s-sf2
Læs her, hvad S og SF's udspil på skatteområdet kommer til at betyde på arbejdsmarkedet (Foto: Kristian Aaskov Nielsen / Altinget.dk)

Det vil S-SF på arbejdsmarkedet

31. august 2009 kl. 11:10
UDSPIL: Socialdemokraterne og SF lancerede fredag deres fælles skatteudspil. Se her, hvilken indvirkning det kan få på arbejdsmarkedspolitikken.
| Flere
Socialdemokraterne og SF lancerede fredag på Christiansborg deres fælles skatteudspil under navnet "Fair Forandring". Et valg af andre værdier - frem mod næste valg - og dermed er grundstenen lagt for fremtidens skattepolitik, hvis Socialdemokraterne og SF kommer til magten. Skatteudspillet bliver skrevet ind i regeringsgrundlaget, som Helle Thorning-Schmidt gentog flere gange under fremlæggelsen.

Her følger et overblik over de elementer, der vil påvirke arbejdsmarkedspolitikken:

S-SF vil ikke give tilskud til sundhedsforsikringer. Op imod en million danskere har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og gøres disse skattepligtige øges provenuet med cirka 700 millioner kroner. De, der fortsat vælger at forsikre sig, skal betale den fulde forsikringspræmie.

Der indføres en arbejdsskadeafgift som en årlig afgift, der opkræves fra forsikringsselskaber, Arbejdmarkedets Erhvervssygdomssikring og selvforsikrede offentlige myndigheder og virksomheder i forhold til deres andele af godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Afgiften fastsættes, så den giver et samlet merprovenu på 500 millioner kroner til staten.

Skatten skal sænkes for almindelige lønmodtagere med op til 2000 kroner om året. Overførselsindkomstsatserne hæves med 2000 kroner om året før skat.

Beskæftigelsesfradraget øges med 6000 kroner om året og to procentpoint - svarende til en årlig skattelettelse på op til cirka 2000 kroner for almindelige lønmodtagere. S og SF vurderer i deres skatteudspil, at det herefter bedre vil kunne betale sig at arbejde, hvilket påvirker arbejdsudbuddet positivt.

Selskabsskatten reformeres, så den i højere grad betales af de store og multinationale selskaber. S og SF vil annullere regeringens kompensation af erhvervslivet ved de seneste to ændringer af selskabsskatten. Samtidig ønsker S og SF en omlægning af selskabsskatten, der øger virksomhedernes tilskyndelse til at fremme klimavenlige investeringer

 
Altinget | Arbejdsmarked
 
Altinget | Skat

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK