Bertel Haarder: De nye integrationskrav er for alvor et paradigmeskift

KOMMENTAR: DF's paradigmeskift i asylpolitikken blev ikke til noget. Men med regeringens nye krav til familiesammenføringer får vi i stedet et paradigmeskift i integrationspolitikken.

Vi fik ikke noget ”paradigmeskift” i asylpolitikken.

Regeringen vil ikke være med til at forhindre asylmodtagere i at arbejde, uanset at nogle af dem skal sendes hjem. Men nu får vi så i stedet et ”paradigmeskift” i integrationspolitikken.

Anledningen til paradigmeskiftet i integrationspolitikken er, at det ”tilknytningskrav”, der i min integrationsministertid blev indført for at begrænse familiesammenføringerne, ikke kan fortsætte.

Kravet havde den uheldige bivirkning, at udlandsdanskere ikke kunne tage en ægtefælle med hjem, når de og deres ægtefælle samlet havde opholdt sig længere i et andet land end Danmark. Det problem løste jeg gennem en undtagelse for dem, der havde været danske statsborgere i mere end 26 år.

Men denne undtagelse blev sidste år underkendt af Menneskerettighedsrettighedsdomstolen i Strasbourg, fordi den blev set som ”diskrimination”! (Domstolen vil åbenbart ophæve nationalstaten!) Og så var gode råd dyre!

Nu foreslår integrationsministeren så helt nye krav, der går på ægtefællernes integration frem for deres opholdstid.

Hvis man for eksempel bor i et socialt udsat område, hvor en høj andel af beboerne ikke har et arbejde, kan man slet ikke få familiesammenføring.

Det betyder, at hvis en beboer i et socialt belastet område vil hente en ægtefælle til Danmark, så må han/hun flytte hen et sted, hvor der er flere, der arbejder.

Derudover skal fire ud af seks krav opfyldes:
Den herboende skal bestå den sværeste danskprøve, have arbejdet i mindst fem år og have fem års uddannelse, inklusive ungdomsuddannelse. Og ansøgeren skal kunne dansk eller engelsk, have arbejdet tre af de sidste fem år og have ét års uddannelse, videregående eller erhvervsuddannelse.

Det drejer sig om krav, der øger motivationen hos ansøgerne for at finde arbejde og lære dansk. Det er arbejdet, der giver respekt og selvrespekt.

Modviljen mod udlændinge skyldes ikke flittige indvandrere og flygtninge, der arbejder og forsørger sig og sine.

Modviljen opstår, når der i bybilledet midt på dagen optræder tørklædeklædte kvinder og andre i gadebilledet, som helt tydeligt ikke arbejder, og som ofte får kontanthjælp eller dagpenge uden at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Endnu værre er det, når de sidder oppe i lejligheden uden kontakt til det danske samfund.

Her skal der strammes op, og det vil regeringen hjælpe kommunerne med. Kontanthjælpen og dagpengene må omgående standses, når arbejdet eller danskundervisningen forsømmes, således som det alt for ofte er tilfældet. Lægeerklæringer bør gås efter i sømmene (som i Odense).

At stille krav er at vise omsorg og respekt. At lade være er det samme som at lade de svage sejle deres egen sø. Det er kynisme. Slaphed er kynisk.

-------------

Bertel Haarder, MF for Venstre. Blandt andet tidligere EP-medlem, kulturminister, undervisningsminister og europaminister. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Lars Aslan: Hvornår stopper den trættende københavnerbashing? Lars Aslan: Hvornår stopper den trættende københavnerbashing? Næste artikel Sigrid Friis: Jeg undervurderede Trump Sigrid Friis: Jeg undervurderede Trump