De blev valgt for Venstre

FOLKETINGSVALG: Se Venstres nye folketingsgruppe her.
Placeholder image
Venstre gik overraskende ét mandat frem ved valget. Foto: Thit Andersen/Altinget.dk

Venstre fik ved folketingsvalget 15. september 47 mandater. Således gik partiet et enkelt mandat frem i forhold til sidste valg.

De blev valgt (N=nyvalg, G=genvalg, personligt stemmetal i parentes.) NB: De nye folketingsmedlemmer er nævnt i den rækkefølge, de er valgt inden for storkredsen - bemærk, at det ikke altid følger det personlige stemmetal.

Københavns Storkreds, 3 mandater

Søren Pind (G, 15.101)

<img align="left" src="@nyimg=8131@" style="padding-right: 5px;"/>Søren Pind blev oprindelig kendt som lokalpolitiker i København, hvor han blev valgt i Borgerrepræsentationen ved kommunalvalget i 1994 og bygge- og teknikborgmester fra 1998. Han gjorde sig hurtigt bemærket som en utraditionel, kantet og skarp politiker, der ikke var bleg for at tale sit partis officielle politik imod. Således fastholdt han en mere klassisk liberal linje, mens Anders Fogh Rasmussen trak Venstre ind mod midten, hvilket gjorde Pind decideret upopulær i partiets ledelse. Og luften blev iskold, da Søren Pind var en af initiativtagerne til de 10 såkaldte "liberale teser", der bl.a. talte for lavere skat og en mindre offentlig sektor, og Søren Pind fik da heller ikke nogen ministerpost ud af at være kommet i Folketinget ved valget i 2005. Hans ufrivillige eksil endte imidlertid efter statsministerskiftet, og i 2010 gjorde Lars Løkke Rasmussen den kontroversielle politiker til ny udviklingsminister - en post, som han med vanlig sans for klar kommunikation omdøbte til "frihedsminister". I 2011 overtog han også posten som integrationsminister efter Birthe Rønn Hornbech. Søren Pind er uddannet jurist, har fungeret som manuduktør på Københavns Universitet og er 41 år gammel.

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

Martin Geertsen (N, 1.965)

<img align="left" src="@nyimg=8126@" style="padding-right: 5px;"/>Martin Geertsen kom i Københavns Borgerrepræsentation allerede i 1998, og efter fire år i lokalpolitik blev han fra 2002 til 2008 kultur- og fritidsborgmester. Han stillede også op til Folketinget i 2005 og blev førstesuppleant efter Jens Rohde - men han sagde dog nej til at overtage Rohdes mandat i 2006, da han forlod Folketinget, fordi Geertsen i mellemtiden var blevet Venstres overborgmesterkandidat i København. Han nåede dog ikke at kæmpe mod daværende overborgmester Ritt Bjerregaard ved kommunalvalget, da han ved nytåret 2008 gik helt ud af kommunalpolitik for at arbejde i kommunikations- og public affairs-branchen. Martin Geertsen er 41 år gammel.

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

Jan. E. Jørgensen (N, 1.935)

<img align="left" src="@nyimg=8144@" style="padding-right: 5px;"/>Jan E. Jørgensen har gennem flere år siddet i kommunalbestyrelsen for Venstre på Frederiksberg, hvor han i dag er formand for By- og Miljøudvalget. Som eneste Venstre-byrådsmedlem i den stærkt konservativt dominerede kommune har han et forholdsvist kendt navn i bydelen og er generelt både vellidt og respekteret. Jan E. Jørgensen er uddannet jurist, er advokat og har tidligere bl.a. arbejdet som sådan for interesseorganisationen De Samvirkende Købmænd. Han er 46 år gammel.

Københavns Omegns Storkreds, 3 mandater

Karen Ellemann (G, 8.476)

<img align="left" src="@nyimg=8113@" style="padding-right: 5px;"/>Karen Ellemann blev valgt til Folketinget i 2007 efter kun ganske kort tid som kandidat, men fik ikke desto mindre mere end 5.000 personlige stemmer. Hun blev da også opfattet som lidt af et stjernefrø, og af samme grund gjorde Lars Løkke Rasmussen hende til indenrigs- og socialminister kort efter sin overtagelse af regeringen. Hun havde dog som sin forgænger Karen Jespersen vanskeligt ved at bunde i det store ministerium, og det blev ikke meget bedre i Miljøministeriet, som hun overtog i 2010. Her måtte hun slås med både vrede naturorganisationer, vrede landmænd - og ikke mindst vrede medlemmer af Venstres egen folketingsgruppe, der har kørt en systematisk kampagne for at underminere hende. Karen Ellemann er oprindelig uddannet skolelærer og er 42 år gammel.

Gitte Lillelund Bech (G, 7.157)

<img align="left" src="@nyimg=8103@" style="padding-right: 5px;"/>Gitte Lillelund Bech stillede første gang op til Folketinget i 1998 og opnåede en førstesuppelantplads. Den fik hun byttet til et regulært mandat året efter, da Bertel Haarder var blevet valgt til Europa-Parlamentet, og hun har været der siden. Gitte Lillelund Bech var som ung kvinde et oplagt ministeremne, men under Foghs statsministertid blev hun til sin egen store forbitrelse igen og igen fravalgt og måtte tage til takke med bl.a. posten som formand for Udenrigspolitisk Nævn. Det lykkedes hende først at komme med i regeringen, da Søren Gade gik af sidste år. Gitte Lillelund Bech er uddannet cand.merc.mat. på handelshøjskolen og har arbejdet som økonom i Nykredit og konsulent i rådgivningsfirmaet COWI. Hun er 42 år gammel.

