Debat

Dansk Flygtningehjælp: Usolidarisk asylpolitik giver Danmark forklaringsproblemer

Danmark tiltrækker negativ opmærksomhed i Europa for sin usolidariske og uansvarlige asylpolitik. I stedet for at unddrage sig sit globale ansvar bør regeringen begynde at søge løsninger, som reelt vil kunne sikre beskyttelse og bedre forhold for verdens flygtninge, skriver generalsekretær Charlotte Slente.

Begyndelsen på det nye år og Libe-høringen er en god anledning til at genoverveje de større visioner for og konsekvenser af dansk asylpolitik, skriver Charlotte Slente.
Begyndelsen på det nye år og Libe-høringen er en god anledning til at genoverveje de større visioner for og konsekvenser af dansk asylpolitik, skriver Charlotte Slente. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Torsdag 13. januar er udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) indkaldt til en drøftelse i Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg – også kaldet Libe-udvalget.

Mødet er endnu et eksempel på, at den danske regering tiltrækker sig negativ opmærksomhed i Europa for sin usolidariske og uansvarlige asylpolitik.

En asylpolitik, som repræsenterer snævre danske interesser i stedet for at søge egentlige løsninger på de udfordringer, som verdens flygtninge står overfor.

Dansk asylpolitik forringer flygtninges vilkår

De emner, som Libe-udvalget har vist særlig interesse for, er den danske regerings ambition om at flytte asylsagsbehandling til et tredjeland samt den danske lovgivning og praksis, som muliggør inddragelse af opholdstilladelser for eksempelvis syriske flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

Den danske model for ekstern asylbehandling bliver af Tesfaye formidlet som et nødvendigt og mere humant alternativ til et dysfunktionelt og uretfærdigt europæisk asylsystem.

Regeringens asylpolitik repræsenterer snævre danske interesser i stedet for at søge egentlige løsninger på de udfordringer, som verdens flygtninge står overfor.

Charlotte Slente, generalsekretær, DRC Dansk Flygtningehjælp

I realiteten er tilgangen udtryk for usolidarisk varetagelse af snævre indenrigspolitiske hensyn, der blot vil skubbe ansvaret for flygtningebeskyttelse over på andre stater ved at afskrække flygtninge fra at søge asyl i Danmark.

Risikoen er også, at andre lande vil gå samme vej og dermed begrænse eller forværre flygtninges muligheder for at opnå deres konventionssikrede rettigheder – og herved underminere muligheden for helt afgørende fælles og globale løsninger på flygtningeområdet.

Med hensyn til inddragelse af opholdstilladelser for syriske flygtninge, så har regeringen understreget, at som systemet fungerer nu skal det være tydeligt for flygtninge, at beskyttelsen i Danmark kun er midlertidig.

Fordi inddragelserne af de syriske flygtninges opholdstilladelser sker alt for tidligt i forhold til situationen i Syrien, medfører det dog, at mange syrere enten ender på udrejsecentre eller føler sig tvunget til at rejse til andre EU-lande, som derved kommer til at stå med ansvaret, fordi Danmark ikke vil.

Brug for en flygtningepolitik, der sætter beskyttelse i centrum

Regeringen siger, at den danske asylpolitik skal implementeres inden for rammerne af konventionerne. Men i tilfældet af begge de politiske tiltag som er omdrejningspunktet for dagens Libe-møde, er der udbredt bekymring for, at politikken kan føre til alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Begyndelsen på det nye år og Libe-høringen er en god anledning til at genoverveje de større visioner for og konsekvenser af dansk asylpolitik. Der er behov for en solidarisk tilgang til asylpolitikken, der sætter beskyttelse i centrum, og det er helt nødvendigt, at Danmark tager del i ansvaret for verdens flygtninge.

En velkommen forandring fra regeringens side ville være, at man, i stedet for at unddrage sig sit globale ansvar, begynder at søge løsninger som reelt vil kunne sikre beskyttelse og bedre forhold for verdens flygtninge.

Man kunne eksempelvis starte med at arbejde for, at der bliver reel adgang til at søge asyl i Europa, i stedet for at mennesker på flugt bliver mødt med vold og rettighedsovergreb ved EU's ydre grænser, eller Danmark kunne begynde igen at tage imod nogle flere kvoteflygtninge.

Omtalte personer

Mattias Tesfaye

Justitsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion