Altinget er sygeligt neutral

KLUMME: Altingets læsere opfatter os som politisk neutrale og anbefaler os i stigende grad. Vigtigt, når man skal tjene det højeste mål: kampen for vores styreform, skriver chefredaktør Rasmus Nielsen.

“NÅR DU TÆNKER på Altinget, tænker du det så som partipolitisk neutralt?”

Sådan spurgte vi i oktober vores læsere. Og svaret var stilsikkert:

87 procent af vores betalende abonnenter og 75 procent af vores læsere, der gratis tilgår forsiden med det brede overblik, svarer ja. I sig selv herligt, hvis man som os forsøger at være et tilstræbt neutralt, privat public service-medium.

Og nu kommer det bedste af historien: Hvad så med resten af læserne, mener de så, at vi har en bestemt drejning? Nej, heller ikke. For der er præcis lige mange i restgruppen, der betragter Altingets redaktionelle dækning som overvejende højredrejet som venstredrejet  (se tabellen nederst). Sygeligt præcis lige mange.

Dette er vigtigt. Og et resultat, vi, når vi selv skal sige det, kan være stolte af. Landets mange aktører, der kæmper om midler og regler – gerne mod hinanden – har krav på, at Altinget som mediearenaen mellem dem alle stiller sig kritisk neutral. Må det gode argument få plads.

Traditionelt var de danske dagblade partipolitiske. Og den dag i dag udgives eksempelvis så forskellige aviser som Jyllands-Posten og Politiken begge på et liberalt grundlag. Det kan der for så vidt siges meget godt om, men det ville ikke være et godt grundlag for et medium som os, der alene beskæftiger sig med politik.

Når man medvirker i vores spalter eller deltager i vores konferencer og netværk, skal man kunne have tillid til, at vi er neutrale. Går efter sagen og ikke efter ideologien.

Det har været vores publicistiske ønske fra starten i 2000 at være neutrale. Nu, snart 17 år senere, kan man altså glædeligt konstatere, at læserne også oplever det sådan.

I DEN NYE rapport fra kulturministerens Public Service-udvalg om public service de næste ti år udstedes der en generel mistænkeliggørelse af private medier: “Der er en risiko for, at medieejerne udøver politisk indflydelse på medieindholdet og dermed svækker nogle af de demokratiske funktioner.” Men det er der altså slet ikke belæg for at påstå i vores tilfælde. 

Man kunne vende det til en kritik af statslige medier, for Public Service-udvalget definerer dette her grimme udenlandske ord public service sådan: "Medievirksomhed, som med offentlig regulering af indhold, distribution og finansiering giver alle borgere fri og lige adgang til et mangfoldigt og alsidigt indhold.”

Den er da værre. Hvis et medium – statens egne medier – skal offentligt reguleres på sit indhold, kan det ikke uvildigt kontrollere og formidle demokratiet til borgerne. Man vil til stadighed kunne mistænke statslige medier for implicit altid at ville tækkes sin arbejdsgiver, den offentlige indholdsregulator – f.eks. ved redaktionelt altid at lægge en stor offentlig sektor til grund. Uanset påvirkning af vækst og skattetryk.

NÅ, VI SPURGTE også i vores brugerundersøgelse fra Peytz & Co til læser-loyaliteten. Alle virksomheder er optagede af kundetilfredshed. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Altinget til andre? Over årene er det lykkeligvis kun blevet flere og flere. I år vil 51 procent direkte anbefale os til andre mod 45 procent i 2015 og 40 procent i 2014. Stabilt vil kun 16 procent ikke anbefale os, resten er neutrale. 

Tak for det. Vi vil i fremtiden lægge os i selen for at leve op til de høje forventninger. Eksempelvis vil vi anvende meningsmålinger med omhu. Vi ved jo nu, at de desværre ikke rammer så præcist, som vi har været vant til. Vælgerhavet herhjemme, i Storbritannien og USA, ja, hvor som helst, er i bevægelse. 

Demokratiet er ikke en absolut, ukrænkelig størrelse. Vi skal kæmpe for vores styreform hver dag. Det er i sidste ende det højeste formål, neutral og uvildig journalistik kan tjene.

 

 

Forrige artikel Samfundsgavnligt at omdanne firmaer til fonde Næste artikel Ny regeringsvilje tjener folkestyret