Natur og livskvalitet: Sådan vil Alternativet måle samfundets tilstand

ALTERNATIVT: Der skal måles på andre faktorer end økonomi, når udviklingen i Danmark vurderes. Det mener Alternativet, der præsenterer en alternativ målestok for samfundet, der også måler på naturens tilstand og danskernes livskvalitet.

Det skal være slut med blot beregne tilstanden i det danske samfund ud fra den økonomiske bundlinje.

Det mener Alternativet, der i forbindelse med partiets sommergruppemøde præsenterer et nyt udspil, der har til hensigt at gøre op med den gængse vurdering baseret på vækst i BNP.

“Det er en dyb kritik af den neoliberale tankegang, som har præget de politiske diskussioner i mange år. For os er økonomien ikke målet, men midlet til, at borgerne lever et godt liv,” siger partileder Uffe Elbæk til Altinget og tilføjer:

“BNP er i dag ikke et tilstrækkeligt seriøst grundlag til at vurdere, hvordan det går med Danmark. Vi bliver nødt til ikke blot at kigge på den økonomiske bundlinje, men også på den sociale og den miljømæssige.”

Udspillet har fået navnet ‘De Tre Bundlinjer’, og hensigten er at tilføje flere nuancer til vurderingen af udviklingen i Danmark. Det betyder, at der også skal måles på tilstanden af biodiversiteten i den danske natur, hvordan det står til med danskerne helbred og den økonomiske lighed.

Helt konkret består udspillet af en model, der tager udgangspunkt i en grøn, social og økonomisk bundlinje, der hver især har to hovedindikatorer og fire underindikatorer (se dem alle i faktaboksen).

Oplæg til debat
Idéen om en alternativ måde at måle effekten af politiske forslag og tilstanden i samfundet har eksisteret, lige siden Alternativet blev stiftet, og udspillet har været over et år undervejs, fortæller Uffe Elbæk.

“Det er nok det mest seriøse udspil, vi er kommet med. Selvfølgelig er alle vores udspil seriøse, men det her er virkelig et prioriteret projekt,” siger Uffe Elbæk.

Projektet er dog ikke helt i mål endnu. Næste skridt kommer efter kommunalvalget, hvor partiet vil starte en større debat, hvor udefrakommende kan udfordre de valgte indikatorer i udspillet og komme med nye forslag. Derefter vil partiet om et års tid præsentere en afrapportering af tilstanden i Danmark baseret på deres nye målestok.

Den afrapportering kan endeligt resultere i nye politiske forslag fra partiet.

“Vi vil bruge det som et redskab til at se, hvor det halter i Danmark. Og hvis vi ikke allerede har stillet forslag, der understøtter en mere positiv retning, er det klart, at det vil vi selvfølgelig gøre” siger Uffe Elbæk.

Forrige artikel Alternativet: FN's verdensmål skal på dagsordenen Alternativet: FN's verdensmål skal på dagsordenen Næste artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med?