Forsker maner til besindelse: Ulven forandrer ikke dansk natur

INTERVIEW: Når man følger med i debatten om ulve, så får man let indtrykket, at ulven vil vende op og ned på den danske natur. Men det kommer næppe til at ske, forklarer Danmarks fremmeste ulveforsker, Peter Sunde. 

Ulven har længe været et varmt emne på den politiske dagsorden, men hvordan ser det store rovdyrs fremtidsudsigter ud, når man tager de faglige briller på? 

Hvis der er nogen, der er kvalificeret til at svare på det spørgsmål, så er det Peter Sunde. Han er seniorforsker ved Aarhus Universitets Institut for Bioscience, hvor han har fulgt ulvens levevilkår i Danmark siden 2012. 

"Ulven godt kan leve i Danmark, men den politiske bæreevne, altså vores samfunds vilje til at rumme ulven, ser ud til at være en del lavere end naturens kapacitet. Det er et vilkår, som vi er nødt til at forholde os til, når vi skal vurdere ulvens fremtidige biologiske effekt på den øvrige natur," forklarer han.  

Ulven kommer
Peter Sunde understreger, at han som forsker ikke har en personlig holdning til, hvilken fremtid ulven bør have i Danmark. Men når det gælder den faglige vurdering, så mener han, at ulvens påvirkning på sine omgivelser er blevet overdrevet i debatten. 

"Det er blevet sagt, at når ulven kommer, så bliver alt anderledes, fordi ulven ligesom er naturens politibetjent. Det er også rigtigt, men kun i de store uforstyrrede natursystemer, som man kender fra de amerikanske nationalparker, hvor meget af vores viden om ulve stammer fra. Herhjemme i Europa, hvor man blandt andet i Skandinavien har studeret ulven, viser forskningen, at den ikke har den store indflydelse på biodiversiteten," forklarer Peter Sunde. 

Det skyldes ifølge forskeren, at selvom ulven er naturens politibetjent, så er der en anden og større sherif i byen. 

"Ulven og ulvens byttedyr er reguleret af mennesker, og de naturområder, de lever i, er også reguleret af mennesker. Så der er en art, der har en langt større indflydelse, nemlig os selv," siger han.

Og så længe ulven ikke får plads til at brede sig og etablere tætte bestande, så sætter dyret næppe markante aftryk på den danske natur, forklarer Peter Sunde. 

"I så fald ville det formentlig kræve, at man lavede et reservat cirka på størrelse med Falster, hvor man hegnede naturen inde, ophørte med jagt, skovbrug og landbrug og gav ulvene frie rammer til at jage og slås med hinanden om pladsen. Men jeg kan ikke se, hvor i Danmark vi skulle have plads til det," siger han. 

En art som alle andre
Er det så godt eller skidt, at ulven tilsyneladende ikke vil ændre på den danske natur? 

Det vil Peter Sunde nødigt svare på. 

"Biodiversitet er noget, vi som samfund er begyndt at værdsætte inden for de seneste årtier, og der vil sikkert være nogle, der er skuffede over, ulven sandsynligvis ikke vil sætte et større aftryk, mens andre vil synes, at det er fint, at ulven næppe betyder mere," siger han. 

"Jeg holder mig langt væk fra at tage politisk stilling, ligesom politikerne skal holde sig fra at stille spørgsmålstegn ved faglige fakta. Jeg konstaterer bare, at der er mange følelser og meninger i debatten, og der tror jeg, at det kunne være godt for alle, hvis vi betragtede ulven som en art som alle andre," uddyber Peter Sunde.

Han anerkender dog, at der kan være andre end biologiske årsager til, at nogle vil smide ulven på porten.

"Ulven er selvfølgelig bøvlet i forhold til husdyr; den er stor, folk er bange for den, og så er der også potentielle risici, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Men med henblik på, hvad den kommer til at betyde for naturen, så har sådan et dyr som den almindelige huskat nok større betydning," slutter Peter Sunde. 

I sin seneste statusrapport over bestanden af ulve, konkluderer Peter Sunde, at der mellem 2012 og 2017 er blevet observeret otte forskellige ulve i Danmark, der alle er indvandret fra Tyskland. To af disse ulve slog sig i 2016 ned øst for Ulfborg, hvor de fik otte unger sammen i sommeren 2017.

På den baggrund skriver Peter Sunde videre, at der er grund til at formode, at antallet af ulve i Danmark vil være steget i løbet af 2018. 

Forrige artikel LA er klar med kandidatlisten til EP-valget LA er klar med kandidatlisten til EP-valget Næste artikel Universiteter ansætter mest fra egne rækker: Universiteter ansætter mest fra egne rækker: "Man kan diskutere, om det er nepotisme"