DPU-leder: Tommy Ahlers' nye karakter 12+ er bestået

DEBAT: Der er brug for at anerkende originalitet og den ekstraordinære præstation, også selv om det ikke tæller formelt i karaktergennemsnittet. Den nye karakter 12+ er ikke løsningen på alle problemer, men ideen er bestået, skriver DPU-leder Claus Holm.

Af Claus Holm
Leder af DPU, Aarhus Universitet

Et par år før 7-trinskarakterskalaen blev indført, hørte jeg historien om musikeren Tobias Triers afgangseksamen i musik fra Aurehøj Gymnasium.

Historien handler om besværet med at honorere Tobias Triers originalitet.

Tobias Trier fik dumpekarakteren 5 efter den gamle skala. Men hans musiklærer klagede over bedømmelsen. Læreren mente, at censor havde misforstået opgaven.

Opgaven var nemlig løst på så ekstraordinær vis, så originalt, at den ved første øjekast virkede gal og vanvittig. Men ved et ekstra blik viste det sig, at det ikke var en fatal, men en helt fantastisk, præstation. Tobias Trier endte med at få 13.

Dumpet og misforstået
Jeg kom til at tænke på historien, da jeg læste den umiddelbare vurdering af Tommy Ahlers forslag om at udvide 7-trinskarakterskalaen med karakteren 12+. Tommy Ahlers fik nemlig også dumpekarakterer af flere kommentatorer – eller hvad man kan kalde selvbestaltede censorer.

"Ny topkarakter er i dumpefare," lød det på forsiden af Politiken, hvor uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang forklarede, at karakteren 12+ for den ekstraordinære præstation ville være sammenligneligt med 13-tallet på den gamle skala. Dog med den forskel, at 12+ ikke indgår i beregningen af karaktergennemsnittet.

Forslaget kom netop i dumpefare, fordi for eksempel gymnasieelever ikke vil være motiveret af at opnå karakteren, så længe den ikke tæller med i karaktergennemsnittet. Og fordi ingen i universitets- eller gymnasieregi har efterspurgt en karakter for den ekstraordinære præstation, som i øvrigt heller ikke findes i lande, vi sammenligner os med.

Ergo: Tommy Ahlers har misforstået opgaven. Dumpet! 

Det er jeg ikke enig i.

Ingen karakterer til stjernerne
Måske har ministeren ved nærmere øjekast netop fat i noget. Måske har de unge netop en vilje til at opnå anerkendelse for det ekstraordinære. Også selv om det ikke er brugbart som en formel del af karaktergennemsnittet.

At den ekstraordinære præstation eksisterer, kan de fleste lærere og censorer bekræfte af egen erfaring. Det sker ikke tit, men når det sker, læner man sig tilbage og glæder sig – eller bliver måske endda i tvivl, som i tilfældet Trier.

Originaler eksisterer i begge ender af karakterskalaen. Men vi har i det nuværende system kun karakterer for staklerne – ikke for stjernerne. Også selv om vi ved, at der hober sig stadig flere elever og studerende op i den gode ende af karakterfordelingerne.

Jeg synes, at ideen med 12+ består. Jeg vil ikke give den topkarakter. Men klart bestået. Det er der flere årsager til.

Det ekstraordinære skal honoreres
For det første sender ministeren et meget klart politisk signal om, at det ekstraordinære eksisterer og skal honoreres. Det har været savnet med 12-skalaen, der har en meget sjældent benyttet karakter (-3) til den uacceptable præstation, men ingen markering af den originale præstation.

For det andet sender han også det meget klare og – synes jeg – positive signal om, at det at fordybe sig og blive klogere er målet. Uddannelse skal ikke reduceres til kun at handle om at få en karakter, så man kan komme ind på drømmestudiet eller få drømmejobbet (selv om det også er vigtigt).

For det tredje så postulerer ministeren ikke, at 12+ er hverken den endelige løsning eller løsningen på alle problemerne. For det er det ikke.

Der er stadig problemer i midten af 12-skalaen, og det er et problem, at 12-skalaen i dens nuværende form fokuserer på at minimere fejl – ikke på, hvad den studerende gør af fremskridt ved blandt andet at lære af sine fejl. Ikke mindst i relation til det sidste er der behov for at revidere brugen af karakterskalaen. Og den er heldigvis sat i gang med den nedsatte ekspertgruppe.

12+ vil gøre en forskel
For det fjerde så er 12+ umiddelbart mulig at implementere, NETOP fordi den ikke tæller formelt. 12+ kan altså være den ægte undtagelse. Men hvad skal vi bruge det til, hvis karakteren ikke tæller formelt?

Det er let at svare på. I nutidens samfund efterlyser vi med stadig større kraft de kreative og originale personligheder, der kan overskride det gammelkendte. Når det sker, kan man med en karakter som 12+ igen honorere det ved eksamensbordet.

Vil den blive brugt tit? Nej. Vil det gøre en forskel? Ja, det tror jeg. Er vi i tvivl, kan vi jo spørge Tobias Trier-typerne. 

Forrige artikel Transportforsker: Blå bloks vejinvesteringer skader ikke klimaet Transportforsker: Blå bloks vejinvesteringer skader ikke klimaet Næste artikel LA-medlem: Mit parti har solgt sin sjæl for ministerbiler LA-medlem: Mit parti har solgt sin sjæl for ministerbiler