Eyvind Vesselbo (G, 2.437)

<img align="left" src="@nyimg=8149@" style="padding-right: 5px;"/>Eyvind Vesselbo har siddet i Folketinget siden valget i 2001, men var allerede før da kendt som kultursociolog med særligt fokus på indvandringsspørgsmål. Han arbejdede i Danmarks Statistik og advarede i flere år op gennem halvfemserne mod konsekvenserne af indvandringspolitikken. Han blev betragtet som lidt af et scoop for Venstre efter valget i 2001, men det er gennem årene dog alligevel ikke blevet til nogen ministerpost for ham. Han er i stedet blevet kendt som et af de folketingsmedlemmer, der oftest og mest højlydt taler imod sit eget partis og sin egen regerings politik, ikke mindst i udlændinge-, miljø- og landbrugsspørgsmål. Det forlød i 2007, at Eyvind Vesselbo havde lavet en aftale med Ny Alliance om at skifte parti, men han fortrød og blev i Venstre. Eyvind Vesselbo er uddannet magister i kultursociologi og er 64 år gammel.

Nordsjællands Storkreds, 4 mandater

Lars Løkke Rasmussen (G, 56.285)

<img align="left" src="@nyimg=8121@" style="padding-right: 5px;"/>Lars Løkke Rasmussen blev aktiv i Venstres Ungdom i 1980'erne, hvor han var landsformand mellem 1986 og 1989. Samtidig gik han ind i lokalpolitik og blev valgt til både kommunalbestyrelsen i Græsted-Gilleleje Kommune og også amtsrådet i Frederiksborg Amt, hvor han var amtsborgmester mellem 1998 og 2001. I 1994 blev han også valgt til Folketinget, og da Uffe Ellemann-Jensen var gået af som formand for Venstre i 1998 og Fogh Rasmussen blevet ny leder, blev Lars Løkke Rasmussen partiets næstformand. Efter valget i 2001 blev han sat til at bruge sine mange erfaringer fra lokalpolitik i spidsen for det nye store Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der bl.a. fik til opgave at få styr på ventelisterne til sygehusene - og nogle år efter også stå for den store kommunalreform og nedlæggelsen af de gamle amter. I 2007 blev han finansminister - og endelig statsminister i 2009, da Fogh forlod den danske scene til fordel for Bruxelles. Nu skal han vænne sig til igen at være i opposition. Lars Løkke Rasmussen er 47 år gammel.

Sophie Løhde (G, 7.416)

<img align="left" src="@nyimg=8130@" style="padding-right: 5px;"/>Sophie Løhde blev medlem af først Frederiksborg Amtsråd og siden regionsrådet i Region Hovedstaden helt tilbage i 2002, da hun var kun 19 år gammel. Hun brændte dog hurtigt så meget igennem, at det lykkedes hende at slå den tidligere Farum-borgmester Lars Carpens i kampen om folketingsopstillingen i Egedalkredsen i 2007. Ved valget samme år slog hun både daværende finansminister Thor Pedersen og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen - ligesom hun sendte det mangeårige folketingsmedlem Charlotte Antonsen helt ud af Folketinget. Sophie Løhde har læst politisk kommunikation og ledelse og er i dag 28 år gammel.

Claus Hjort Frederiksen (G, 3.865)

<img align="left" src="@nyimg=8147@" style="padding-right: 5px;"/>Claus Hjort Frederiksen har haft en mangeårig baggrund i Venstres landsorganisation, hvor han var partisekretær helt fra 1985. Da Anders Fogh Rasmussen trådte til som formand i 1998, blev Hjort Frederiksen et af de helt afgørende tandhjul i projektet om at dreje Venstre ind mod midten i velfærdspolitikken og etablere et nærmere samarbejde med Dansk Folkeparti. Han var derfor uundværlig for Fogh i regeringsdannelsen 2001, hvor han blev gjort til beskæftigelsesminister, og i 2005 stillede han også op til Folketinget og blev valgt. Efter statsministerskiftet i 2009 er Hjort Frederiksen blevet finansminister, og selv om han egentlig tilhører Foghs skole og bestemt ikke er arkitekten bag Løkkes angreb på efterlønnen, er han en så loyal partisoldat, at han fortsat hører til i magtens centrum i Venstre. Claus Hjort Frederiksen fik med nød og næppe tredjepladsen i Nordsjælland i 2007, og som den minister, der står med det primære ansvar for både nulvækst i kommunerne, genopretningsplanen og besparelser, skal han næppe forvente at forøge sit stemmetal voldsomt ved næste valg. Han er uddannet jurist og har tilbage i 70'erne arbejdet i både Landbrugsministeriet og Venstres folketingsgruppe. Claus Hjort Frederiksen er 64 år gammel.

Hans Andersen (N, 1.333)

<img align="left" src="@nyimg=8104@" style="padding-right: 5px;"/>Hans Andersen har allerede en længere politisk karriere bag sig, både i lokal- og landspolitik. Han sad således både i byrådet i den gamle Slangerup Kommune og i amtsrådet i det gamle Frederiksborg Amt i en række år i 90'erne og har siden 2006 siddet i byrådet i Helsingør Kommune og i regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor han i dag er gruppeformand for Venstre. Derudover lykkedes det ham også at blive valgt til Folketinget ved valget i 2001 og genvalgt i 2005, men ved valget i 2007 trak han det korteste strå i den nye Nordsjællands Storkreds og måtte nøjes med førstesuppleantpladsen. Nu er han imidlertid tilbage. Hans Andersen er uddannet cand.merc.aud. og arbejder i dag som Business Controller. Han er 36 år gammel.

Bornholms Storkreds, 1 mandat

Peter Juel Jensen (G, 4.609)

<img align="left" src="@nyimg=8146@" style="padding-right: 5px;"/>Peter Juel Jensen kom i Folketinget første gang ved valget i 2007. Han er søn af den tidligere borgmester i den gamle Aakirkeby Kommune på Bornholm. Peter Juel Jensen er uddannet lærer og var senest viceskoleinspektør på Bornholm. Han er 45 år gammel.


 

Sjællands Storkreds, 7 mandater

Bertel Haarder (G, 11.303)

<img align="left" src="@nyimg=8094@" style="padding-right: 5px;"/>Bertel Haarder er en af de absolut mest garvede politikere i såvel Venstre som hele Folketinget. Han kom i Folketinget første gang i 1975 og har været minister uafbrudt i alle borgerlige regeringer siden 1982 under tre forskellige statsministre. Langt størsteparten af tiden har han været undervisningsminister - således både fra 1982-1993 og fra 2005-2010, men han fik også til opgave at være Anders Fogh Rasmussens første integrationsminister, der skulle sikre den bebudede stramme udlændingepolitik efter valget i 2001. Efter regeringsrokaden i 2010 har Bertel Haarder været indenrigs- og sundhedsminister. Bertel Haarder er kendt som en yderst driftsikker minister, der dog hæmmes af undertiden voldsomme humørsvingninger - som f.eks. kom til tydeligt udtryk, da han eksploderede i raseri over for en DR-journalist for rullende kameraer. Bertel Haarder har rødder i højskolebevægelsen og har bl.a. undervist på Askov Højskole, men er i øvrigt kandidat i statskundskab. Han er 67 år gammel.

Jacob Jensen (G, 9.842)

<img align="left" src="@nyimg=8110@" style="padding-right: 5px;"/>Jacob Jensen har siddet i Folketinget siden 2005, hvor han i flere år var Venstres erhvervsordfører. Sidste år rykkede han en tak op og blev finansordfører i stedet for Tina Nedergaard, der skulle være minister. Der har kun for alvor været blæst om ham i forbindelse med én sag - nemlig hans arbejde for A.P.Møller. Jacob Jensen har således arbejdet i den store danske virksomhed siden 1998, men fortsatte temmelig utraditionelt med en deltidsansættelse efter sit valg til Folketinget. Det fik politiske modstandere og interesseorganisationer til at anklage ham for at favorisere A.P.Møller-koncernens mærkesager politisk, når han som erhvervsordfører ønskede lukkeloven afskaffet - det ville nemlig være til stor fordel for butikker som f.eks. Bilka og Føtex, der er ejet af Dansk Supermarked, som igen hører under A.P.Møller. Jacob Jensen er uddannet cand.merc.jur. og er 38 år gammel.

Karsten Nonbo (G, 7.587)

<img align="left" src="@nyimg=8116@" style="padding-right: 5px;"/>Karsten Nonbo har siddet i Folketinget siden valget i 1998, men har også en lokalpolitisk karriere bag sig. I alle årene fra 1990 til 2007 sad han således i kommunalbestyrelsen i den gamle Fladså Kommune på Sydsjælland, og siden kommunalreformen har han haft plads i Næstved Byråd. I Folketinget er han i dag forsvarsordfører, men forbindes af mange nok egentlig mest med trafikpolitik. Det skyldes, at han fra 2002 var formand for Færdselssikkerhedskommissionen og således mest har fået medieeksponering på dette område. Han er uddannet ved politiet og har arbejdet ved Statens Politiskole siden 1978. Karsten Nonbo er 59 år gammel.

Henrik Høegh (G, 8.661)

<img align="left" src="@nyimg=8108@" style="padding-right: 5px;"/>Henrik Høegh kom i Folketinget i 2007 efter i mange år at have været et stort navn i landbrugets interesseorganisation Dansk Landbrug, hvor han siden 1998 havde været viceformand. På forhånd var det blevet annonceret, at han ikke ville få noget med regeringens fødevare- og landbrugspolitik at gøre, fordi han selv havde så tætte forbindelser til landbrugsorganisationerne - men ikke desto mindre blev han ved regeringsrokaden i 2010 gjort til ny fødevareminister i stedet for Eva Kjer Hansen. Det skete formentlig for at gyde olie på de oprørte vande i landbruget og blandt de mest traditionelle Venstre-vælgere, der ikke brød sig om regeringens tanker om Grøn Vækst og flere restriktioner på landbruget. Henrik Høegh er uddannet på landbrugsskole og driver en stor gård på Lolland. Han er 59 år gammel.

