Al magt til de ældre: Unge får mindre indflydelse

UDVIKLING: Politikerne varetager i stigende grad de ældres interesser, mens de unge får stadig mindre indflydelse. En udvikling, som kun vil forsætte, mener eksperter.

Ældre får mere og mere magt og politisk indflydelse.

Sådan lyder det fra flere eksperter i Magisterbladet fredag. De påpeger, at indflydelsen allerede kan ses i den politik, der bliver udformet på Christiansborg i dag.

“Der er ingen tvivl om, at mange af de reformer, som gennemføres for tiden, er begrundet i generationsproblematikken med vægt på de ældre. Begreber i politikken som sikkerhed og tryghed er åbenlyst henvendt til de ældre,” siger professor ved CBS, Ove Kaj Pedersen, til Magisterbladet.

Han påpeger desuden, at de ældre i dag også stemmer hyppigere end de unge og dermed i langt højere grad har politikernes opmærksomhed.

Klik på grafen for at se den i forstørret udgave.

De ældre er desuden bedre til at organisere sig i magtfulde interesseorganisationer. Ældre Sagen er med over 740.000 medlemmer Danmarks største interesseorganisation. Til sammenligning har Yngresagen cirka 1.100 medlemmer.

”Dermed er vi inde i hele kernen af det politiske system og adgangen til politisk indflydelse. Der er ingen tvivl om, at den ældre generation er betydeligt bedre repræsenteret og har større indflydelse og i stigende grad også vil få det i forhold til de unge,” siger Ove Kaj Pedersen.

Mere magt i fremtiden
I 2040 vil der være 2,5 gange flere ældre end unge stemmeberettigede vælgere, viser en ny beregning foretaget for Magisterbladet på baggrund af en opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er næsten en fordobling i forhold til i dag.

“De ældre bliver jo også flere, så der er egentlig ikke noget forkert i, at de også får mere indflydelse. Men det betyder omvendt, at de unge vil få endnu sværere ved at få deres dagsorden igennem”, siger Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Københavns Universitet.

Det er en udvikling, der allerede sætter sine spor.

”De ældre i dag er jo ressourcestærke, højere uddannet og meget aktive på sociale medier og i andre dagsordensættende funktioner i samfundet,” siger han.

Ny epoke
Ove Kaj Pedersen mener, at vi på vej ind i en historisk epoke. Det handler om, at en stor del af de personer, som afgiver deres stemme, samtidig ikke er produktive, men på pension. Og en lille ung generation på arbejdsmarkedet skal forsørge den ældre.

“De ældre, som bliver den største gruppe, har politisk interesse i at sikre en uproduktiv pensionisttilværelse. Det er en problematik, man meget sjældent er stødt på i demokratiets historie," siger han og forsætter:

"Selvom Danmark og Sverige har gennemført reformer, der skal sikre, at den ældre del af befolkningen ikke spiser hele velfærden op, så er der betydelige indkomst- og formueforskelle mellem generationerne”, siger Ove Kaj Pedersen.

Forrige artikel Messerschmidt meldt til politiet for identitetstyveri Messerschmidt meldt til politiet for identitetstyveri Næste artikel Hjemsendt embedsmand går til ombudsmanden Hjemsendt embedsmand går til ombudsmanden