Kommuner betaler selv for ny integrationsbonus

UDSPIL: En ny pulje på op til en milliard kroner skal give kommunerne et yderligere incitament til at få ikkevestlige indvandrere i job og gennem uddannelse. Men kommunerne betaler selv.

Regeringen vil som en del af sit såkaldte ghettoudspil indføre et helt nyt resultattilskud, som skal belønne kommuner, hver gang en indvandrer eller efterkommer fra et ikkevestligt land kommer i arbejde, får en ungdomsuddannelse eller består folkeskolens afgangseksamen.

Samlet set vil puljen blive på ”op til” en milliard kroner om året. Alt afhængig af hvor mange tilskud der aktiveres i løbet af et år.

Men der er ikke tale om nye midler. Puljen finansieres som en traditionel særtilskudspulje ved at reducere det samlede bloktilskud med et beløb, som svarer til, hvad der bliver udbetalt.

Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en mail til Altinget.

Ingen nye penge
Nogle kommuner vil på den måde få flere udbetalt fra puljen, end de selv indbetaler. Mens andre omvendt vil betale mere til puljen, end de får ud.

”Der er ikke tale om nye kommunale opgaver, og derfor er der også tale om en prioritering af eksisterende finansiering. Kommunernes finansiering fordeles også allerede i dag under hensyntagen til kommunernes udgifter knyttet til udlændinge. Forskellen er her, at kommunerne i højere grad tilskyndes til, at midlerne omsættes til konkrete resultater,” skriver ministeriet i mailen.

Det har ikke været muligt at få beregninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som viser, hvor meget det koster hver enkelt kommune, når bloktilskuddet reduceres med en milliard kroner.

Fem modeller

Konkret foreslår regeringen fem resultattilskud, som skal udløse et tilskud på mellem 25.000 og 50.000 kroner:

Resultattilskud 1: Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ekstra ikkevestlig indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som er i mindst 380 timers ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal i året sammenlignet med året før. For selvforsørgede uden for arbejdsmarkedet, hvor kommunen ikke sparer ydelsen, når de kommer i arbejde, udgør den kontante belønning 50.000 kr. Det forhøjede resultattilskud har til hensigt at skabe et ekstra incitament til blandt andet at få flere kvinder med ikkevestlig oprindelse i beskæftigelse.

Resultattilskud 2: Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ekstra ikkevestlig indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som i de tre foregående år har været i mindst 380 timers ustøttet og sammenhængende beskæftigelse pr. kvartal sammenlignet med året før.

Resultattilskud 3: Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ikkevestlig indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår mindst 02 i samtlige af de 6 karakterer i de 3 bundne prøver i dansk og matematik.

Resultattilskud 4: Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikkevestlig indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår et karaktergennemsnit i de otte karakterer i de 5 bundne prøver, som er højere end landsgennemsnittet for målgruppen året før.

Resultattilskud 5: Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikkevestlig indvandrer og efterkommer i alderen 16-25 år, som færdiggør en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.

Forrige artikel Udflytning: Lolland betalte 1 million for lobbyisme Udflytning: Lolland betalte 1 million for lobbyisme Næste artikel Flere arbejdspladser taget ud til OK18-strejke: Se, hvilke her Flere arbejdspladser taget ud til OK18-strejke: Se, hvilke her