd for Messerschmidt

ANALYSE: Med sin nye titel som næstformand er Morten Messerschmidt nu ubetinget Dansk Folkepartis kronprins. Men det giver ham også et medansvar for partiets fremtid, der kan ende med at trække ham ned sammen med Kristian Thulesen Dahl, siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.