Hjerneskadeforeningen: Forbrydelse betaler sig for kommunerne

DEBAT: Flere kommuner lader til at bekende sig til Olsen-banden-citatet “Forbrydelse er det eneste, der betaler sig”. Det skriver Hjerneskadeforeningens direktør, Morten Lorenzen, og viser, hvordan de bevidst bryder loven og lader borgerne i stikken.

Af Morten Lorenzen
Direktør i Hjerneskadeforeningen

I Køge venter 66 borgere med handicap på hver især at få tilbagebetalt beløb på helt op til 57.000 kroner, som kommunen ulovligt har opkrævet som betaling for ledsagelse på ferier. 

Afgørelsen faldt for nu 15 måneder siden, men borgerne, som alle bor i kommunens bofællesskaber for mennesker med handicap, har endnu ikke set en krone. Kommunen har nemlig besluttet at vente og se, om ikke Social- og Indenrigsministeriet vil sige, at de er uenige med Statsforvaltningen.

I Kolding er det sygedagpengene, det er galt med. Her har de brudt loven ved at fratage flere hundreder syge borgere deres sygedagpenge, vel at mærke med tilbagevirkende kraft. 

Det betyder altså, at syge borgere har skullet tilbagebetale de penge, de helt berettiget har fået udbetalt til at leve for. 

Højesteret har ellers slået fast, at den går ikke. Kommunen skal give pengene tilbage til borgerne igen. Men kommunens arbejdsmarkedsudvalg har besluttet sig for ikke at rette sig efter dommen, men benytte sig af en forældelsesfrist, så de borgere, som ulovligt har fået frataget sygedagpengene før 2012, skal kigge langt efter deres penge. 

Det er mange borgere. I hvert fald ved man, at kommunen ulovligt har stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft så tidligt som i 2009.

Hvad er meningen?
Men hvor er retssikkerheden henne, når kommunerne handler ulovligt og efterfølgende nægter at følge afgørelserne om tilbagebetaling? Endda afgørelser fra Højesteret som i tilfældet med Kolding Kommune. 

Ankestyrelsen har godt nok sagt, at det er OK, hvis afgørelsen om at stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft altså er truffet af kommunen selv og ikke af en anden aktør. Men hvem bestemmer i dette land? Er Højesteret ikke netop vores højeste ret?

Disse både umenneskelige og urimelige holdninger til, hvad man kan byde de svageste borgere, kan i værste fald inspirere andre kommuner til at begå tilsvarende ulovligheder. Og jo flere bøller i skolegården, jo sværere er de at stoppe. 

Indtil videre er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det har konsekvenser for kommunerne igen og igen at bryde loven. Men det har voldsomme konsekvenser for de syge borgere, som igen og igen bliver taberne. 

Borgere, som har ret til for eksempel ferie med ledsager. Borgere, som selv Højesteret mener, har haft ret til de sygedagpenge, kommunen har tvunget dem til at aflevere igen.

Bagtankerne er beskidte
Kolding Kommunes reaktion på en klokkeklar højesteretsdom viser, at kommunerne blot kan trække sagerne i langdrag for herefter at nægte at efterleve en lov med henvisning til forældelsesfrister. 

Træk sagerne i langdrag, der er masser af penge at spare, lader til at være den gyldne plan. Vi har set rigtig mange afgørelser, hvor kommunerne efterfølgende har tabt ved klagesager, og der er ingen tegn på, at det vil stoppe. 

Det ser unægteligt ud, som om kommunerne bevidst spekulerer i at udfordre lovgivningen.

Kommunen kan utvivlsomt spare mange penge, mens en sag kører. Borgeren havner til gengæld med håret i den økonomiske postkasse og efterlades i uvished og usikkerhed på ubestemt tid. 

Det er helt og aldeles urimeligt, at borgernes rettigheder ikke sikres. 

Respekten går tabt
Borgerne har masser af pligter over for det offentlige, og gud nåde og trøste den, der ikke udfører disse pligter. Borgeren skal hoppe og springe for sin kommune, der til gengæld frit tolker borgernes rettigheder til egen økonomisk fordel.

I Hjerneskadeforeningen tager vi afstand fra, når kommunerne handler uden respekt for lovgivningen. 

Det støder borgernes begreb om lov og ret, når kommuner kan gå imod højesteretsafgørelser og andre retsinstansers vurderinger. Det er utrygt for borgerne og uanstændigt af kommunerne.

Forrige artikel Ældre Sagen: Skab klarhed om boligydelsen Ældre Sagen: Skab klarhed om boligydelsen Næste artikel Auken: Flygtningekrisen skal løses af fællesskabet Auken: Flygtningekrisen skal løses af fællesskabet