Her er satspuljeprojekterne, som ikke får flere penge

SATSPULJE: Se listen over initiativer på socialområdet, som med satspuljeaftalen for 2018 ikke får fornyet bevillingen. 

I satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat syv millioner kroner til hjælp og rådgivning til personer, som ønsker at forlade prostitutionsmiljøet. Indsatsen er blandt de initiativer, som ikke forlænges.
I satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat syv millioner kroner til hjælp og rådgivning til personer, som ønsker at forlade prostitutionsmiljøet. Indsatsen er blandt de initiativer, som ikke forlænges.Foto: /ritzau/Jacob Ehrbahn
Søren Elkrog Friis

Efter svære forhandlinger kunne børne- og socialminister Mai Mercado (K) i starten af november sammen med satspuljekredsen præsentere en aftale om fordeling af 1,1 milliarder kroner på socialområdet fra 2018 til 2021.

Mens der blev gjort meget ud af at fortælle om de handicappede, plejefamilier og hjemløse, som kan nyde godt af en styrket indsats, blev der ikke brugt meget krudt på at udstille, hvilke projekter og initiativer, som ikke får flere penge.

Det fremgår nu af et svar til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg. Her gennemgår ministeren, hvilke bevillinger som udløber i 2017, og hvor der ikke er afsat yderligere penge med den nye satspuljeaftale.

Mai Mercado understreger, at der på socialområdet ofte afsættes midlertidige bevillinger til afgrænsede afprøvnings- og udviklingsprojekter. Det kan for eksempel have det formål at udvikle og teste nye metoder i den sociale indsats.

Ministeren fremhæver også, at projektperioden i nogle tilfælde kan løbe længere end bevillingen. At en bevilling udløber i 2017 er dermed ikke ensbetydende med, at projektet lukker og slukker 31. december 2017.

Opgørelsen omfatter kun de centralt aftalte initiativer, som det fremgår af de endelige satspuljeaftaler. Bag de enkelte initiativer gemmer der sig en underskov af projekter og organisationer, som har modtaget støtte til projekter fra de enkelte puljer.

Hvis du savner forklaring på de enkelte initiativer, kan det betale sig at kigge i satspuljeaftalen for 2017, som du kan finde her

Satspuljeinitiativer med bevillingsudløb i 2017, hvor der ikke er afsat yderligere bevilling med satspuljeaftalen for 2018

Initiativ
Bevilling i 2017 Mio. kr. (aftaleårets pl)
Aftalt med satspuljeaftalen for 2014
En hurtig og sammenhængende indsats – Udbredelse af sociale akuttilbud 21,0
Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen – Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige, brug af mentorer med brugerbaggrund 9,0
Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen – Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 2,0
Høj kvalitet forudsætter mere viden – Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen 7,0
Mindre tvang og magtanvendelse – Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud 1,0
Helhed og sammenhæng på handicapområdet – ’Frivillig faglighed’ – Styrkelse af den frivillige indsats på handicapområdet 2,6
Helhed og sammenhæng på handicapområdet – Mestringsstøtte til familier med handicappede børn 13,5
Helhed og sammenhæng på handicapområdet – Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede 4,4
En styrket indsats mod hjemløshed – en ny Hjemløsestrategi – Forebyggende og tidlig indsats til unge 13,9
Aftalt med satspuljeaftalen for 2015
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15,2
Mestringsstøtte til familier med udadreagerende børn, herunder børn med ADHD 11,5
Aftalt med satspuljeaftalen for 2016
Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier 1,5
Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge 10,0
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge 3,2
Forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt ”Fængselsrejseholdet" 1,0
Forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt: ”Talentspejderne” 0,3
Forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstadens projekt ”Terminal 1” 0,7
Aftalt med satspuljeaftalen for 2017
Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer 16,1
Indsats på prostitutionsområdet 7,0
Kilde: Satspuljeaftaler på Børne- og Socialministeriets område.

Satspuljeinitiativer med bevillingsudløb i 2017, hvor der er afsat yderligere bevilling med satspuljeaftalen for 2018

Initiativ 2017 2018 2019 2020 2021 Varigt
Mio. kr. (Aftaleårets pl)  (2018-pl)   
Tidligere initiativ aftalt med satspuljeaftalen for 2014
Helhed og sammenhæng på handicapområdet - Task Force på handicapområdet 2,8 5,1 5,4 6 6 6
Uddannelsespuljen 8 7 8,7 9 9 -
Støtte til social- og Integrationsindsatser i frivillige sociale foreninger mv.* 22,4 10 - - - -
Tidligere initiativ aftalt med satspuljeaftalen for 2016
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller** 1,8 0,5 3,8 2,7 3 -
Udvidet åbningstid af BørneTelefonen 2 2 2 2 2 2
Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud 4,1 4        
Pulje til uddeling af julehjælp 4 4        
Pulje til sommerferiehjælp 5 5        
Tidligere initiativ aftalt med satspuljeaftalen for 2017
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 20 10 - - - -
Noter: ‘Initiativet er tidligere videreført i regi af Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. med satspuljeaftalerne for 2015 og 2017. ** Initiativet er tidligere videreført i regi af Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare unge (Børnerammen) med satspuljeaftalen for 2017.
Kilde: Satspuljeaftaler på Børne- og Socialministeriets område. 
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00