Kronik

Ansvarlige investeringer for 3000 mia. kr. skal følge internationale spilleregler

KRONIK: Der behøver ikke være et modsætningsforhold mellem at tage et samfundsmæssigt ansvar og samtidig sikre det bedst mulige afkast, men balancegangen kan være svær, skriver Forsikring & Pension.

<b>KOMPLICERET:</b> Der er mange komplekse forhold, der kan gøre det svært at gennemskue den etiske anatomi af en given investering.
KOMPLICERET: Der er mange komplekse forhold, der kan gøre det svært at gennemskue den etiske anatomi af en given investering. Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Karsten Beltoft
Underdirektør, Forsikring & Pension

Om kort tid vil regeringen offentliggøre en opdateret vejledning om ansvarlige investeringer.

For Forsikring & Pension er det vigtigt, at den opdaterede vejledning vil afspejle, at håndteringen af ansvarlige investeringer er et globalt anliggende.

Pensionsselskaberne investerer i høj grad internationalt, hvilket betyder, at de regler og retningslinjer, de skal følge, også er nødt til at afspejle de internationale spilleregler.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.
Du kan kommentere indlægget i bunden – vi opfordrer til en konstruktiv og ordentlig tone i debatten.
Debatindlæg kan sendes til: debat@altinget.dk
Debatredaktør: Søren J. Damm

De danske pensionsselskaber forvalter i dag en formue på 3000 milliarder kroner, hvilket udgør 140 procent af Danmarks bruttonationalprodukt.

Karsten Beltoft, Underdirektør, Brancheorganisationen Forsikring & Pension

Blandt andet har FN og OECD udarbejdet anerkendte principper og retningslinjer, som danner udgangspunkt for pensionsselskabernes arbejde med ansvarlige investeringer. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at have internationale regler. Det bør den nye vejledning derfor også afspejle.

Der er stigende international interesse for ansvarlige investeringer. Senest har EU-Kommissionen meldt ud, at ansvarlige investeringer er kommet højt på dagsordenen og er en topprioritet i deres årsprogram for 2018.

Flere NGO’er og politikere ignorerer desværre ofte de mange dilemmaer og forlanger, at pensionsselskaberne sælger deres aktier i de pågældende virksomheder.

Karsten Beltoft

Langt de fleste pensionsselskaber er meget opmærksomme på at investere ansvarligt, men kravene fra omverdenen udvikler sig konstant, og pensionsselskaberne arbejder derfor efter et moving target.

Det bruges der 3000 milliarder kroner på
De danske pensionsselskaber forvalter i dag en formue på 3000 milliarder kroner, hvilket udgør 140 procent af Danmarks bruttonationalprodukt.

Danskernes pensionsformuer er dermed med til at skabe vækst og udvikling i samfundet.

Ansvarlige investeringer handler i høj grad om, hvad der investeres – eller ikke investeres – i. Men det er ikke kun et spørgsmål om at vælge til og fra. Aktivt ejerskab, screening og eksklusion er helt centralt i arbejdet med ansvarlige investeringer. Pensionsselskaberne screener således investeringerne ud fra international ret samt FN’s og OECD’s retningslinjer.

Oplever et pensionsselskab, at en virksomhed, de har investeret i, opfører sig utilfredsstillende, kan de vælge at påvirke virksomheden i en mere ansvarlig retning gennem dialog og ved at stemme på generalforsamlingen, eventuelt sammen med andre investorer.

Hvis pensionsselskabet ikke oplever en tilfredsstillende udvikling, kan det som sidste udvej vælge at udelukke virksomheden fra sine investeringer.

Dilemmaer
Forsikring & Pension mener, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem at tage et ansvar og samtidig sikre det bedst mulige afkast. Det er dog ikke en helt enkel balancegang, da pensionsselskaber som globale investorer ofte bliver stillet over for en lang række dilemmaer knyttet til investeringerne. Dilemmaerne handler om alt fra klima til menneskerettigheder og konfliktfyldte områder.

Energikilder er et højt debatteret emne. I dag fordeler forbruget i Danmark sig mellem fossil energi og grøn energi i forholdet 70/30, og samfundet er derfor stadig dybt afhængig af fossil energi. Den store overvægt af energiforbruget i fossile brændsler er dog ikke ensbetydende med, at pensionsselskaberne hovedsageligt investerer ”sort”. Tværtimod er investeringerne i energi lige omvendt. Det betyder, at 70 procent af energiinvesteringerne er i grøn energi.

Der findes en lang række andre områder, som skaber dilemmaer. De handler blandt andet om produkter som for eksempel tobak, sukker og alkohol, der kan være sundhedsskadelige. De er imidlertid fuldt lovlige at producere, sælge og konsumere, men hvor går grænsen for, hvad der er rigtigt og forkert at investere i?

Flere NGO’er og politikere ignorerer desværre ofte de mange dilemmaer og forlanger, at pensionsselskaberne sælger deres aktier i de pågældende virksomheder.

Det er dog ofte langtfra den bedste beslutning, da det ikke løser de underliggende problemer. En mere ansvarlig håndtering af dilemmaerne sker via aktivt ejerskab, hvor pensionsselskaberne går i dialog med virksomhederne, førend de som sidste udvej når til frasalg og eksklusion.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karsten Beltoft

Vicedirektør, Forenet Kredit, fhv. underdirektør, Forsikring & Pension, fhv. direktør, Realkreditforeningen
cand.oecon. (Aahus Uni. 1991)