Blackstone-indgreb: Andelshavere ånder lettet op, men lejere er ikke tilfredse 

HUSLEJE: Boligminister Kaare Dybvads (S) forslag til indgreb mod boligspekulanter er en tynd kop te, lyder det fra Lejernes Landsorganisation. Til gengæld ånder de bekymrede andelshavere lettet op.

Foto: Niels Ahlmann Olesen/ritzau scanpix
Peter Pagh-Schlegel

Mens lejerne har glædet sig, har andelsbolighaverne været nervøse op til det ventede politiske indgreb i boligreguleringsloven.

Men efter boligminister Kaare Dybvad (S) i dag har foreslået en række initiativer, der skal ramme udenlandske boligspekulanter og bremse huslejestigninger, er forventningerne fra de to organisationer vendt på hovedet.

Andelsforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) har de seneste uger udtrykt stor bekymring for, at et indgreb kan have uhensigtsmæssigt negative konsekvenser for andelshaverne, men ånder i dag lettet op.

Et af ministerens initiativer er nemlig at give andelshavere mulighed for at fastfryse valuarvurderinger med ønsket om at modvirke prisfald på andelsboliger.

Formålet med forhandlingerne er ikke kun at stoppe kapitalfonde, men det er at stoppe huslejestigninger, og her er jeg ikke sikker på, at regeringens forslag er nok

Rosa Lund, Enhedslisten

”Vi var nervøse for, at dem, der havde givet en høj pris for en andel, ikke efterfølgende kunne have mulighed for at tage den samme pris ved et salg. I ministerens oplæg løser han det problem, vi var bekymrede for,” siger Jan Hansen, direktør i ABF.

Han glæder sig samtidig over, at ministeren vil nedsætte et udvalg, der skal se på lånevilkårene ved køb af andelsboliger.

”Vi har brug for at få de nuværende lånevilkår set igennem og justeret, da vilkårene i flere tilfælde har stillet købere af andelsboligere ringere end købere af ejerboliger,” siger han.

Lejere kalder det uambitiøst
Lejerne, der derimod har efterspurgt et indgreb i lang tid, mener til gengæld ikke, der bliver gjort nok.

”Det bliver ikke nemmere for singler med lav- eller middelindkomster at få en bolig i en af de større byer, som er til at betale,” siger LLO’s chefjurist, Anders Svendsen, der kalder udspillet for en tynd kop te.

Boligministeren foreslår blandt andet, at der skal gå ti år, fra en udlejer køber en ejendom, til udlejeren kan hæve huslejen efter den omstridte paragraf 5, stk. 2 i boligreguleringsloven.

Og selvom indgrebet vil begrænse handlen med udlejningsejendomme og udenlandske opkøb fra eksempelvis Blackstone, vil det ikke løse det egentlige problem for lejerne.

”Man vil stadig godt kunne kræve en høj leje med de regler, der ligger på bordet nu,” siger han.

Læs også

EL: Det handler ikke kun om Blackstone
Boligminister Kaare Dybvad, der i dag præsenterer sine initiativer i en forhandling med partierne, kommer til at møde den samme skepsis fra Enhedslisten.

Det skriver Rosa Lund (EL) i en sms.

”Formålet med forhandlingerne er ikke kun at stoppe kapitalfonde, men det er at stoppe huslejestigninger, og her er jeg ikke sikker på, at regeringens forslag er nok,” skriver hun og forklarer, at hun betragter det som et oplæg til forhandling.

Partiet så gerne, at §5 stk. 2 blev totalt afskaffet, men ifølge Rosa Lund kan andre initiativer, som for eksempel et afkastloft, en styrkelse af huslejenævnet og flere sanktioner til udlejere, også afhjælpe situationen.

”Jeg regner med, at vi kan blive enige om noget, der vil stoppe huslejestigningerne, så København kan blive en by, som ikke kun er for de rige,” skriver hun.

Blackstone har ikke travlt
Altinget har haft kontakt til Blackstones danske afdeling, der for nylig har ændret navn til Kereby. Her lader man kommunikationen gå gennem brancheorganisationen EjendomDanmark.

Kereby oplyser dog, at det ikke er deres plan at lave kortsigtede investeringer, men at de vil være her "på den lange bane".

Dokumentation

Regeringens udspil

Disse fire initiativer præsenterer boligministeren til dagens forhandlinger

 • Spekulantstop
  Der skal gå ti år, fra en udlejer køber en ejendom, til udlejeren kan hæve huslejen efter paragraf 5, stk. 2. Det skal modvirke, at det er muligt at gå efter hurtige, kortsigtede gevinster.
 • Krav til energimærkning
  Krav om minimum energimærke C – mod energimærke D i dag – ved paragraf 5, stk. 2-forbedringer.
 • Huslejebremse
  Justering af margin for det lejedes værdi ved at fjerne »væsentligt« fra paragraf 5, stk. 2, hvoraf det i dag fremgår, at huslejen ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi. Ifølge almindelig anerkendt praksis vurderes denne margin at være ti procent.
 • Valgfri fastfrysning af valuarvurdering
  Ministeren vil gøre det muligt for andelshavere med en valuarvurdering at fastfryse deres valuarvurdering med ønsket om at modvirke prisfald på andelsboliger.

§ 5 stk. 2

Paragraffen blev indført i 1996 for at give lejere en billigere husleje og udlejere incitament til at renovere og lave gennemgribende forbedringer af ældre ejendomme, så det lejedes værdi bliver væsentligt forøget.

Paragraffen tillader, at udlejer ved genudlejning kan regulere og hæve huslejen markant efter forbedringer af boligen i forbindelse med fraflytning. Udlejeren kan nemlig flytte huslejen ud af den restriktive boligreguleringslov og over i lejeloven.

Det betyder, at boligen kan udlejes efter det lejedes værdi, der er markant højere. Det indebærer også kapitalfonde, som kan tjene stort på at opkøbe og renovere ejendomme. 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Svendsen

Chefjurist, Lejernes Landsorganisation
cand.jur. (Københavns Uni. 2015)

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

Rosa Lund

MF (EL)
cand.soc. i jura (Københavns Uni.)