Der kan ikke placeres et tjenstligt ansvar i Britta-sagen

SVINDELSAG: Der er svindlet for flere penge og over længere tid, end man hidtil har vidst, viser ny rapport om svindel i Socialstyrelsen. Men Kammeradvokaten kan ikke placere et tjenstligt ansvar. Hele tilskudssystemet skal laves om, melder Mai Mercado.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

Den samme person, som havde adgang til at rette i stamdata, havde også adgang til pengekassen i Socialstyrelsen.

Det er hovedforklaringen på, at den tidligere medarbejder i styrelsen Britta Nielsen kunne gennemføre formodet svindel for over 120 millioner kroner. Penge, som skulle være gået til socialt udsatte, fordi de var en del af de såkaldte satspuljemidler.

Det er en af hovedkonklusionerne i den revisionsrapport om svindel i Socialstyrelsen, som børne- og socialminister Mai Mercado (K) præsenterede fredag. Rapporten skulle afdække, hvordan svindlen er foregået.

I rapporten peger revisionsvirksomheden PWC på i alt 13 ”nedarvede kontrolsvagheder” i systemet, der har gjort det muligt at gennemføre svindlen.

Sagen kan potentielt gå 42 år tilbage i tid. 

Jens Strunge Bonde, departementschef

Minister: "Det sidste punktum er ikke sat"
I en anden rapport har Kammeradvokaten set på, hvem der har det juridiske ansvar for, at det kunne ske. Og han konkluderer, at der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar i sagen. Det skyldes blandt andet, at der ”mangler faktuelle oplysninger”.

Ved pressemødet afviste Mercado derfor også at foretage fyringer som direkte konsekvens af sagen. Men hun holdt alligevel en dør åben for, at sagen kan få personalemæssige konsekvenser på længere sigt.

Det er pinligt, og det skal være slut.

Mai Mercado (K), børne- og socialminister

”Jeg tager til efterretning, at Kammeradvokaten siger, der ikke juridisk kan placeres et tjenstligt ansvar,” sagde ministeren.

Artiklen fortsætter under figuren

Ministeren sætter nu gang i en total omlægning af systemet for, hvordan man i departementet og Socialstyrelsen håndterer udbetaling af de midler, som kommuner, regioner og organisationer hvert år får i støtte til sociale projekter.

”Det vigtigste for mig er, at der bliver ryddet op. Socialstyrelsen vil være i forandring i den kommende tid, og det kan kalde på nye kompetencer,” sagde Mai Mercado.

”Det sidste punktum er ikke sat i den her sag,” understregede hun.

Det vil derfor i praksis være op til departementschef Jens Strunge Bonde og ledelsen i Socialstyrelsen, om der skal rykkes rundt på chefer og medarbejdere, og om nogen skal skiftes ud.

Kammeradvokaten har gennemført sin undersøgelse ved blandt andet at høre 14 forhenværende departementschefer og medarbejdere – primært ledende – som har haft med tilskudsadministrationen at gøre. Men det har været frivilligt for dem, om de ville svare på spørgsmålene.

Det fremgår af rapporten, at 4 af de 14 medarbejdere har valgt kun at svare på dele af Kammeradvokatens spørgsmål.

Kan have svindlet gennem 42 år
Der kom også andre nyheder frem med de to rapporter. Blandt andet står det nu klart, at Britta Nielsen tilsyneladende ikke kun har trukket penge ud til sig selv siden 2002, men helt tilbage fra 1993.

Og beløbet er nu opgjort til 120,6 millioner kroner, hvor ministeriet tidligere har anslået det til 111 millioner kroner på baggrund af sin egen undersøgelse.

Jens Strunge Bonde fortalte, at man ikke kan udelukke, at Britta Nielsen kan have svindlet i alle de år, hun har været ansat.

”Det skyldes, at det er svært at undersøge den lange periode på 42 år, hvor Britta Nielsen har været ansat. Sagen kan potentielt gå 42 år tilbage i tid svarende til sigtedes ansættelsesforhold,” sagde han.

Mai Mercado gentog ved pressemødet, hvor stort indtryk sagen har gjort på hende.

”Jeg er simpelthen så forarget,” sagde ministeren.

”Der har været for lidt opsyn med vores allesammens skattekroner.”

”Det er pinligt, og det skal være slut,” lød det fra Mercado, som varslede et ”langt tættere tilsyn med tilskudsområdet” fremover.

Det skal blandt andet ske ved at oprette en ny, særlig tilsynsenhed, som skal holde øje med fordelingen af de sociale tilskud i fremtiden. Den nye enhed får base i Børne- og Socialministeriet og vil bestå af et endnu ukendt antal medarbejdere, oplyser ministeriet.

Læs også

Dokumentation

Her er de 13 svagheder i systemet, som gjorde svindlen mulig

 • Manglende funktionsadskillelse mellem personer med adgang til at rette i stamdata og personer med adgang til at foretage udbetalinger
 • Manglende funktionsadskillelse mellem personer med adgang til at foretage udbetalinger og personer, som udfører regnskabskontrol
 • Manglende gennemgang af ændringer af stamdata
 • Ledelsesgodkendelse ved tilskudsoprettelse
 • Periodisk gennemgang af brugeradgang i it-systemerne
 • Mulighed for at fravælge rykker for afsluttende regnskab
 • Verificering af stamdata
 • Mangelfuld behandling af tilbagebetalinger af ubrugte tilskudsmidler
 • Ingen gennemgang af tilskud, hvor samme medarbejder giver tilsagn om tilskud og udbetaler
 • Forøget budgetramme i forbindelse med tilbagebetalinger i det tilskudsadministrative system, TAS
 • Manglende godkendelse af udbetalinger uden om TAS
 • Ingen systemmæssig kontrol af dokumentation i TAS
 • Design af udbetalingsfil til økonomifunktionen.

Kilde: Rapporten "Ekstern undersøgelse af tilskudsadministrationen 1977-2018"


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Strunge Bonde

Departementschef, Social- og Ældreministeriet
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1994)

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

0:000:00