Kommentar af 
Rune Engelbreth Larsen

Engelbreth Larsen: DF's fredningsangreb vil forringe naturbeskyttelsen

KOMMENTAR: Dansk Folkeparti vil med et nyt forslag gøre naturbeskyttelsen i Danmark endnu ringere, end den i forvejen er. I stedet er der brug for det modsatte: en markant opprioritering af naturen på naturens præmisser, skriver Rune Engelbreth Larsen.

Foto: Ritzau/Finn Frandsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark er blandt de dårligste lande til at beskytte natur, og nu vil Dansk Folkeparti med et beslutningsforslag forringe den meget beskedne beskyttelse yderligere med et frontalangreb på Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager.

Der findes flere forskellige naturbeskyttelsesredskaber og -kategorier i Danmark, men ingen af dem har vist sig særlig gode til at beskytte naturen. Hvis et naturareal virkelig skal beskyttes, må det selvfølgelig indebære, at arealet får natur og biodiversitet som første prioritet – det er bare næsten aldrig tilfældet.

Det hjælper ikke så meget at anlægge en alvorlig mine og sige "beskyttet natur" eller "abracadabra" og så tro, at dét var dét. Ikke desto mindre er det abracadabra-naturbeskyttelsen, der er reglen snarere end undtagelsen i dag – men der er desværre ingen Harry Potter, som vogter over dansk natur.

Vi har for eksempel et nationalparkbegreb, som ikke i sig selv indebærer særskilt naturbeskyttelse, men derimod sagtens kan rumme enorme arealer med skovbrug og landbrug, skønt motorsave og mejetærskere selvfølgelig ikke er sat i verden for at øge naturværdierne, men omvendt for at begrænse dem til meget få arter i produktionslandskabet.

Fakta
Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler. 

Du kan kommentere indlægget i bunden. Vi opfordrer til en konstruktiv og ordentlig tone i debatten.

Debatindlæg kan sendes til: [email protected]

Dansk nationalpark = naturbeskyttelse? Abracadabra min bare.

Vi har imidlertid også en Naturbeskyttelseslov, der formelt beskytter søer, vandløb, heder, moser, strandenge og overdrev m.m., men alt for sjældent håndhæves loven, og gang på gang har forskere fastslået, at dansk natur generelt har det ringere i dag end nogen sinde før.

Danmarks uhyre ringe naturbeskyttelse forringes yderligere, skønt det, der er brug for, er en klar opprioritering af en naturbeskyttelse af gavn og ikke blot af navn.

Rune Engelbreth Larsen

Vi har internationalt beskyttede Natura 2000-områder, der indebærer planer for at sikre "god bevaringsstatus" for udvalgte levesteder og arter, men ifølge den seneste indrapportering er 39 procent af de udvalgte arter i "stærkt eller moderat ugunstig" status, og det samme gælder hele 90 procent af de udvalgte naturtyper.

Zoomer vi for eksempel ind på bevaringsstatus for de udvalgte naturtyper i skov, er de sågar i 100 procent "stærkt ugunstig bevaringsstatus". 100 procent.

Men selv om et naturareal i Danmark f.eks. formelt kan være beskyttet både i henhold til Natura 2000-udpegningen OG udpeget som Nationalpark, kan det samtidig være reserveret til naturforarmende produktion OG have den ringeste bevaringsstatus som natur.

Dansk Natura 2000 = naturbeskyttelse? Hokus pokus, naturtilstanden er langtfra hovedfokus.

Mens dansk naturbeskyttelsen altså i forvejen ofte er solgt til stanglakrids – eller rettere til tømmer og raps – vil Dansk Folkeparti og andre blå partier fjerne Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager.

Fredninger er nemlig også blandt viften af beskyttelsesredskaber, når det kommer til dansk natur, om end hovedparten af fredningerne historisk har haft andre formål end en indsats for natur og biodiversitet.

Men udover stat og kommuner har Danmarks Naturfredningsforening haft en enestående ret til at rejse fredningssager siden 1937 og kan derfor foreslå, at et naturareal fredes med naturens gavn som formål.

Foreningen kan selvfølgelig ikke selv beslutte en fredning – det afgøres af et lokalt og uafhængigt fredningsnævn med en dommer i spidsen samt et medlem udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet og et medlem udpeget af en kommunalbestyrelse.

Afgørelsen kan siden ankes til Miljø- og Fødevareklagenævntet, hvorfor der allerede i dag er fuld sikkerhed for, at forslag rejst af Danmarks Naturfredningsforening vurderes helt og aldeles uafhængigt af foreningen.

Det er prisværdigt, at Dansk Folkeparti vil udvide retten til at rejse fredninger til andre NGO’er end Danmarks Naturfredningsforening, men samtidig vil partiet fjerne foreningernes ret til at rejse sager til de tilfælde, hvor staten eller kommunen ikke på forhånd er medforslagsstiller.

Det vil indlysende medføre en problematisk politisk styring af de i forvejen meget få sager, der bliver rejst i dag, fordi naturfredninger ikke har megen politisk bevågenhed og prioritet.

Kort og godt: Danmarks uhyre ringe naturbeskyttelse forringes yderligere, skønt det, der er brug for, er en klar OPprioritering af en naturbeskyttelse af gavn og ikke blot af navn.

Læs også

Det kunne passende være en stribe store naturbeskyttede NATURnationalparker, hvor natur og biodiversitet har første prioritet, og hvor vi derfor ikke dyrker jorden eller planter og fælder træer i tømmermarker, men tværtimod så vidt muligt lader natur være natur på naturens præmisser.

Det kunne vi i princippet tage fat på i morgen på store offentligt ejede naturområder, hvor der i forvejen ikke er landbrug og heller ingen private lodsejere. Alt, det kræver, er politisk vilje, en smule ressourcer og en reel naturbeskyttelse, der lader de naturlige processer råde og genetablerer nogle af de naturlige forudsætninger, vi historisk har fjernet fra naturen. Det sidste indebærer f.eks. at udsætte vildheste, kreaturer og elge flere steder som naturens egne naturgenoprettere.

Dét ville forbedre naturen og forøge artsrigdommen – og glæde naturgæsterne og forøge oplevelsesrigdommen. Endnu mere visonært kunne vi derudover etablere en egentlig naturzone som supplement til by- og landzonen i planloven.

I stedet går blå partier altså nu i den stik modsatte retning og vil nedgradere den i forvejen ekstremt ringe naturbeskyttelse ved også at trække tænder ud af fredningsinstrumentet.

Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsteen erkender, at beslutningsforslaget kan give færre fredninger, men gør sig ingen overvejelser over vigtigheden af naturbeskyttelsen som sådan – og har tydeligvis ingen faktuel viden om naturtilstanden: "Jeg mener, at danskerne er rigtig gode til at passe på naturen".

Keine Hexerei, nur Behändigkeit. Eller på børne-dansk: Simsalabims.

......

Rune Engelbreth Larsen er forfatter, foredragsholder og fotograf med fokus på den danske natur. Han er medlem af Etisk Råd og hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rune Engelbreth Larsen

Medlem af Repræsentantskabet og Naturfagligt Udvalg, Danmarks Naturfredningsforening, forfatter, foredragsholder, naturfotograf og digter
cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab (Aarhus Uni. 1998)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024