Louise Schack Elholm (G, 5.379)

<img align="left" src="@nyimg=8122@" style="padding-right: 5px;"/>Louise Schack Elholm blev valgt til Folketinget første gang ved valget i 2007 på det ottende og alleryderste Venstre-mandat i Sjælland - og måske var den udslagsgivende faktor, at hun i valgkampen var højgravid og fik en del lokal medieeksponering på det uheldige sammenfald af omstændigheder. Denne gang havde hun imidlertid fire års erfaring med fra Folketinget og har fået et langt bedre resultat. Louise Schack Elholm har i sin tid i Folketinget fungeret som Venstres boligordfører. Hun er uddannet cand.polit og har tidligere arbejdet som analytiker i PensionDanmark. Hun er for øvrigt gift med folketingsmedlemmet Torsten Schack Pedersen og er 34 år gammel.

Birthe Rønn Hornbech (G, 4.372)

<img align="left" src="@nyimg=8096@" style="padding-right: 5px;"/>Birthe Rønn Hornbech er et af de mest garvede folketingsmedlemmer i Venstre, som hun har repræsenteret siden 1990. Hun var i mange år kendt som en fri politisk fugl, der gjorde en dyd ud af særstandpunkter og ikke stod tilbage for at kritisere sine egne partifæller eller sin egen regerings politik. Det kom f.eks. til udtryk, da hun nægtede at stemme for den såkaldte Tvind-lov, som fjernede statsstøtten til de omdiskuterede Tvindskoler, fordi hun mente, loven var grundlovsstridig. Det fik hun senere Højesterets ord for, at hun havde ret i, og hendes klassisk-parlamentariske profil og det politiske mod gjorde hende efterhånden til lidt af en mediedarling. I 2007 lod hun sig trods mange overvejelser udnævne til integrationsminister - et område, hvor hun i øvrigt også ofte havde kritiseret regeringens og Dansk Folkepartis politik. Den vanskelige post sled imidlertid efterhånden hendes image som den frie kritiker, og hun måtte tidligere i år trække sig fra posten efter sagen om fejlbehandling af statsborgerskabsansøgninger fra statsløse palæstinensere. Birthe Rønn Hornbech er uddannet jurist og var i mange år vicepolitimester. Hun er 67 år gammel. 

Flemming Damgaard Larsen (G, 4.174)

<img align="left" src="@nyimg=8150@" style="padding-right: 5px;"/>Flemming Damgaard Larsen har en årtier lang politisk karriere bag sig, der dog mest er foregået i Venstres organisation og i lokalpolitik på Sjælland. Han kom således helt tilbage i 1974 i kommunalbestyrelsen i den gamle Bramsnæs Kommune, hvor han i flere perioder var viceborgmester, og efter kommunalreformen i 2006 har han siddet i kommunalbestyrelsen i den nye Lejre Kommune. Han forsøgte sig i flere omgange med en opstilling til Folketinget, men kom først ind ved valget i 2001, og det er siden lykkedes ham at blive genvalgt i både 2005 og 2007. Denne gang kan det dog blive vanskeligere for ham. Flemming Damgaard Larsen er i dag Venstres forbrugerordfører, men har i øvrigt i sine år i Folketinget også haft stor indflydelse på udformningen af den valgkredsreform, som første gang blev afprøvet ved et folketingsvalg i 2007. Han er uddannet jurist og har i mange år virket som advokat. Flemming Damgaard Larsen er 60 år gammel.

Fyns Storkreds, 4 mandater

Lars Christian Lilleholt (G, 10.770)

<img align="left" src="@nyimg=8120@" style="padding-right: 5px;"/>Lars Christian Lilleholt har været aktiv i først Venstres Ungdom og siden Venstre i mange år. I 1994 blev han medlem af Odense Byråd, og i 2001 lykkedes det ham at komme i Folketinget. Her har han i forlængelse af sin erhvervsmæssige erfaring fra bl.a. fjernvarmebranchen været energipolitisk ordfører. Han er oprindelig uddannet journalist og har arbejdet på Vejle Amts Folkeblad og som informationschef hos Danske Fjernvarmeværkers Forening. Lars Christian Lilleholt er 46 år gammel.

Jakob Ellemann-Jensen (N, 7.786)

<img align="left" src="@nyimg=8111@" style="padding-right: 5px;"/>Jakob Ellemann-Jensen har end ikke været folketingskandidat i et år, men har allerede tiltrukket sig stor opmærksomhed, fordi han er søn af den tidligere Venstre-leder og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og bror til nuværende miljøminister Karen Ellemann. Jakob Ellemann-Jensen har ikke været decideret aktiv i politik før, men er uddannet erhvervsjurist og har arbejdet for bl.a. IBM og i dag høreapparatsfabrikanten GN Store Nord. Det er dog kommet frem, at han var en af dem, der meldte sig ind i Ny Alliance i 2007, og det har fået mange til at antage, at hans holdninger i f.eks. udlændingespørgsmålet nok ikke ligger langt fra hans fars. Jakob Ellemann-Jensen er 38 år gammel.

Erling Bonnesen (G, 7.819)

<img align="left" src="@nyimg=8145@" style="padding-right: 5px;"/>Erling Bonnesen har ikke haft en lang parlamentarisk karriere bag sig. Han stille første gang op til Folketinget ved valget i 2001 og blev førstesuppleant, og da daværende fødevareminister Mariann Fischer Boel i 2004 blev gjort til EU-kommissær, rykkede han ind i Folketinget. Det lykkedes ham at blive genvalgt med stigende succes i både 2005 og 2007 - på trods af, at han fører en ret anonym tilværelse på Christiansborg. Han var tidligere Venstres kommunalordfører, men blev efter regeringsrokaden i 2010 gjort til ny fødevareordfører. Erling Bonnesen var inden kommunalreformen borgmester i Broby Kommune. Han er uddannet økonomikonsulent og har siden 1990 arbejdet som revisor. Erling Bonnesen er 56 år gammel.

Jane Heitmann (N, 4.196) 

<img align="left" src="@nyimg=8139@" style="padding-right: 5px;"/>Jane Heitmann har siddet i byrådet i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune siden 2005. Jane Heitmann er oprindelig uddannet klinikassistent, men har siden taget uddannelse som cand.mag. Hun er 43 år gammel.


 

Sydjyllands Storkreds, 7 mandater

Ellen Trane Nørby (G, 18.030)

<img align="left" src="@nyimg=8098@" style="padding-right: 5px;"/>Ellen Trane Nørby har siddet i Folketinget siden valget i 2005, hvor hun først var Venstres medieordfører. Trods mange spekulationer er hun dog aldrig blevet minister, men hun blev til gengæld ny politisk ordfører for Venstre, da Peter Christensen blev minister tidligere på året. Ellen Trane Nørby har ved siden af sit politiske arbejde været aktiv i Den Danske Europabevægelse, hvor hun har været næstformand, ligesom hun har bidraget til flere forskellige bøger. Ellen Trane Nørby er uddannet cand.mag. i kunsthistorie og er 31 år gammel.

Eva Kjer Hansen (G, 10.872)

<img align="left" src="@nyimg=8100@" style="padding-right: 5px;"/>Eva Kjer Hansen kom i Folketinget første gang helt tilbage i 1990 og gjorde ivrigt tilskyndet af daværende leder Uffe Ellemann-Jensen hurtigt karriere i partiet, hvor hun bl.a. i 1994 blev valgt til Europa-Parlamentet. Mange forventede, at hun med tiden ville nå partiets absolutte top. Hendes klare liberale profil passede imidlertid ikke til Venstres nye formand, Anders Fogh Rasmussen, der mildt sagt heller ikke var tilfreds med, at hun stillede op som kandidat til næstformandsposten i partiet i 1998 mod Foghs kandidat, Lars Løkke Rasmussen. Eva Kjer Hansen fik da også først en ministerpost som socialminister i 2004, men røg hurtigt i unåde, efter at hun havde erklæret - og fastholdt - at ulighed i samfundet ikke nødvendigvis var dårligt, men kunne skabe "dynamik". I 2007 blev hun fødevareminister, og i 2010 røg hun helt ud af regeringen. Siden har hun været formand for Udenrigspolitisk Nævn. Eva Kjer Hansen har læst økonomi ved Københavns Universitet og har desuden den journalistiske tillægsuddannelse. Hun er 47 år gammel.

Peter Christensen (G, 12.990)

<img align="left" src="@nyimg=8129@" style="padding-right: 5px;"/>Peter Christensen er blevet valgt til Folketinget ved alle valg siden 2001, hvor han kom ind første gang. Ved valget i 2007 blev han imidlertid voldsomt klemt i den store Sydjyllands Storkreds og kom kun ind på det allersidste Venstre-mandat, selv om han fik godt 7.000 stemmer. Siden er han blevet først politisk ordfører og siden skatteminister, og det vil hjælpe ham til en højere placering. Peter Christensen hører til i kredsen af unge, liberale løver og var en af medunderskriverne af Søren Pinds "10 liberale teser". Han måtte dog ikke desto mindre som både skatteordfører og finansordfører forsvare Fogh-regeringernes økonomiske politik. Peter Christensen har tidligere været formand for VU, er uddannet elektriker og er 36 år gammel.

Hans Chr. Schmidt (G, 12.192)

<img align="left" src="@nyimg=8106@" style="padding-right: 5px;"/>Hans Christian Schmidt har siddet i Folketinget helt siden 1994, men blev først for alvor kendt i den bredere befolkning i 2001, hvor han blev gjort til Fogh-regeringens første miljøminister. Han fik ansvaret for det af regeringen lovede opgør med den tidligere minister Svend Aukens "miljø-imperium", og blev af samme grund upopulær i vide kredse. Da Fogh skiftede miljøstrategi og satte Connie Hedegaard ind som miljøminister i 2004, røg Hans Christian Schmidt over i Fødevareministeriet - og kort inden valget i 2007 blev han sendt helt ud af regeringen og gjort til gruppeformand i stedet. Ved regeringsrokaden i 2010 fik han et bemærkelsesværdigt comeback som transportminister. Hans Christian Schmidt er uddannet lærer og har i mange år også været aktiv i lokalpolitik i den gamle Vojens Kommune. Han er 58 år gammel.

Ulla Tørnæs (G, 9.125)

<img align="left" src="@nyimg=8137@" style="padding-right: 5px;"/>Ulla Tørnæs har siddet i Folketinget siden valget i 1994 og blev i sine første år i landspolitik betragtet som meget lovende. Hun fik således den vigtige post som politisk ordfører i 1998, hvor Venstre sadlede politisk om og gjorde klar til det sidste angreb på Nyrup-regeringerne, og efter valget i 2001 blev hun belønnet for indsatsen med posten som undervisningsminister. Hun levede imidlertid ikke helt op til de store forventninger, der var til hende, og havde svært ved at brænde rigtigt igennem. I 2005 blev hun i stedet gjort til udviklingsminister, og ved rokaden i 2010 røg hun helt ud af regeringen og er i dag Venstres arbejdsmarkedsordfører. Ulla Tørnæs har et uafsluttet universitetsstudium bag sig og arbejdede i Venstres folketingsgruppes sekretariat, inden hun kom i Folketinget. Hun er 49 år gammel.

Hans Christian Thoning (G, 8.927)

<img align="left" src="@nyimg=8105@" style="padding-right: 5px;"/>Hans Christian Thoning er forholdsvis ny i Folketinget, som han første gang stillede op og blev valgt til ved valget i 2007, hvor han så blev formand for Forsvarsudvalget. Han var borgmester i den gamle Blåvandshuk Kommune fra 2002 til 2006. Hans Christian Thoning har arbejdet som både møbelsnedker, salgschef og tømrermester og er 59 år gammel.

Anni Matthiesen (N, 7.017)

<img align="left" src="@nyimg=8148@" style="padding-right: 5px;"/>Anni Matthiesen stiller op til Folketinget for anden gang. I 2007 havde alle forventet, at hun ville blive valgt i den for Venstre traditionelt meget sikre Vejen-kreds (den gamle Rødding-kreds) - men til stor overraskelse fik hun kun en plads som nummer ni og dermed som førstesuppleant. Anni Matthiesen har i flere år været aktiv i Venstres organisation i sit eget lokalområde og har tidligere i en periode også arbejdet for det tidligere Venstre-folketingsmedlem Kurt Kirkegaard på Christiansborg. Hun arbejder til daglig som sekretær og er 47 år gammel.

Østjyllands Storkreds, 7 mandater

Lykke Friis (N, 30.910)

<img align="left" src="@nyimg=8123@" style="padding-right: 5px;"/>Lykke Friis blev oprindelig slet ikke kendt som politiker, men som en af de få forskere, der både havde indsigt i EU-forhold og samtidig kunne formidle dem på en nogenlunde forståelig måde. De egenskaber gjorde hende både til forskningschef i Dansk Udenrigspolitisk Institut, europachef i Dansk Industri og prorektor ved Københavns Universitet. I 2009 blev talrige rygter bekræftet, da hun sprang ud som borgerlig og blev ny klimaminister efter Connie Hedegaard, der var blevet udpeget til ny EU-kommissær. Lykke Friis er uddannet i statskundskab og er 41 år gammel.

Michael Aastrup Jensen (G, 10.280)

<img align="left" src="@nyimg=8127@" style="padding-right: 5px;"/>Michael Aastrup Jensen har siddet i Folketinget siden valget i 2005, men har indtil videre i virkeligheden begået mest i lokalpolitik: Det lykkedes ham således ved kommunalvalget i 2001 at blive landets yngste borgmester nogensinde med sine kun 25 år - samtidig med at han fravristede Socialdemokraterne styret i Randers efter årtiers socialdemokratisk styre. En kort periode efter valget i 2005 bestred han både borgmesterposten og folketingsjobbet, men han genopstillede ikke til byrådet ved valget i 2006. I Folketinget har han været EU-ordfører og siden 2010 udenrigsordfører. Michael Aastrup Jensen er uddannet akademiøkonom og har arbejdet som salgs- og marketingkoordinator, før han for alvor gik ind i politik. Han er 35 år gammel.

Troels Lund Poulsen (G, 10.038)

<img align="left" src="@nyimg=8136@" style="padding-right: 5px;"/>Troels Lund Poulsen har solide rødder i Venstres Ungdom, som han var formand for i årene 1997-1999, og ved det exceptionelt gode Venstre-valg i 2001 lykkedes det ham at komme i Folketinget. Han havde i sine yngre dage vidtgående tanker om afskaffelse af efterlønnen og en grundig sanering af skattesystemet, men rettede i Folketinget hurtigt ind efter partilinjen. Han blev belønnet først med posten som udenrigsordfører, og i 2006 blev han politisk ordfører efter den afgåede Jens Rohde. Efter valget i 2007 blev han udnævnt til miljøminister - en ikke særlig behagelig post for en Venstre-mand, der blev presset af både vrede miljøorganisationer og vrede landmænd. Ved regeringsrokaden i 2011 blev han skatteminister og i 2011 undervisningsminister. Troels Lund Poulsen har arbejdet som politisk sekretær på Christiansborg og som pressekoordinator for Ørestadsselskabet, inden han kom i Folketinget. Han er 35 år gammel.

Karen Jespersen (G, 4.893)

<img align="left" src="@nyimg=8114@" style="padding-right: 5px;"/>Karen Jespersen har en lang og turbulent politisk karriere bag sig, lige fra hun som helt ung tilhørt den yderste venstrefløj og var redaktør af venstrefløjsorganet "Politisk revy". Hun blev siden journalist, men gik aktivt ind i politik som socialdemokrat i 1990, hvor hun blev valgt til Folketinget første gang. Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen udnævnte hende i 1993 til en særdeles populær socialminister, men hendes fokusområde ændrede sig med årene hen i retning af en mere og mere kritisk holdning til indvandringsspørgsmålet. I 2000 fik hun ansvaret for området som indenrigsminister, men hun havde efterhånden bevæget sig så langt væk fra Socialdemokratiet, at hun trådte helt ud af Folketinget i 2004. I 2007 sprang hun ud som Venstre-kvinde og blev af Fogh Rasmussen senere på året udnævnt til sin gamle post som socialminister, der senere blev døbt velfærdsminister. Der var store forventninger til, at Karen Jespersen ville være et trumfkort for den borgerlige regering, men hun druknede i sit nye, tunge ministerium, og hun trådte efter eget ønske ud af regeringen umiddelbart efter statsministerskiftet i 2009. Siden har der været forbløffende stille fra hende, selv om hun fortsat mest beskæftiger sig med indvandringsspørgsmålet - senest i bogen "Islams magt", som hun har skrevet sammen med sin mand Ralf Pittelkow. Karen Jespersen er oprindelig cand.mag. i historie og arkæologi og er i dag 64 år gammel.

