B 171 (borgerforslag)(Vedtaget)

Forslag til folketingsbeslutning om sorgorlov, når man mister et barn på 0-18 år (borgerforslag).

Med forslaget får begge forældre ret til at få sorgorlov i minimum 6 måneder, efter at man har mistet et barn på 0-18 år uanset årsagen hertil. Det skal gælde, uden forældrene skal til samtaler med en socialrådgiver eller møde op på jobcenteret.

Der er tale om et borgerforslag, som inden for den fastsatte frist har opnået det antal støttetilkendegivelser fra borgere, som kræves for at få forslaget fremsat og behandlet som beslutningsforslag i Folketinget.

Fremsættelsen er alene udtryk for, at forslagsstillerne på vegne af de partier, som støtter borgerforslagsordningen, påtager sig at opfylde en nødvendig betingelse for, at borgerforslaget kan blive behandlet i Folketinget i overensstemmelse med intentionerne bag ordningen.

Beslutningsforslag som fremsat

Beslutningsforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg B 171 Sorgorlov, når man mister et barn på 0-18 år
(Beskæftigelsesministeriet)

23/6
2020
27/10
2020
23/6
2020
9/6
2020
12/5
2020
Forrige artikel L 204 (Beskæftigelsesministeriet) Næste artikel L 180 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget)