B 100 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om større hensyntagen til børns trivsel på asylcentre.

Beslutningsforslaget har til formål at styrke fokus på barnets tarv og børns trivsel, når der træffes beslutninger om at flytte og indkvartere familier, der har søgt om asyl i Danmark. Beslutningsforslaget pålægger regeringen at udarbejdet en samlet plan for, hvordan børnenes forhold kan forbedres.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 100
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

14/5
2019
4/4
2019
2/4
2019
19/2
2019
Forrige artikel B 93 (Børne- og Socialministeriet) Næste artikel B 105 (Børne- og Socialministeriet)