Agnete Gersing stopper som departementschef

ROKADE: Den nu tidligere departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet Agnete Gersing skal fremover arbejde med "organisation, ledelse og kompetencer" i Finansministeriet. 

Ane Halsboe-Jørgensen (S) overtog posten som uddannelses- og forskningsminister fra Tommy Ahlers 26. juni. 
Ane Halsboe-Jørgensen (S) overtog posten som uddannelses- og forskningsminister fra Tommy Ahlers 26. juni.  Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Malte Bruhn

Agnete Gersing er færdig som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet med øjeblikkelig virkning. 

Det oplyser hun på Twitter.

Den 57-årige cand. polit bliver dog i centraladministrationen. Ifølge en pressemeddelelse har hun sagt ja til en stilling som kommitteret i Finansministeriets departement.

Her skal hun blandt andet “løse udviklingsopgaver i relation til organisation, ledelse og kompetencer samt særligt udvalgte projekter og udvalgsarbejde." 

På Twitter skriver Agnete Gersing, at hun glæder sig til at komme i gang i sit nye job, og at hun er “pavestolt” over sine “skønne medarbejdere” i ministeriet.

Der er endnu ikke fundet en afløser som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriet oplyser, at den nuværende direktør for ministeriets politiske afdeling, Nils Agerhus, er blevet konstitueret som midlertidig departementschef.

De skriver videre, at stillingen som departementschef vil blive slået op så hurtigt som muligt.  

Forsvarsspillere og angrebsspillere
Agnete Gersing har været øverste embedsmand i Uddannelses- og Forskningsministeriet siden 1. november 2015.

Socialdemokraten Ane Halsboe-Jørgensen blev dermed hendes femte og sidste minister på posten. Før hende nåede Agnete Gersing at tjene Venstre-ministrene Tommy Ahlers, Søren Pind, Esben Lunde Larsen og Ulla Tørnæs.

Agnete Gersing kom fra et job som direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ved tiltrædelsen som departementschef sagde hun, at “når jeg har ansvaret for noget, så skal det være godt.”

Agnete Gersing skulle kun bruge et år på posten, før hun skar igennem som en leder med en stor omrokering i og omkring ministeriet. 

Alle de gamle styrelser under ministeriet blev lukket. To nye, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, blev oprettet, og cirka 30 stillinger blev flyttet til departementet på Knippelsbro. 

En af hovedårsagerne til ændringerne var et ønske om at gøre departementet stærkere og mere effektivt i forhold til ministerbetjening og politikudvikling.

Samtidig forsøgte hun at lade fageksperterne arbejde med fag-faglige opgaver i styrelserne, så de ikke skulle forstyrres af ting, der kunne klares i departementet.

”Hvis man sammenligner med et fodboldhold, så har mange medarbejdere spillet lidt i angrebet og lidt i forsvaret. Med den nye struktur har vi nogen, der spiller fast i angrebet og fast i forsvaret,” lød det fra Agnete Gersing. 

En dygtig holdspiller  
Den nu tidligere departementschef er generelt en stor fortaler for, at embedsmænd agerer som holdspillere, når de møder på arbejde.

“En dygtig embedsmand er holdspiller. En høj faglighed er vigtig. Men de personlige kompetencer er mindst lige så vigtige. De er faktisk helt afgørende i min optik,” skrev hun i et debatindlæg på Altinget i april 2018

Hun skrev videre, at gode embedsmænd “udfordrer politiske ønsker og forslag, hvis konsekvenserne ikke er godt belyst, hvis det er uklart, hvad der ligger bag, eller hvis der er tungtvejende samfundsmæssige hensyn, som taler imod. Og tænker kreativt med på mulige alternativer, som trækker i samme retning.”

Agnete Gersing var senest i rampelyset i september, da hun som følge af den tidligere regerings omprioriteringsbidrag var tvunget til at afskedige det, der svarer til 43 årsværk. Samtidig blev 19 ubesatte stillinger nedlagt.

Dokumentation

Agnete Gersing

Født 8. november 1963 i København

Uddannelse
Cand. polit. fra Københavns Universitet 1991

Karriere
Kommiteret i Finansministeriets departement fra 18. november 2019 

Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet, fra 1. november 2015.

Direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2010-2015.

Direktør, Konkurrencestyrelsen, 2006-2010.

Departementsråd, Statsministeriet, 2005-2006.

Afdelingschef, Finansministeriet 2000-2005.

Direktør, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 1999-2000 (nu Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet).

Kontorchef, Finansministeriet 1997-1999.

Chefkonsulent, Finansministeriet 1996-1997.

Specialkonsulent, Finansministeriet, 1994-1996.

Direktionsfuldmægtig, Dansk Arbejdsgiverforening, 1992-1994.

Fuldmægtig, Økonomiministeriet, 1991-1992.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Agnete Gersing

Selvstændig, Agnete Gersing Consulting, forfatter
cand.polit. (Københavns Uni. 1991)

Ane Halsboe-Jørgensen

Beskæftigelsesminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2009)