B 100 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om større hensyntagen til børns trivsel på asylcentre.

Beslutningsforslaget har til formål at styrke fokus på barnets tarv og børns trivsel, når der træffes beslutninger om at flytte og indkvartere familier, der har søgt om asyl i Danmark. Beslutningsforslaget pålægger regeringen at udarbejdet en samlet plan for, hvordan børnenes forhold kan forbedres.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 100
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

14/5
2019
4/4
2019
2/4
2019
19/2
2019
Forrige artikel B 93 (Børne- og Socialministeriet) Næste artikel B 105 (Børne- og Socialministeriet)
Kjærsgaards og Thulesens forhold er blevet anstrengt

Kjærsgaards og Thulesens forhold er blevet anstrengt

ANALYSE: Modsætningerne i DF handler mere om stil og magtpositioner end om politisk uenighed. I valgkampen har der været gensidig irritation mellem Kjærsgaard og Thulesen, men der er ikke tale om to politiske fløje over for hinanden.