København sparer penge på velstillede børn

SPECIALTILBUD: Skolebørn i København har fået bedre sociale kår de seneste år, så selv om børnetallet er steget markant, falder andelen af elever, der skal have specialtilbud, betydeligt kraftigere end på landsplan.

Københavns børne- og ungdomsborgmester, Pia Allerslev (V) glæder sig over, at andelen af københavnske børn i specialtilbud daler.
Københavns børne- og ungdomsborgmester, Pia Allerslev (V) glæder sig over, at andelen af københavnske børn i specialtilbud daler.
Erik Bjørn Møller

Tilflytning af ressourcestærke familier til København mindsker presset på pengekassen i hovedstaden, der nu sender gennemsnitligt langt færre børn i specialtilbud end kommunerne på landsplan.

Det hænger i høj grad sammen med, at de københavnske børn i gennemsnit er blevet mindre belastede og bedre socialt stillet, end de var i 2009, fremgår det af en ny analyse fra Kora.

For jo stærkere børnenes baggrund er, jo mindre er deres behov for specialtilbud, viser analysen fra Kora.

Kraftigt fald i København
Og det letter presset på Københavns Kommunes udgifter til specialtilbud til børn og unge. Som det også ses på landsplan, er andelen af skoleelever, der skal have ekskluderende specialundervisning, faldet i København. Men i hovedstaden er faldet betydeligt kraftigere end på landsplan, fremgår det af Koras analyse.

Det er glædeligt, at der er sket et fald i andelen af børn i København, der forventes at skulle have et specialtilbud, sammenlignet med resten af landet.

Pia Allerslev (V), Børne- ungdomsborgmester i København

På landsplan er andelen af elever, der skal have ekskluderende specialundervisning, faldet fra 4,33 procent i 2009/2010 til 4,22 procent i 2013/2014.

Fokuserer man kun på tallene for Københavns Kommune, sker der et noget større fald i udgiftsbehovet i samme periode. Her falder andelen af elever i specialtilbud fra 4,27 procent til 3,86 procent.

Flere børn med stærk baggrund
”Vores undersøgelse viser, at antallet af børn med en svag social baggrund var lidt mindre i 2013 end i 2009. Det betyder samtidig, at antallet af børn med en stærk social baggrund er steget,” siger Anne Line Tenney Jordan, der er projektleder ved Kora.

Kommunens udgifter til specialtilbud til børn og unge er med andre ord gået fra at ligge cirka på niveau med landsgennemsnittet til at ligge et pænt stykke under, konkluderes det i analysen.

Befolkningstilvækstens konsekvenser
Baggrunden for Koras analyse har været at klarlægge, om den kraftige befolkningstilvækst, som København oplever i disse år, også medfører et tilsvarende større behov for sociale indsatser og specialundervisning til børnene. Undersøgelsen har taget højde for en lang række faktorer i børnenes baggrund, fx forældrenes uddannelse og indtægtsniveau, om forældrene har en psykisk lidelse eller er kriminelle eller misbrugere.

”Vi kan se, at hvis børnene kommer fra trange sociale kår, har de statistisk set brug for flere sociale foranstaltninger og mere specialundervisning end børn med en stærk social baggrund,” siger projektleder Anne Line Tenney Jordan.

København er attraktiv
Københavns børne- og ungdomsborgmester, Pia Allerslev (V) glæder sig over, at København opleves som et attraktivt sted at bo og kan tiltrække mange nye familier.

”Det er glædeligt, at der er sket et fald i andelen af børn i København, der forventes at skulle have et specialtilbud sammenlignet med resten af landet. Det skyldes blandt andet, at vi får flere ressourcestærke familier,” siger Pia Allerslev – og tilføjer:

”Men det er vigtigt at understrege, at vores børn naturligvis skal have den støtte, de har behov for, og vi kan se på tallene, at der er en stigning i antallet af børn, der får specialundervisning på deres almindelige skole,” siger borgmesteren.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Allerslev

Selvstændig rådgiver, formand for CP Danmark og Fonden Cph Stage, i bestyrelsen for DGI
lærer (Frederiksberg Seminarium 1999)