Overblik: Sådan fordeles den sociale satspulje

DOKUMENTATION: Regeringen har landet en aftale om satspuljen på socialområdet, der fordeler 1,1 milliard kroner. Se hvad pengene går til her.

I den nye satspuljeaftale er der blandt andet penge til en ny handlingsplan, der skal bekæmpe hjemløshed. (Arkivfoto)
I den nye satspuljeaftale er der blandt andet penge til en ny handlingsplan, der skal bekæmpe hjemløshed. (Arkivfoto)Foto: /ritzau/Finn Frandsen
Cecilie Gormsen

Udsatte, frivillige, mennesker med handicap og børn anbragt i plejefamilier får alle glæde af den nye satspuljeaftale på socialområdet.

Aftalen faldt på plads fredag formiddag, og bag den står alle partier på nær Enhedslisten. Med aftalen, der løber fra 2018 til 2021, fordeles 1,1 milliard kroner, der blandt andet skal gå til forebyggelse af hjemløshed, mere kvalitet i plejefamilier og styrkelse af det frivillige Danmark.

Satspuljemidlerne på socialområdet 2018-2021 er fordelt således:

 • Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed 154,0 mio. kr.
 • Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn 73,7 mio. kr.
 • Strategi for et stærkere civilsamfund 96,6 mio. kr.
 • Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap 43,9 mio. kr.
 • Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet 53,4 mio. kr.
 • Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser 230,0 mio. kr.
 • Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtsynede 85,5 mio. kr.
 • Forhøjelse af Handicappuljen 17,2 mio. kr.
 • Socialt frikort 45,0 mio. kr.
 • Den Sociale Investeringsfond 50,0 mio. kr.
 • Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb 24,0 mio. kr.
 • Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 25,0 mio. kr.
 • Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 63,0 mio. kr.
 • Støtte til julehjælp 4,0 mio. kr.
 • Støtte til sommerferiehjælp 5,0 mio. kr.
 • Videreudvikling af den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) 10,0 mio. kr.
 • Forebyggelse af gråzone-prostitution 10,0 mio. kr.
 • Indsatser ift. komplekse sager, konflikthåndtering og støtte af børn inden for ét samlet familieretligt system 60,0 mio. kr.
 • Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 10,0 mio. kr.

Støtte til eksisterende indsatser:

 • BrugerForeningen af Aktive Stofbrugere 4,8 mio. kr.
 • Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 14,0 mio. kr.
 • Baglandet Vejle 6,0 mio. kr.
 • Peer-Netværket Danmark 3,8 mio. kr.
 • Bedre Psykiatri 9,6 mio. kr. 
 • Fundamentet 1,2 mio. kr. 
 • Krisecenter for mænd i Fredericia 0,4 mio. kr.
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) 8,0 mio. kr.

Derudover er der afsat 21 millioner kroner til administration.

Læs hele aftalen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00