L 186 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Afskaffelse af deltagerbetaling og ændring af reglerne om depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl.).

Mattias Tesfaye
Mattias Tesfaye (39) Udlændinge- og integrationsminister (S), MF (S)

Lovforslaget implementerer de dele af aftalen om Finansloven mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, som vedrører danskuddannelse til voksne udlændinge.

Lovforslaget afskaffer deltagerbetalingen for selvforsørgende kursister. Samtidig forhøjes depositummet for selvforsørgende kursister fra 1.250 kr. til 2.000 kr. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om tilbagebetaling af depositum.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om depositummet, herunder opkrævning, tilbagebetaling og afregning. Intentionen er, at kursisten mister rettet til tilbagebetaling af sit depositum, hvis modulet ikke bestås inden for de fastsatte tidsfrister, dog tidligst 6 måneder efter påbegyndelse af et modul. Tidsfristerne vil variere for de enkelte moduler, så det modsvarer længden af de forskellige moduler.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 186 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

18/6
2020
18/6
2020
16/6
2020
14/5
2020
5/5
2020
Forrige artikel B 185 (Udlændinge- og Integrationsministeriet) Næste artikel L 205 (Beskæftigelsesministeriet)