L 126 (Undervisningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler. (Styrket praksisfaglighed m.v.).

Merete Riisager
Merete Riisager (44)

Lovforslaget indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.

Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse.

Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. Prøven skal også udbydes på prøveafholdende frie grundskoler, efterskoler og ungdomsskoler.

Folkeskoleeleverne i 8. klasse vil få standpunktskarakterer i det praktiske/musiske valgfag.

Elever i folkeskolen får ret til at komme i erhvervspraktik i mindst 1 uge i både 8. og 9. klasse.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 126
(Undervisningsministeriet)

28/2
2019
28/2
2019
26/2
2019
21/1
2019
11/1
2019
13/12
2018
Forrige artikel B 109 (Udlændinge- og Integrationsministeriet) Næste artikel B 140 (Beskæftigelsesministeriet)