B 53 (Folketinget)(Vedtaget)

Folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændringer af Folketingets behandling af EU-sager).

Med beslutningsforslaget gennemføres forskellige ændringer af arbejdsformer og forretningsgange med hensyn til Folketingets behandling af EU-sager, særlig som opfølgning på Præsidiets konference om Folketingets arbejdsformer m.v. i januar 2017.

Beslutningsforslag som fremsat

Beslutningsforslag som vedtaget

Afstemning


Følg B 53
(Folketinget)

20/12
2018
20/12
2018
14/12
2018
3/12
2018
Forrige artikel L 131 (Erhvervsministeriet) Næste artikel L 139 (Justitsministeriet)