Kenneth Thue: Danskernes foretrukne statsminister

KLUMME: Der er forskel på, hvem mænd og kvinder, unge og gamle, rige og mindre rige foretrækker som statsminister. Kenneth Thue dykker ned i tallene.

Mette Frederiksen (S) er danskernes foretrukne statsminister og har været det i mere end et år. Siden hun formelt blev valgt som formand for Socialdemokratiet på partiets kongres i september 2015, har hun haft en komfortabel føring som danskernes favorit til statsministeriet.  

Figuren nedenfor viser, at tendensen for Mette Frederiksen har været opadgående siden marts 2016. Dette tidspunkt svarer omtrentligt til tidspunktet, hvor Socialdemokratiet begyndte at stige i meningsmålingerne efter at have ramt en bund på 23,5 % i februar 2016 (jf. Altingets kvalitetsvejede gennemsnit af meningsmålingerne). Figuren viser også, at opbakningen til Lars Løkke Rasmussen (V) som foretrukne statsminister har været svagt nedadgående siden oktober 2015. Mette Frederiksen har aktuelt et forspring på lidt over 12 procentpoint til Lars Løkke Rasmussen.

Mellem 50 % og 60 % af danskerne foretrækker gennem hele perioden en af de to ovennævnte personer som statsminister. Omkring 6 % af vælgerne foretrækker Kristian Thulesen Dahl (DF) mens en mindre gruppe ønsker enten Anders Samuelsen (LA) eller Pernille Skipper (Ø)*. Opbakningen til øvrige partiledere og politikere som statsminister er så lav, at den er udeladt af nedenstående figur.

I det følgende sammenligner vi vælgergrupper med forskellige præferencer for, hvilken statsminister de ønsker. Analysegrundlaget er de 10.024 interview, som Norstat har indsamlet for Altinget i perioden fra januar 2016 til december 2016.  

Kvinde- og mandeappel
Figuren nedenfor viser kønssammensætningen blandt de vælgere, der har en af de nævnte politikere som deres foretrukne statsminister. Tendensen i figuren følger nogenlunde den klassiske venstre-højre-opdeling af politik: De højreorienterede partiledere har en større andel mænd end kvinder bag sig. Og blandt de venstreorienterede politikere er tendensen den modsatte. Her er andelen af kvinder, som bakker op om en given partileder, højere end andelen af mænd.

Blandt de vælgere, der har Anders Samuelsen som deres foretrukne statsminister, udgør mændene omkring 73 %. Og blandt de vælgere, der foretrækker Søren Pape Poulsen (K), er andelen af mænd omkring 62 %. Ser vi på de venstreorienterede partier, udgør kvinderne 66 % af den gruppe, der ønsker Pia Olsen Dyhr (SF) som statsminister. Og blandt dem, der ønsker Uffe Elbæk (Alt) som statsminister, udgør kvinderne 55 %.

Figuren viser også, at andelen af kvinder og mænd er stort set lige store blandt de vælgere, der har hhv. Lars Løkke Rasmussen, Pernille Skipper, Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister.

Unge og ældre vælgere
Tabellen nedenfor viser gennemsnitsalderen blandt den gruppe af vælgere, der har en given af de ni partiledere som deres foretrukne statsminister.

Tabel 1: Gennemsnitsalder blandt vælgere set i forhold til foretrukken statsminister
Foretrukne statsminister Alder (mean)
Lars Løkke Rasmussen 52
Mette Frederiksen 51
Total 50
Kristian Thulesen Dahl 50
Pia Olsen Dyhr 48
Søren Pape Poulsen 48
Pernille Skipper 41
Uffe Elbæk 39
Morten Østergaard 37
Anders Samuelsen 32
Kilde: Beretninger af methods.dk på baggrund af Norstat for Altinget.dk (hele 2016) 

Blandt de vælgere, der foretrækker Lars Løkke Rasmussen som statsminister, er gennemsnitsalderen 52 år. Og blandt dem, der ønsker Mette Frederiksen som statsminister, er gennemsnitsalderen 51 år. Det er således blandt to af de gamle partier, at vi finder den højeste gennemsnitsalder bag en foretrukken statsminister.

De unge er vilde med Anders Samuelsen. Tabellen viser, at de vælgere, der ønsker Samuelsen som statsminister, har den klart laveste gennemsnitsalder af alle. Gruppen af disse vælgere er i gennemsnit 32 år. Også blandt gruppen af vælgere, som foretrækker enten Morten Østergaard eller Uffe Elbæk, ser vi vælgere med en lav gennemsnitsalder. Her er tallene hhv. 37 år og 39 år.  

Hvad betyder husstandsindkomst?
Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige husstandsindkomst blandt de vælgere, der har en af partilederne i figuren som deres foretrukne statsminister. Og mønsteret i tabellen følger i meget høj grad den klassiske opdeling af de politiske partier i højre og venstre. 

De laveste gennemsnitlige husstandsindkomster er at finde blandt de vælgere, der har en af de venstreorienterede partiledere som deres foretrukne statsminister. Den laveste gennemsnitsindkomst findes blandt dem, der har Uffe Elbæk som deres foretrukne statsminister. Dette hænger sammen med, at både unge og studerende er overrepræsenterede i denne gruppe. Blandt de vælgere, der har enten Pernille Skipper eller Pia Olsen Dyhr som deres foretrukne statsminister, finder vi de næst-laveste gennemsnitsindkomster.

Den højeste gennemsnitlige husstandsindkomst ser vi hos de vælgere, som foretrækker Søren Pape Poulsen som statsminister. Men også blandt vælgere, der foretrækker Anders Samuelsen eller Morten Østergaard (R) som statsminister, er gennemsnitsindkomsten høj.

Skillelinjer
Klummen har vist, at Mette Frederiksen, siden hun blev valgt som formand på Socialdemokratiets kongres, har været danskernes foretrukne statsminister. Der er en lille overvægt at kvinder blandt dem, der ønsker Frederiksen som statsminister. Og denne gruppe af vælgere har en husstandsindkomst, som cirka svarer til den gennemsnitlige husstandsindkomst for alle vælgere. Klummen har desuden vist, at den klassiske højre-venstre-opdeling i dansk politik stadig spiller en stor rolle, både når det handler om vælgernes køn, og når det kommer til vælgernes indkomst.

...

*Tallene i perioden fra januar til april 2016 er andelen af danskere, der havde Johanne Schmidt-Nielsen, som foretrukken statsminister. Fra maj til december 2016 relaterer tallene til Pernille Skipper. 

...

Kenneth Thue Nielsen er ejer af analysevirksomheden methods.dk. Han er ekspert i statistik og tidligere valgforsker. Han har arbejdet for blandt andre LO, DR og Socialdemokraterne. Han skriver klummen ”Politik & statistik” på Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Kenneth Thue: Den usædvanlige regeringsomdannelse Kenneth Thue: Den usædvanlige regeringsomdannelse Næste artikel Kenneth Thue: Meningsmålinger handler ikke om tro, men om videnskab Kenneth Thue: Meningsmålinger handler ikke om tro, men om videnskab