Her er de love og lovændringer, Rosenkrantz-Theil vil fremsætte i dette folketingsår

Et nyt folketingsår er skudt i gang, og regeringen har netop fremlagt sit årlige lovkatalog, der danner rammen om regeringens politik. Få et overblik over, hvilke love og lovændringer regeringen vil fremsætte på børne- og undervisningsområdet.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Cindy Shummontien Green

Selvom valget kan blive udskrevet når som helst, har regeringen traditionen tro fremlagt sit årlige lovprogram for 2022-2023.

Få et overblik over børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) lovforslag- og ændringer her.

Børne- og undervisningsministeren

 • Permanentgøre Team Danmark-ordningen, så elitesportsudøvere får særligt fleksible vilkår til at gennemføre en erhvervsuddannelse (lovændring)
 • Indføre refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af bidrag for 2023, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser samt afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet (lovændring)
 • Samfundsengagerende ungdomsorganisationer skal have ret til at udøve oplysende virksomhed over for eleverne på ungdomsuddannelsesinstitutioner mindst én gang årligt samt i forbindelse med folketingsvalg (lovændring)
 • Københavns Kommune skal have mulighed for at udskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium som en særskilt kommunal institution samt fastlægge kapacitetsloft på Europaskolens sidste tre klassetrin. (lovændring)
 • Permanentgøre forsøg med internationale udskolingslinjer (lovændring)
 • Udskyde af revisionsbestemmelse (lovændring)
 • Udskyde af solnedgangsklausuler vedrørende trepartsaftale om styrket og fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (lovændring)
 • Mulighed for at udsætte skolestart (lovændring)
 • Regulere behandlings- og specialundervisningstilbud for anbragte og udsatte børn og uge samt styrke det kommunale myndighedsansvar og tilsynet med de fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, som har anbragte børn og unge. Derudover skal whistlerblowerordningen præciseres (lovforslag)
 • Sænke klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin med henholdsvis 26 og 28 elever (lovændring)
 • Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lovændring)
 • Udbrede af eksisterende velfærdsaftaler på dagstilbuds- og folkeskoleområdet (lovændring)
 • Automatisk opskrivning af børn bosat i forebyggelsesområdet til dagtilbud (lovændring)
 • Forbud mod brug af børn og unge under 18 år som tolke (lovændring)
 • Obligatorisk seksualundervisning og udvidelse af formålsbestemmelse (lovændring)

Læs hele regeringens lovprogram her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Rosenkrantz-Theil

Social- og boligminister, MF (S)
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2003)