Kim Andersen (G, 5.590)

<img align="left" src="@nyimg=8117@" style="padding-right: 5px;"/>Kim Andersen har siddet i Folketinget siden 1998, hvor han blev valgt efter at have siddet i både Skanderborg Byråd og Århus Amtsråd i flere år. I Folketinget har han haft forholdsvis synlige ordførerskaber som både energi- og skatteordførerposten - og i 2007 blev han retsordfører. Han beholdt posten også efter statsministerskiftet i 2009, selv om Venstres ledelse egentlig helst ville have haft Søren Pind ind på posten - men Lars Løkke Rasmussen var på daværende tidspunkt for svag til at trumfe sin vilje igennem, og gruppen ønskede, at Kim Andersen fortsatte. Kim Andersen er 53 år gammel.

Anne Mette Winther Christiansen (G, 4.757)

<img align="left" src="@nyimg=8092@" style="padding-right: 5px;"/>Anne Mette Winther Christiansen er nyere på tinge - hun kom i Folketinget første gang i 2005, og hun blev genvalgt med et pænt personligt stemmetal i 2007, hvor hun netop fik det femte mandat. Siden er hun oven i købet blevet næstformand i Venstres folketingsgruppe ved siden af uddannelsesordførerskabet. Anne Mette Winther Christiansen er uddannet lærer og har senest været afdelingsleder på en skole i Grenaa. Hun er 45 år gammel.

Fatma Øktem (N, 3.130)

<img align="left" src="@nyimg=8101@" style="padding-right: 5px;"/>Fatma Øktem stillede op til Folketinget første gang i 2007 - men dengang i Fyns Storkreds, hvor hun dog kun fik knap 2.000 personlige stemmer og en plads som tredjesuppleant.  Fatma Øktem stillede op ved regionsrådvalget i 2009, fik et pænt stemmetal og sidder i dag i regionsrådet i Region Midtjylland. Hun er født i Danmark, men er af tyrkisk afstamning og er 38 år gammel.

Vestjyllands Storkreds, 6 mandater

Kristian Jensen (G, 17.362)

<img align="left" src="@nyimg=8118@" style="padding-right: 5px;"/>Kristian Jensen har været aktiv i Venstre helt siden begyndelsen af 1990'erne, hvor han arbejdede i Venstres Ungdom og var landsformand fra 1995 til 1997. Året efter blev han valgt til Folketinget. Her blev hans karriere hjulpet på vej af hans gode forhold til fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen, som sagdes at kunne se ikke så lidt af sig selv i den unge Venstremand. Efter regeringsskiftet i 2001 blev Kristian Jensen finanspolitisk ordfører og i 2004 som kun 33-årig skatteminister. Da Lars Løkke Rasmussen overtog stafetten efter Fogh i 2009, blev Kristian Jensen ny næstformand i Venstre. Kristian Jensen måtte træde ud af regeringen i 2010 og fik i stedet posten som gruppeformand. Kristian Jensen er uddannet bankassistent og arbejdede i fem år i 1990'erne i Unibank i Brande. Han er 40 år gammel.

Inger Støjberg (G, 16.492)

<img align="left" src="@nyimg=8109@" style="padding-right: 5px;"/>Inger Støjberg var en af de mange nye kandidater, der blev valgt til Folketinget i 2001, men gjorde sig hurtigt bemærket som en af de mere markante unge venstrefolk med skarpe politiske kanter. Hun blev fødevareordfører efter valget i 2005, i 2007 fik hun den højprofilerede post som politisk ordfører, og i 2009 var hun en af de første, Lars Løkke Rasmussen udnævnte til sin regering som beskæftigelsesminister. Inger Støjberg har en handelseksamen i bagagen, men er også uddannet journalist fra KommunikationsAkademiet. Hun har arbejdet som både redaktør af Viborg Bladet og som freelancejournalist og har i den mere kuriøse afdeling udgivet portrætbogen "Toner i livet" om det særprægede musikerpar Sussi og Leo. Inger Støjberg er 38 år gammel.

Kristian Pihl Lorentzen (G, 9.488)

<img align="left" src="@nyimg=8119@" style="padding-right: 5px;"/>Kristian Pihl Lorentzen har en baggrund i lokalpolitik, hvor han første gang blev medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup i 1993. I 2001 stillede han første gang op til Folketinget, hvor han blev førstesuppleant, og i 2005 lykkedes det ham at vinde sit eget mandat. Her har han været en engageret trafikordfører, der både kæmper for en ny Kattegat-bro og en motorvej til Herning, og som for nylig i bogen "Hvor der er en vilje, er der en vej" slog til lyd for sine egne personlige trafikvisioner uden om regeringens officielle politik. Kristian Pihl Lorentzen er udannet officer og har rang af major. Han er 50 år gammel.

