EU’s øremærkede fædreorlov splitter rød blok

BARSEL: EU’s forslag om øremærket barsel på fire måneder til hver nybagt forælder skaber uenighed hos oppositionen. Regeringen ser forslaget som spild af kræfter.

Der er ingen fælles opbakning i rød blok til EU-Kommissionens forslag om at øremærke fire måneders orlov på mindst sygedagpengeniveau til hver nybagt forælder i EU.

”Der er nogle udfordringer i forhold til at sikre fædre bedre rettigheder for at holde forældreorlov, men jeg foretrækker, at vi i Danmark løser de her udfordringer selv,” siger Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet.

Vil give forældre mere fleksibilitet
Meldingen kommer, efter EU-Kommissionen onsdag præsenterede en overordnet vision og konkrete forslag for social- og beskæftigelsesområdet, den såkaldte sociale søjle, som skal understøtte og udbygge Europas arbejdsmarkeder og velfærdssamfund.

Som en del af dette foreslår Kommissionen konkret, at både far og mor skal have ret til fire måneders øremærket barsel med betaling på sygedagpengeniveau. Herunder at orloven kan deles op i flere perioder. Dog skal den afholdes, inden barnet fylder 12 år.

"Balance mellem arbejdsliv og privatliv er en daglig udfordring for kvinder og mænd i hele Europa,” siger Vĕra Jourová, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, i en pressemeddelelse.

S har andet forslag
Blandt oppositionspartierne på Christiansborg er der uenighed om, hvordan Danmark skal forholde sig til forslaget.

”Hvis man lavede den her model, som bliver foreslået fra EU, vil vi med stor sandsynlighed stå i en situation, hvor rigtig mange familier ender med ikke at holde den fulde orlov. Altså at der vil være noget, der vil gå tabt fra børnene og familien. Det er vi ikke interesserede i,” siger Rasmus Horn Langhoff.

Han mener, at det er en problemstilling, som Danmark kan løse på en bedre måde end EU. Til det har Socialdemokratiet allerede et forslag:

”Vi går ikke ind for øremærket barsel. Vi går ind for en ligestillet forældreorlov, så der med de 32 uger til deling går 16 uger til hver med mulighed for, at man kan indrette sig efter den enkelte families behov, så der er en fleksibilitet, og så der ikke er noget, der risikerer at gå tabt,” siger Rasmus Horn Langhoff.

Radikale bakker op
Modsat Socialdemokratiet glæder partiets tidligere regeringspartner Radikale sig over EU-Kommissionens forslag.

Ifølge partiets beskæftigelsesordfører, Sofie Carsten Nielsen, er det på tide, at EU ser på begge forældres rettigheder og muligheder.

”Det er på plads, at vi i Europa har høje ambitioner for lige muligheder og lige adgang til arbejdsmarkedet. Det er dokumenteret igen og igen, at det kræver en bedre fordeling af barsel, hvis vi skal give kvinder både reelt lige muligheder på arbejdsmarkedet og lige løn for arbejde af samme værdi,” siger Sofie Carsten Nielsen.

Havde muligheden under Thorning
I Enhedslisten er man skeptisk overfor forslaget. Beskæftigelsesordfører Finn Sørensen mener ikke, at EU har saglige argumenter for, at man med forslaget løser et grænseoverskridende problem, som medlemslandene ikke kan løse selv.

Han vil dog ikke tage stilling til forslaget, før Kommissionen fremlægger en direktivtekst.

”Djævlen ligger i detaljen, hvad EU-lovgivning angår. Vi er grundlæggende slet ikke tilhænger af, at EU blander sig i vores eller andre medlemstaters lovgivning,” siger Finn Sørensen og fremhæver, at Enhedslisten er varm tilhænger af øremærket forældreorlov til begge forældre.

Han pointerer samtidig, at Danmark havde muligheden for at indføre bedre orlovsvilkår under S-R-SF-regeringen.

”Der var et flertal under Thorning, hvor det ligefrem stod i regeringens grundlag, at man skulle have noget øremærket barsel. Til vores ærgrelse måtte vi se, at Socialdemokraterne mistede modet, så det ikke blev til noget,” siger Finn Sørensen.

Regeringen modsætter sig forslag
Fra regeringens side erklærer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sig som modstander af Kommissionens forslag.

”Det er et nationalt anliggende, og det mener jeg ikke, at EU og dermed Kommissionen skal have nogen holdning til. Det, der er det vigtigste, er at sørge for at sikre, at familierne kan gøre det, som de synes er rigtigt, og der kan være stor forskel på de familietyper, der er,” siger Troels Lund Poulsen til Altinget.

Han har svært ved at se forslaget få nogen gang på jorden:

”Det har ikke kunne lade sig gøre at skaffe opbakning til tidligere, og derfor tror jeg heller ikke, vi kommer til at se det nu. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi nu skal til at bruge mange kræfter på en diskussion, hvor Kommissionen jo godt ved, at der ikke kan skaffes enighed,” siger han.

Forrige artikel Ny regeringsdannelse kostede 18 millioner Ny regeringsdannelse kostede 18 millioner Næste artikel Enhedslisten kræver ny definition af voldtægt Enhedslisten kræver ny definition af voldtægt