Kenneth Thue: Sådan har vælgerne rykket sig

KLUMME: Der er gået et år siden folketingsvalget. I den anledning ser Kenneth Thue på strømninger og bølgegange i vælgerhavet.

Folkemødet er slut. Regeringen fik fejret sin et års fødselsdag. Og endnu en folketingssamling er afsluttet. Mens vi venter på første tirsdag i oktober, kan vi passende gøre status over denne politiske sæson og se, hvilke nøgleparametre der har forskubbet sig siden valget.

Blokkene
Rød blok har oplevet signifikant fremgang siden folketingsvalget 18. juni 2015. Blokken er langsomt kravlet fra valgresultatet på 47,7 procent af stemmerne til i dag at have opbakning fra 50,8 procent af vælgerne. Et snævert rødt flertal med 89 mandater er status, før sommerferien for alvor tager fat i danskerne.

Omvendt har blå blok oplevet et nærmest uafbrudt tab af stemmer måned for måned siden valget. Ved valget havde blokken opbakning fra 52,3 procent af stemmerne. I dag er tallet 49,2 procent. Det betyder, at rød blok nu kan holde politisk sommerferie med et forspring på cirka 56.000 vælgere ned til partierne i blå blok.

Partierne
Ser vi på det vægtede gennemsnit af meningsmålinger, som Altinget løbende offentliggør, samler interessen sig om især tre partier: Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet. Siden valget er den aktuelle tendens, at DF har mistet omkring 63.000 stemmer, mens Venstre har mistet omkring 60.000 stemmer. Omvendt har Alternativet oplevet tilgang af yderligere cirka 77.000 vælgere siden valget.

Siden valget har Socialdemokraterne lidt et stemmetab svarende til omkring ét mandat, mens Liberal Alliancen har oplevet en fremgang i stemmer, som ligeledes svarer til omkring ét mandat. Det er ligeledes værd at bemærke, at Enhedslisten har fået fat i yderligere cirka 32.000 vælgere.

Vælgervandringerne
Partiernes aktuelle tilslutning er i sig selv interessant at følge. Men mere interessant bliver det, når vi går i dybden med vælgernes vandringer og ser, hvordan stemmerne har flyttet sig siden midten af 2015.

Den mest interessante af alle vælgervandringerne er bevægelsen mellem Radikale og Venstre. Det er afgørende for rød bloks fremgang, at Radikale formår at trække omkring 18.000 netto-stemmer fra Venstre og ind i rød blok. Alene den vandring svarer til næsten ét mandat.

Betydningen af vandringer mellem blokkene er afgørende. Disse vandringer får dobbelt effekt, fordi et af partierne i den ene blok mister stemmer, som i stedet tælles med blandt den anden bloks stemmer.

På trods af Socialdemokraternes tab af stemmer siden valget er partiet også interessant. Socialdemokraterne taber et betydeligt antal stemmer til både Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Men stemmerne forbliver inden for blokken. Mere interessant er det, at partiet er begyndt selv at trække stemmer hen over midten. Socialdemokraterne tager stemmer fra Venstre svarende til omkring et halvt mandat.

Alternativet og Liberal Alliancens fremgang skyldes især fløjkannibalisme. Det vil sige, at hovedparten af de stemmer, partierne har tiltrukket sig, kommer fra partier i egen blok. Men fælles for begge partier er også, at de reelt formår at hente et mindre antal stemmer hen over den politiske midte og ind i deres respektive blokke.

Alternativets fremgang skyldes især tilgang af vælgere fra Radikale og Enhedslisten. Og Liberal Alliances fremgang kommer hovedsageligt fra især Venstre, men også Dansk Folkeparti. Samme tendens til at score stemmer fra egen blok ses hos Enhedslisten. Partiets fremgang er hovedsageligt stemmer snuppet fra Socialdemokraterne.

Lederne
Altinget har både i januar og juni 2016 spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne, hvordan de vurderer hver af partiledernes evner som netop partileder. Tilbage i januar skilte tre politikere sig særligt tydeligt ud på vælgernes top tre over bedst egnede partiledere: Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Mette Frederiksen (S).

I dag udgør samme partier top tre – om end både navne og rækkefølge har ændret sig en smule. Partileder top-tre for juni 2016 ser således ud: Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Frederiksen (S) og Pernille Skipper (EL).

I den anden ende af skalaen finder vi Søren Pape Poulsen (K). Han lå på sidstepladsen i januar og gør det også i dag. Statsministeren har taget et stort spring fremad fra januar – hvor han lå næstsidst – til i dag, hvor han ligger på sjettepladsen ud af de ni partiledere i målingerne. Det største spring fremad har Anders Samuelsen (LA) taget. Han har på under et halvt år flyttet sig over et karakterpoint på en skala fra -10 til 10.

Dagsordenen
Vælgernes politiske dagsorden præges af den flygtningekrise, verden står midt i. I alt 48 procent af vælgerne peger på udlændingepolitik som et af de politikområder, der har størst betydning for, hvordan de vil stemme ved næste valg. Helt i toppen af vælgernes politiske dagsorden ligger ligeledes sundhedspolitikken.

Med undtagelse af udlændingeområdet er listen over de politikområder, vælgerne udnævner som mest betydningsfulde, præget af klassiske fordelingspolitiske spørgsmål som socialpolitik, skattepolitik og økonomisk politik. I den forstand er det tydeligt, at vælgerne endnu ikke har sluppet den stemning, finanskrisen efterlod. Og i det lys er der lagt op til en ny spændende samling, når Folketinget åbner første tirsdag i oktober.

Efteråret
I næste samling trænger en række udfordringer sig allerede på. Og den smalle V-regering skal stadig finde sit flertal fra sag til sag. Blandt de største er udfordringen med at finde en ny kilde til at finansiere Danmarks grønne omstilling, efter EU-kommissionen erklærede den danske PSO-afgift ulovlig.

Desuden udskød statsministeren tilbage i januar 2016 de skatteforhandlinger, der ifølge regeringsprogrammet var planlagt til at finde sted i foråret 2016. Regeringen skal finde løsninger, som imødekommer markante standpunkter fra både DF og Liberal Alliance. Der er masser af politisk substans at se frem mod, når Folketinget starter op igen.

Kenneth Thue Nielsen er ejer af analysevirksomheden methods.dk. Han er ekspert i statistik og tidligere valgforsker. Han har arbejdet for blandt andet LO, DR og Socialdemokraterne. Han skriver klummen ”Politik & statistik” på Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger. 

Forrige artikel Kenneth Thue: De unge kvinder ser rødt Kenneth Thue: De unge kvinder ser rødt Næste artikel Kenneth Thue: Det skal du holde øje med i USA's præsidentvalg    Kenneth Thue: Det skal du holde øje med i USA's præsidentvalg