Mads Rørvig (G, 8.283)

<img align="left" src="@nyimg=8124@" style="padding-right: 5px;"/>Mads Rørvig ved valget i 2007 blev han førstesuppleant, og han kom permanent i Folketinget i 2010, da daværende forsvarsminister Søren Gade trak sig helt ud af politik. Få uger efter blev han kastet ud i et højaktuelt politisk område, da han efter regeringsrokaden sidst i februar blev gjort til skatteordfører og skulle forsvare regeringens noget slingrende skattepolitik. Mads Rørvig kan få særlig gavn af, at vælgerne i Silkeborg i langt overvejende grad stiller på deres lokale kandidat. Mads Rørvig har netop afsluttet sin uddannelse som cand.merc. og er 26 år gammel.

Esben Lunde Larsen (N, 10.183)

<img align="left" src="@nyimg=8099@" style="padding-right: 5px;"/>Esben Lunde Larsen har været aktiv i Venstre-politik i mere end femten år, og stillede op ved folketingsvalget i Ringkøbing-kredsen, hvor Jens Kirk blev valgt sidste gang. Han har siden 2005 siddet i byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor det ved sidste kommunalvalg lykkedes ham at blive viceborgmester. Esben Lunde Larsen har en akademisk baggrund og er i øjeblikket i gang med en ph.d. om Grundvigs frihedssyn. Han er 33 år gammel.

Thomas Nolsøe Danielsen (N, 5.873)

<img align="left" src="@nyimg=8132@" style="padding-right: 5px;"/>Thomas Nolsøe Danielsen kom i Holstebro Byråd allerede ved kommunalvalget i 2005 og blev genvalgt i 2009 med et pænt stemmetal og er i dag formand for byrådets kulturudvalg. I 2010 overtog han Struer-kredsen. Thomas Nolsøe Danielsen er bankuddannet og arbejder i dag som privatkunderådgiver i Holstebro. Han er 28 år gammel.

Nordjyllands Storkreds, 5 mandater

Karsten Lauritzen (G, 14.346)

<img align="left" src="@nyimg=8115@" style="padding-right: 5px;"/>Karsten Lauritzen er endnu en af de tidligere VU-formænd, der nu slår sine folder i Folketinget. Han var således leder af ungdomsorganisationen mellem 2005 og 2007, og efter kun et års opstilling i det nordjyske blev han valgt i 2007. Karsten Lauritzen har i de sidste år siddet på den ofte stormomsuste plads som integrationsordfører. Han har læst på Aalborg Universitet og er 27 år gammel.

Tina Nedergaard (G, 7.992)

<img align="left" src="@nyimg=8133@" style="padding-right: 5px;"/>Tina Nedergaard har siddet i Folketinget siden valget i 2001 og har i de sidste knap 10 år langsomt arbejdet sig op gennem overførerskaberne. Hun begyndte som it-ordfører, blev i 2005 uddannelsesordfører, i 2007 fødevareordfører, i 2009 finansordfører og endelig ved rokaden i 2010 undervisningsminister. Tina Nedergaard var en ret driftsikker ordfører, men kom ud i store stormvejr som minister - og hun trådte da frivilligt tilbage som minister tidligere i år. Tina Nedergaard er uddannet cand.scient.pol. og har arbejdet som konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, inden hun kom i Folketinget. Hun er 42 år gammel.

Torsten Schack Pedersen (G, 10.065)

<img align="left" src="@nyimg=8134@" style="padding-right: 5px;"/>Torsten Schack Pedersen har en fortid i Venstres Ungdom, som han var landsformand for i årene 2001-2003, hvorpå han stillede op til valget første gang i 2005 og blev valgt. Torsten Schack Pedersen er cand.polit. og er 35 år gammel.

 

Preben Bang Henriksen (N, 5.641)

<img align="left" src="@nyimg=8142@" style="padding-right: 5px;"/>Preben Bang Henriksen blev valgt i Aalborg Nord efter at være stillet op for allerførste gang. Han er uddannet jurist og driver i dag sit eget advokatfirma. Han sidder derudover i en række bestyrelser og har skrevet flere bøger om jura. Preben Bang Henriksen er 57 år gammel.

 

Birgitte Josefsen (G, 5.913)

<img align="left" src="@nyimg=8095@" style="padding-right: 5px;"/>Birgitte Josefsen kom i Folketinget ved valget i 2005 og det lykkedes hende også at få en kneben andenplads ved valget i 2007, dog kun ved hjælp af særligt mange listestemmer i Nordjylland. Hun er i dag sundhedsordfører. Hun er uddannet sygeplejerske og er 59 år gammel.


I alt 47 mandater, 11 nyvalgte. Der er 36,17 pct. kvinder i den nye gruppe, og gennemsnitsalderen er 45,45 år.

De røg ud:
Marion Pedersen
Troels Christensen
Flemming Møller
Helge Sander
Per Bisgaard

De genopstillede ikke:
Thor Pedersen
Britta Schall Holberg
Preben Rudiengaard
Jens Vibjerg
Jens Kirk

Omtalte personer

Claus Hjort Frederiksen

MF (V), fhv. minister og partisekretær
cand.jur. (Københavns Uni. 1972)

Karen Jespersen

Redaktør, Den Korte Avis, fhv. minister (S og V), fhv. MF (S og V)
cand.mag. i historie og arkæologi (Københavns Uni. 1977)

Helge Sander

Fhv. minister (V) & MF, fhv. borgmester, Herning Kommune
journalist (Herning Folkeblad 1971)
Se alle personer

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser