Hjemlige plejehjem og klippekort til fællesskab: Her er aftalen for de ældre

SATSPULJE: Med dagens aftale deles 326,6 millioner kroner ud til 12 initiativer på ældreområdet, blandt andet et videnscenter og nyt tilsyn med plejehjem. Alle delaftaler for satspuljen er nu landet.

Det skal være lettere at vælge plejehjem, når man som ældre flytter fra sit eget hjem, siger ældreminister Thyra Frank (LA). Derfor er en ny plejehjemsportal med i den nye delaftale for satspuljen på ældreområdet. (Arkivfoto)
Det skal være lettere at vælge plejehjem, når man som ældre flytter fra sit eget hjem, siger ældreminister Thyra Frank (LA). Derfor er en ny plejehjemsportal med i den nye delaftale for satspuljen på ældreområdet. (Arkivfoto)Foto: POLFOTO/Lærke Posselt
Kristine Korsgaard

Plejen af ældre mennesker på plejehjem eller i deres eget hjem skal være mere ”værdig”, og kvaliteten skal sikres med et nyt videnscenter, et rejsehold og et nyt, uafhængigt tilsyn.

Det er blandt initiativerne i den første selvstændige satspuljeaftale på ældreområdet, som regeringen netop har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale og SF.

I alt 326,6 millioner kroner bliver fordelt på en række initiaver – se listen til højre. Det oplyser Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Mere end en tredjedel af puljen på ældreområdet går til videnscenteret og tilsynet, som dermed er de tungeste initiativer målt i kroner og øre.

Ældreminister Thyra Frank (LA) fremhæver i en pressemeddelelse dog først og fremmest et initiativ om en ny plejehjemsportal:

”Det er de ældres sidste hjem, og for mange er det en stor omvæltning at flytte. Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre,” siger Thyra Frank, som selv er tidligere plejehjemsleder.

En del ældre kan også se frem til mere hjemlige plejehjem. Partierne har nemlig afsat penge til en pulje til at skabe mere hjemlige rammer på plejehjem.

Halvdelen af de ældre beboere på plejehjem føler sig en gang imellem eller ofte ensomme, og derfor vil otte til ti kommuner få mulighed for at uddele såkaldte fællesskabsklippekort, der for eksempel kan bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til aktiviteter og tilbud i civilsamfundet, der modvirker ensomhed.

Der er også initiativer til bedre ernæring til underernærede ældre, kurser til pårørende til demente og bedre rehabilitering med de mest virksomme metoder.

Demente skal køres til besøg hos venner og familie
På Twitter peger Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, på ”indsats mod ensomhed, bedre hjælp til pårørende og kvalitet på plejehjem” som de vigtigste initiativer.

Ældreordfører for Dansk Folkeparti Jeppe Jakobsen skriver, at det, at plejehjem ”skal føles som hjem og ikke institutioner” er et af DF's aftryk på ældresatspuljen ”sammen med etablering af et videnscenter som skal hjælpe ældresektoren med at dele alle de gode tiltag der findes rundt omkring”.

SF’s sundheds- og ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, er glad for, at demensramte, der bor i eget hjem, vil få mulighed for at få transport til fritidsformål, besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle tilbud:

"Psykisk handicap sidestilles med fysisk handicap i forsøgsordning med kørsel til borgere med demens. Vigtigt SF aftryk i satsaftale – inspireret af borgere med demens = livskvalitet og forebyggelse," skriver hun på Twitter.

Initiativet skal køre som forsøg i cirka fem kommuner.

Formålet med det kommende videnscenter for ældrepleje er at støtte kommunernes arbejde med værdig pleje ved hjælp af konkrete initiativer, rådgivning og kompetenceudvikling. Når det gælder det nye tilsyn, bliver det Styrelsen for Patientsikkerhed, som i en forsøgsperiode skal føre tilsyn med plejehjem og hjemmepleje med fokus på pleje og omsorg.

Dokumentation

Satspuljeaftalen på ældreområdet 2018-2021

Med satspuljeaftalen fordeler satspuljepartierne i alt 326,6 mio. kr. til følgende initiativer på ældreområdet:

 • Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 mio. kr. (2018-2021) 
 • Plejehjemsportal: 12,5 mio. kr. (2018-2021) 
 • Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 mio. kr. (2018-2021) 
 • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 19,7 mio. kr. (2021) 
 • Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre: 34 mio. kr. (2018-2020) 
 • Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 28,8 mio. kr. (2018-2021) 
 • National udbredelse af indsatsen Lær at tackle hverdagen som pårørende: 15,8 mio. kr. (2018-2021) 
 • Informationskampagne om inkontinens: 1 mio. kr. (2018) 
 • Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab: 13,5 mio. kr. (2018-2021) 
 • Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose: 44,7 mio. kr. (2018-2021) 
 • Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse: 1,9 mio. kr. (2018) 
 • Finansiering af politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen: 31,6 mio. kr. (2018-2021) 
 • Administrationsudgifter: 2,9 mio. kr. (2018-2021)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Jeppe Klenitz-Jakobsen

Daginstitutionsleder, Nr. Jernløse Børnehus, skolebestyrelsesformand, Kildebjergskolen, fhv. MF (DF)
pædagog (Absalon 2022) sekondløjtnant (Hærens Officersskole 2009), sergent (Hærens Sergentskole 2009)

Kirsten Normann Andersen

Gruppenæstformand (SF), formand for Social- og Ældreudvalget, MF (SF)
sygehjælper (Frederiksberg Hospital 1985)

0:000:00