Debat: De selvkørende biler kommer, men Danmark tøver

DEBAT: Fremsynede nationer tager i øjeblikket store skridt mod en fremtid med selvkørende biler, men Danmark tøver med at lægge sig fast på en strategi af frygt for at vælge forkert, og i stedet gør vi intet, skriver Morten Reimer Pedersen.

Af Morten Reimer Pedersen
Leder af KPMG's infrastruktur- og transportafdeling i Danmark

Selvkørende biler har fået enorm medieomtale i løbet af det sidste års tid.

Det fyger med mere eller mindre lødige forudsigelser om, hvornår vi alle slipper rattet, og en tragisk dødsulykke med én af Ubers selvkørende biler i Arizona har skabt frygt for, hvor sikkert det er at lade selvkørende biler færdes blandt almindelige trafikanter.

Men selvom der er mange udfordringer, der skal overvindes, før de selvkørende biler for alvor slår igennem, er listen over samfundsmæssige fordele lang. Trods førnævnte dødsfald kan selvkørende biler eliminere menneskelige fejl og dermed potentielt nedsætte antallet af trafikuheld ganske betragteligt.

Offentlig transport kan gøres efterspørgselsbaseret og tilpasses den enkeltes behov, så for eksempel børn, gamle, handicappede og folk fra afsidesliggende egne kan komme nemt og sikkert omkring. Og dataanalyser vil gøre os i stand til at udnytte det samlede transportnetværk mere effektivt, så vi for eksempel kan reducere trafikpropper i storbyer i myldretiden.

En tværgående holistisk strategi
Hvis vi i Danmark har en ambition om at indfri de mange positive potentialer ved selvkørende biler, skal vi i gang med at lægge en strategi nu. Bilindustrien rykker allerede, for de ved, de vil blive spist af andre, hvis ikke de er klar til at tilbyde mobilitet på en helt ny måde, end vi traditionelt har forstået det.

I Danmark tøver vi med at lægge os fast på en strategi af frygt for at vælge forkert, og i stedet gør vi intet. Det kan da også virke som en overvældende opgave at kaste sig ud i. Vi skal have etableret samarbejde på tværs af brancher på et niveau, vi aldrig har set før. Alt fra politikere, forsikringsselskaber, bilproducenter, infrastrukturudbydere og elnetoperatører skal i spil, hvis vi skal lykkes med at gøre Danmark til en selvkørende nation.

En storby som København bør for eksempel allerede nu tage stilling til, hvad selvkørende biler vil betyde for forhold som for eksempel hastighedsbegrænsning, parkeringsmuligheder og ændret byplanlægning.

Find inspiration i udlandet
Ifølge KPMG's undersøgelse Autonomous Vehicles Readiness Index eksisterer der allerede anbefalede retningslinjer for, hvordan man som statslige og private aktører kan forberede sig til en fremtid med selvkørende biler. Holland, Norge og Singapore er de tre lande, der lige nu er mest klar til selvkørende biler.

Her er man langt fremme med lovgivningen, der er en høj grad af forbrugerparathed, og de tekniske forudsætninger i form af veludbyggede digitale netværk, moderne vejnetværk og mange elbiler er alle på plads.

Sæt turbo på udviklingen i Danmark
I Danmark har vi faktisk også en understøttende lovgivning, der som ét af de få lande tillader køretøjer på SAE 4-niveau på vejene − altså biler, der ikke kræver en fører, men hvor der dog skal være mulighed for manuelt at overtage kørslen ved behov.

Flere steder i landet er der projekter med selvkørende busser i gang, og generelt er vi et meget digitaliseret land med en høj teknologiparathed, hvilket giver gode forudsætninger for at omfavne selvkørende biler på de danske veje.

Derfor har vi brug at systematisere forskningen igennem partnerskaber mellem offentlige og private aktører, der fremmer et innovativt miljø. Det kunne for eksempel være ved at oprette et videnscenter til at udrulle yderligere forsøg og forskning om selvkørende biler – måske etablere en hel forsøgsby, som Singapore har gjort – udvikle nye samarbejder med bilfabrikanter og fremme kommunikation om selvkørende biler.

Udenlandske infrastrukturudbydere og transportselskaber er begyndt at formulere strategier og scenarier for, hvordan de bliver klar til de selvkørende biler, for eksempel Highway England og Transport for London, herunder hvilke investeringer der skal foretages i for eksempel teknologi og infrastruktur.

De ved godt, at den selvkørende fremtid kræver god forberedelse, og derfor bør de centrale aktører allerede nu styrke deres samarbejde, så Danmark kan høste alle frugterne af en fremtid med selvkørende biler.

Forrige artikel Pernille Weiss om klimaudfordringen: Vi kan ikke vende supertankeren i morgen Pernille Weiss om klimaudfordringen: Vi kan ikke vende supertankeren i morgen Næste artikel EL: EU ser til, mens Orbán mishandler demokratiet EL: EU ser til, mens Orbán mishandler demokratiet