B 116 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om et nedskæringsstop i ældreplejen og økonomisk kompensation til kommunerne for væksten i antallet af ældre borgere.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 116 Et nedskæringsstop i ældreplejen og økonomisk kompensation til kommunerne for væksten i antallet af ældre borgere
(Sundheds- og Ældreministeriet)

30/4
2019
1/3
2019
Forrige artikel L 133 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 60 A (Undervisningsministeriet)