Danskerne vil have mere konkurrence til DSB

UDBUD: Knap to ud af tre danskere vil sende flere togstrækninger i udbud, så DSB kan få mere konkurrence. Det vidner om mistillid til DSB, mener trafikforsker, der dog ser mange problemer ved udbud. Overvismand holder fast i, at flere udbud er det helt rigtige.
Flere togstrækninger skal i udbud, mener danskerne.
Flere togstrækninger skal i udbud, mener danskerne. Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Står det til danskerne, så skal DSB have mere modspil fra andre togselskaber end i dag.

Det viser en meningsmåling, som A&B Analyse har foretaget for Altinget.dk. Her svarer 63 procent af danskerne, at det vil være en god idé at udbyde flere danske togstrækninger, så DSB kan få mere konkurrence. 25 procent mener, at forslaget er en dårlig idé.

Dermed er danskerne på linje med regeringen og den borgerlige opposition, der i mere eller mindre grad ønsker flere udbud i Danmark.

Per Homann Jespersen, der er trafikforsker ved RUC, ser målingen som et udslag af DSB's dårlige image i befolkningen.

Fakta
Sådan har vi spurgt:

Det er blevet foreslået at sende flere togstrækninger i udbud, så DSB i højere grad kan få konkurrence fra private togselskaber. Hvilket udsagn er du mest enig i?
 
Kilde: Meningsmålingen er foretaget af A&B Analyse på nettet for Altinget.dk blandt 1.156 svarpersoner. Data er vægtede efter Søren Risbjergs seneste gennemsnit, så de er politisk repræsentative. Svarene er indsamlet i perioden fra 27. marts 2014 til 1. april 2014.

"Jeg tror, at det er udtryk for, at danskerne ikke har meget tillid til DSB. Hvis alt kørte, som det skulle, så tror jeg, at færre vil sige ja til spørgsmålet," siger han.

Han mener også, at danskernes holdning til spørgsmålet er udtryk for, at der de seneste måneder har været en række anbefalinger og flere udbud fra Produktivitetskommissionen og Det Miljøøkonomiske Råd. 

I Holland, Tyskland og Sverige har man gjort det billigere, uden at noget tyder på, at det samtidig bliver dårligere. Det vidner om, at de udfordringer, der kan være med sammenhængen, kan løses.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Overvismand, Det Miljøøkonomiske Råd

Udbud deler vandene
Spørgsmålet om udbud er også højaktuelt, fordi partierne på Christiansborg snart skal enes om nye kontrakter for DSB, hvor mere konkurrence til DSB allerede er en central del af stridighederne.

Den borgerlige fløj har foreslået et storstilet udbud af hele togdriften i otte til ti pakker over en tiårige periode. Det vil regeringen ikke være med til, men transportminister Magnus Heunicke (S) har meddelt, at han er åben over for at se på udbud i begrænset omfang.

Enhedslisten og SF er derimod skeptiske over for udbud, og DSB har desuden selv meddelt, at selskabet ikke vil byde på strækninger, der sendes i udbud. 

(Artiklen fortsætter under figuren)<iframe height=290 width=449 src="//docs.google.com/spreadsheets/d/14I5ITno1PtIDZxdXUzuunCKFHyX-ITcpgLf6-yS5teI/gviz/chartiframe?oid=1624892913" seamless frameborder=0 scrolling=no></iframe>Diagrammet viser den procentvise fordeling af de adspurgtes holdninger til forslag om at sende flere togstrækninger i udbud (læs mere i faktaboksen). (Hold markøren over figuren for at få mere information)

Jespersen: Ikke noget reelt marked
Debatten er således trukket op, og ifølge Per Homann Jespersen er der også flere problemstillinger, som bør overvejes grundigt, før man sætter gang i udbud. En central indvending, som han beskriver yderligere i et nyt debatindlæg, handler om, hvorvidt der overhovedet eksisterer et marked for togdrift. Der vil nemlig kun være andre statslige selskaber, som kan byde, lyder det:

"Det bliver jo reelt et udbud til selskaber som Deutche Bahn eller SJ. Det er som om, man her forsøger at lege, at der er et marked, og at DSB er et privat selskab. Men sådan er det bare ikke," siger Per Homann Jespersen. 

Han peger derudover på, at der både mangler ekspertise i udbud i Danmark, og at transaktionsomkostninger ved udbud er en væsentlig udfordring. Han mener derfor, at det kan være en mulighed at lade DSB stå for at udbyde forskellige strækninger. Pointen er, at selskabet netop står med den nødvendige viden.

"Det vil så betyde, at DSB ikke selv kan byde på det, men til gengæld kan man få gavn af den store ekspertise, som DSB besidder til at lave et ordentligt udbudsmateriale," siger Per Homann Jespersen.

Sammenhængen er en udfordring
Ved at lade DSB stå for udbuddet, kan man også sikre sammenhængen i trafikken, lyder det. Sammenhæng er et af transportministerens mest centrale argumenter mod et omfattende udbud af jernbanen. Og det er ifølge Per Homann Jespersen også en væsentlig bekymring.

"Det bør i sidste ende handle om at få et bedre tilbud til kunderne, og debatten om udbud er præget af ren økonomisk tænkning. Jeg mener, at der er en modsætning mellem økonomitænkning og kundetænkning," siger Per Homann Jespersen.

Han understreger dog, at modsætningen ikke er fundamental, men at pointen er, at man er nødt til at holde øje med begge dele.

"Det kan godt give mening at udbyde nogle strækninger, men man er nødt til ikke kun at lade det være drevet af økonomiske hensyn," siger han.

Overvismand: Udfordringer kan løses
Overvismand i Det Miljøøkonomiske Råd, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, peger på, at de udenlandske erfaringer med udbud tyder på, at de problemer, som Per Homann Jespersen peger på, ikke er uoverstigelige:

"I Holland, Tyskland og Sverige har man gjort det billigere, uden at noget tyder på, at det samtidig bliver dårligere. Det vidner om, at de udfordringer, der kan være med sammenhængen, kan løses," siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Derudover mener han ikke, at der er dokumentation for, at der ikke eksisterer et reelt marked for togdrift.

"Erfaringerne fra de lande, der har udbudt jernbanetrafikken, har været gode. Der har været nogle problemer med få udbydere nogle steder, men det har ikke været det generelle billede," siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og fortsætter:

"Bare ved to bydere, der reelt er uafhængige, vil der være en vis konkurrence og dermed et grundlag for en effektiviseringsgevinst. Men det er selvfølgelig langt bedre, hvis der er fire."

Han er mere enig i, at omkostninger og mangel på ekspertise ved udbuddet er en reel problemstilling. Derfor handler det ifølge overvismanden om, at udbuddene skal ske med en vis frekvens og have et vist omfang.

"Det er klart, at hvis man udbyder én strækning hver ottende år, så bliver det dyrt at have et beredskab siddende. Men hvis man har en række strækninger, som jævnligt udliciteres, så bliver omkostningerne pr. udbud også lavere," siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Homann Jespersen

Lektor emeritus, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC
civilingeniør (kemi) (DTU 1979)

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Uni., fhv. overvismand, De Økonomiske Råd
cand.polit. (Københavns Uni. 1984), ph.d. i økonomi (1989)