L 109 (Sundheds- og Ældreministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Ellen Trane Nørby
Ellen Trane Nørby (40) MF (V)

Lovforslaget er en del af udmøntningen af finanslovsaftalen for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at oprette en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for sundhedsvæsenet.

Med forslaget får sundhedsministeren hjemmel til efter ansøgning at godkende en eller flere offentlige myndigheder og institutioner samt private aktører (certificeringsinstitutioner) til at certificere fremmedsprogstolke på sundhedsområdet på baggrund af regler fastsat af sundhedsministeren. Det foreslås, at en godkendelse som certificeringsinstitution vil have en tidsbegrænset varighed på op til 5 år, hvorefter godkendelsen skal fornys.

Desuden skal certificeringsinstitutionerne udbyde og afholde eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet samt træffe afgørelse om at certificere fremmedsprogstolke efter loven og efterfølgende udstede bevis til de fremmedsprogstolke.

Med forslaget skabes der for regionerne en mulighed for – hvis de ønsker det – at benytte sig af tolke, der besidder sproglige kvalifikationer af et vist niveau og kompetencer i tolketeknik og -etik samt har et grundlæggende kendskab til sundhedsvæsenets organisering og termer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Afstemning


Følg L 109
(Sundheds- og Ældreministeriet)

21/2
2019
21/2
2019
19/2
2019
4/1
2019
23/11
2018
15/11
2018
Forrige artikel L 167 (Økonomi- og Indenrigsministeriet) Næste artikel B 106 (Beskæftigelsesministeriet)
Kåre Mølbak er Mette Frederiksens corona-spåmand

Kåre Mølbak er Mette Frederiksens corona-spåmand

PORTRÆT: Imens Søren Brostrøm er blevet en folkehelt, har Statens Serum Instituts faglige direktør Kåre Mølbak stort set undgået rampelyset. Det på trods af, at han er en af regeringens centrale rådgivere, og ham, der i sidste ende er ansvarlig for de data, Mette Frederiksen handler på.