AOF: Milliarder til efteruddannelse hober sig op i Undervisningsministeriet

DEBAT: VEU-systemet er en tikkende bombe under det danske velfærdssamfund, selvom det faktisk skal være med til at sikre en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke i Danmark, siger John Meinert Jacobsen, direktør i AOF.

Af John Meinert Jacobsen
Direktør i AOF Danmark

Lønmodtagerne gør simpelthen ikke nok brug af voksen-, efter- og videreuddannelsestilbuddene, da mulighederne simpelthen ikke matcher det, som virksomhederne og medarbejderne efterspørger.

Med andre ord: Ubrugte VEU-milliarder hober sig op på en konto i Undervisningsministeriet. 

Hvorfor står det så galt til?
Forklaringerne på VEUs falliterklæring står i kø. Men vi kommer ikke udenom det faktum, at en stor udfordring er, hvordan vi får langt flere voksne til at blive bedre læsere. 

PIAAC undersøgelsen fra 2013 (SFI) viste, at cirka hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har så begrænsede færdigheder i læsning, at de har svært ved at læse simple tekster. 

Vi står overfor et arbejdsmarked, hvor den globale udvikling kræver helt nye kompetencer, hvis vi skal kunne følge med – særligt i forhold til nye it-teknologier og specialiserede arbejdsfunktioner. Svage basale færdigheder øger i værste fald sandsynligheden for, at man ender med et lavere uddannelsesniveau, der kan føre til i arbejdsløshed og lav løn. 

Det almene område skal styrkes
Der er akut brug for at styrke det almene område i VEU-indsatsen. Den almene og erhvervsrettede del af VEU-indsatsen skal styrkes og koordineres på en helt ny måde. Når den ufaglærte har brug for både at forbedre sine læsefærdigheder og styrke sine erhvervskompetencer, så sker det ofte hos uddannelsesudbydere i statslige selvejende uddannelsesimperier. Uddannelsesmiljøer, der har kostet kassen, og som kan virke direkte skræmmende på en kursist, der i forvejen har svært ved at indrømme sine læsefærdigheder. 

At styrke det almene område kræver, at der fokuseres på opgavepolitiske anbefalinger og samtidig sikres, at disse ikke institutionspolitisk monopoliseres.

Folkeoplysningen har et potentiale 
Regeringen har som led i trepartsforhandlingerne nedsat en ekspertgruppe, der skal gennemgå voksen- og efteruddannelsesområdet med tættekam. De burde nøje studere, hvad vi i den folkeoplysende voksenundervisning har gjort, og hvorfor det har været en succes, samt sikre en forstærkning og styrkelse heraf.

I et sådant studie vil det blive åbenbaret, at der også ligger et latent behov for at forholde sig til, hvorledes fremtidens efteruddannelsesbehov institutionsmæssigt skal indrettes og imødekommes.

Borgere, der mangler formelle kompetencer for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse, vælger vi i folkeoplysningen som hovedregel at tilbyde Forberedende Voksenundervisning (FVU), som er et tilbud til dem, der har svært ved at læse, skrive og regne. Vi kan kombinere et afklarings- og vejledningsforløb samtidig med FVU. På den måde kan vi tage hånd om den enkelte borgers mødestabilitet og trivsel. Effekten er meget høj, idet 90 procent af vores kursister gennemfører og består eksamen.

Derfor bør man integrere Almen Voksen Undervisning (AVU) efter samme model og bygge bro til ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser for borgere, der har brug for et mere omfattende uddannelsesforløb, end det som FVU kan tilbyde. 

Oplysningsforbundene er non-profit organisationer og udgør på den måde et attraktivt alternativ mellem den private og offentlige voksen- og efteruddannelse. 

Bryd monopolerne på det almene område
Rammerne for den AVU som i dag drives alene af VUC, men som i store del har sin oprindelse i oplysningsforbundene, kunne med stor fordel gøres mere fleksible. 

Med muligheden for at kombinere AVU-undervisning med FVU, vejlednings- og afklaringsforløb ville vi ikke alene kunne optimere gennemførelseseffekten for ledige og ansatte, vi ville også sikre, at de unge får et samlet tilbud, der rent faktisk kan føre dem videre i uddannelse eller arbejde.  

Men endnu bedre vil alt det virksomhedsopsøgende arbejde, som også foregår i regi af betydelige dele af den folkeoplysende voksenundervisning, kunne tilbyde virksomhederne en bredere og mere målrettet indsats i deres voksen- og efteruddannelsesplanlægning. 

Vores erfaring er, at mange AVU-elever afbryder deres AVU-forløb på VUC, og på den baggrund visiterer Jobcenteret dem videre til et afklaringsforløb, for eksempel i folkeoplysningen. 

Hvis folkeoplysningen havde mulighed for at tilbyde AVU i tilknytning til eller i forlængelse af egne projekter for ledige og ansatte, vil vi kunne optimere gennemførselseffekten og bygge bro til videreuddannelse. Alt hvad der kræves er en lovteknisk- og institutionsmæssig opblødning.   

Danskernes kompetencer er nødvendige for, at den enkelte kan klare sig bedre og aktivt deltage i et moderne videns- og informationssamfund, og fordi de stadig større krav til fremtidige kompetencer og øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet presser de ufaglærte jobs. Og derfor skal milliarderne i brug. Nu. 

Forrige artikel Borgmester: Prognose sætter Hvidovre under vand Borgmester: Prognose sætter Hvidovre under vand Næste artikel Pia Olsen Dyhr: Et grønt marked kræver en klar politik Pia Olsen Dyhr: Et grønt marked kræver en klar politik
 • Anmeld

  Christian X

  Klassisk

  Embedsmænd og politikere laver reguleringer uden reelt at vide, hvad de regulerer.

  Der venter en fremtidig regning til uddannelse, forsvar, politi, skat, sundhed m.m.
  Årsagen er; at embedsmænd og politikere, uden reel indsigt, har detailreguleret alt og ført bogholderiledelse i en grad, der har fjernet de ansattes mulighed for at udføre et samvittighedsfuldt arbejde, de har i årtier efterlevet besparelser og primitive måltal, der kun delvist løser opgaverne - og uden egentlig at forebygge kommende problemer.

  Blind bogholderiledelse er suboptimerende og fungerer altid på lånt tid. Problemerne og opgaverne hober sig op. Det ender med, at den offentlige sektor kollapser som Skat. 35.000 er allerede dagligt sygemeldte pga. stress i Danmark - det vil stige.

 • Anmeld

  Poul B. · iagttager, pensionist

  Om institutionen SKAT !

  "Det ender med, at den offentlige sektor kollapser som Skat."
  Hør videre hvad skarpe Radio24syv journalist Lars Trier Mogensen beretter om SKAT, den 08. januar. Skat som mistede ca. Kr. 100 milliarder (borgernes penge) , og der er ikke sat prop i hullet endnu
  http://www.radio24syv.dk/programmer/det-roede-felt/15300139/ondt-i-skatten-1/
  En udsendelse som er hørt af mere end 124.420 radiolyttere
  ..og ellers er der ikke så frygtelig mange milliarder, der hober sig op, så længe statsgælden stiger med mere end 150 millioner i døgnet.
  Google blot statsbudgettet!