Akademikerne: Arbejdsgiverforening tramper på trivslen

DEBAT: Den nylige fyring af en arbejdsmiljørepræsentant kan betyde, at andre repræsentanter ikke tør påpege fremtidige problemer med trivslen. Derfor bør DA komme i arbejdstøjet og gøre deres for at sikre det gode arbejdsmiljø. 

Af Lars Qvistgaard
Formand, Akademikerne

Arbejdsmiljørepræsentanter er ifølge arbejdsmiljøloven sat i verden for at bidrage til at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

De er medarbejdernes repræsentanter – og de skal trygt og uden frygt kunne viderebringe medarbejdernes ”syn på sagen” til ledelsen.

De skal ganske enkelt i samspil med ledelsen arbejde målrettet for løsning af eventuelle problemer – til fordel for alle – både medarbejderes helbred og virksomhedernes bundlinje.

For nylig fastslog en dom i højesteret, at det var i orden, at en virksomhed fyrede en medarbejder til trods for, at der var tale om arbejdsmiljørepræsentant.

Virksomheden havde ikke overenskomst og dommen betød, at medarbejderen derfor ikke havde ret til særlig beskyttelse.

Dommen er baseret på en 45 år gammel lovbestemmelse, om at arbejdsmiljørepræsentanten er særlig beskyttet mod opsigelse i virksomheder, når der er overenskomst.

Der er derfor risiko for, at dommen kommer til at få store konsekvenser for trivslen på mange tusinde danske arbejdspladser i fremtiden.

Fremtiden kan byde på færre repræsentanter  
Det må være en selvfølge, at vi giver de bedste muligheder til de medarbejdere ude i virksomhederne, der kæmper for arbejdsmiljøet.

Selvfølgelig skal vi have arbejdsmiljørepræsentanter, der har fokus på, at alle medarbejdere trives og kan udføre deres opgaver bedst muligt.

Det er godt, at vi har arbejdsmiljørepræsentanter, der er i dialog med ledelsen, og som kan hjælpe med udfordringer med ekspertviden – også når situationen er konfliktpræget.

Dette er en indlysende konkurrencefordel for dansk erhvervsliv.

Efter dommen er det nu i orden at opsige en arbejdsmiljørepræsentant.

Dermed kan vi ende i en situation, hvor vi får arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke tør påpege arbejdsmiljøproblemer og indgå i de svære samtaler på arbejdspladsen.

Fremadrettet kan det blive meget svært at få valgt nye arbejdsmiljørepræsentanter.

Der er behov for en generel opdatering af den 45 år gamle lovbestemmelse, og dermed sikre lovens hensigt med at beskytte valgte arbejdsmiljørepræsentanter, når virksomhederne ikke er overenskomstdækket.

Og der er behov for, at arbejdsgiverne rykker ind og laver aftaler. Vi kan ikke leve med, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke er beskyttede.

Noget må gøres
Alle bliver tabere, hvis respekten for samarbejdet om arbejdsmiljøet i virksomhederne går fløjten.

Derfor bør Dansk Arbejdsgiverforening og andre se at komme i arbejdstøjet og gøre deres. Sker dette ikke, må der sikres lovgivning, der samler virksomhederne op. 

Vi ønsker, at udviklingen på det danske arbejdsmarked fortsat foregår med samarbejdet som forbillede. Skrækscenariet er Sydeuropæiske tilstande.

Vi og Dansk Arbejdsgiverforening skal være stolte af, hvor velfungerende vi har fået udviklingen til at forløbe i Danmark.

Men det har altid krævet mere end hyldest i skåltaler at få samarbejde til at fungere og udbrede den danske model.

Forrige artikel LA: Vi skal følge Østrigs eksempel og udfordre EU på retten til børnepenge LA: Vi skal følge Østrigs eksempel og udfordre EU på retten til børnepenge Næste artikel 3F og IDA: Fagbevægelsen skal på banen i klimakampen 3F og IDA: Fagbevægelsen skal på banen i klimakampen