Kammeradvokaten anbefaler at fyre Seruminstituttets direktør

RAPPORT: Ulovlige særaftaler og alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet. Sådan lyder kritikken i ny rapport fra Kammeradvokaten, der anbefaler afskedigelse af den hjemsendte direktør Mads Melbye.

Kammeradvokaten anbefaler en tjenestemandssag med henblik på fyring over for Statens Serum Instituts direktør, Mads Melbye, på grund af "alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet".

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Sagen mod Melbye er et af flere spor, som Kammeradvokaten har undersøgt, og hvor advokaten nu offentliggør sine konklusioner.

Det drejer sig om mistanken om inhabilitet hos Mads Melbye, men også om særaftaler om økonomisk kompensation for en ledende forsker. Her anbefaler Kammeradvokaten, at forskeren, Peter Lawætz Andersen, meddeles en skriftlig advarsel for "overtrædelser af habilitetsregler" i forbindelse med forhandlinger om salg af et patent til Serum Institute of India.

"Vi har nu fået rapporterne fra Kammeradvokaten, og de indeholder en række anbefalinger også af ansættelsesretlig karakter. Mit ministerium vil nu gennemgå rapporterne og deres anbefalinger grundigt, inden der tages stilling til sagernes videre forløb," siger sundhedsminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse om rapporten.

Rapporten lægger ikke fingrene imellem:

"Peter Lawætz Andersen var klart inhabil i sagsbehandlingen af en patentansøgning om en af hans opfindelser. Mads Melbye og Peter Lawætz Andersen overtrådte efterfølgende endvidere bevidst habilitetsreglerne i et forhandlingsforløb med Serum Institute of India, hvori samme opfindelse indgik. Dette skete på trods af gentagne tjenstlige instruktioner fra Sundheds- og Ældreministeriets departement om, at habilitetsreglerne skulle overholdes," står der. Rapporten fortsætter:

"Tilsvarende er der i Mads Melbyes forskningssamarbejde med Stanford University konstateret alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet, ligesom en række øvrige regler og interne retningslinjer er overtrådt."

Altinget har bedt Mads Melbyes advokat Arvid Andersen om en kommentar til sagen. Han skriver i en mail:

"Mads Melbye og jeg ser  med sindsro frem til gennemførelse af et tjenstligt forhør, hvor der gælder andre spilleregler end dem der hidtil har været spillet efter i forbindelse med det partsindlæg, som Kammeradvokaten har afgivet."

Direktør hjemsendt i syv måneder
Undersøgelsen blev offentliggjort og sat i gang i december, hvor SSI's administrerende direktør, Mads Melbye, blev sendt hjem. Dengang var det uklart, hvad Kammeradvokaten skulle undersøge på Instituttet.

I kommissoriet til undersøgelsen stod der blot, at advokatkontoret skulle undersøge to forhold: Det første blev beskrevet som 'Uregelmæssigheder i Statens Serum Instituts administration af forskeres særaftaler'. Det andet blev beskrevet som 'Statens Serum Instituts behandling og overførsel af følsomme personoplysninger til USA'.

Siden er det kommet frem, at advokatundersøgelsen undersøger mindst tre ting:

Et forskningssamarbejde mellem SSI og amerikanske partnere, hvor SSI har overført data og biologiske prøver til USA uden juridisk grundlag. Som Altinget tidligere har beskrevet, er det samarbejde nu strandet, da de amerikanske forskere nægter at aflevere den ulovligt overførte data tilbage.

Den anden sag handler om Mads Melbye selv. Altinget har beskrevet, hvordan han har forsømt at underrette Sundhedsministeriet om opfindelser, han har lavet i samarbejde med amerikanske kollegaer.

"Loven har været brudt. Det må man vurdere, om man kan leve med," sagde Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet i starten af måneden.

Den tredje sag drejer sig om en særlig aftale, en topforsker på SSI har om patenter på tuberkulosevacciner. Han har opfundet vaccinerne, som SSI har patent på, og han modtager en andel af overskuddet fra den forretning. Det har Berlingske beskrevet.

Administrerende direktør Mads Melbye vil indtil videre stadig være fritaget for tjeneste, og vicedirektør Ole Jensen vil stadig fungere som øverste chef for SSI.

OPDATERET 23/6 kl. 10:17 med en kommentar fra Mads Melbyes advokat Arvid Andersen

,

Forrige artikel Fra 23.000 til 90.000 kroner: Kommuner giver vidt forskellige tilskud til hjemmepasning Fra 23.000 til 90.000 kroner: Kommuner giver vidt forskellige tilskud til hjemmepasning Næste artikel Klimaaftale får blandet modtagelse fra organisationer og tænketank: ”Masser af rosværdigt indhold, men relativt spæd begyndelse” Klimaaftale får blandet modtagelse fra organisationer og tænketank: ”Masser af rosværdigt indhold, men relativt spæd begyndelse”